BET
7933.48
-0.9%
BET-TR
10525.84
-0.9%
BET-FI
36549.94
-0.17%
BETPlus
1184.81
-0.83%
BET-NG
682.7
-0.15%
BET-XT
737.93
-0.77%
BET-XT-TR
997.64
-0.77%
BET-BK
1646.21
-0.49%
ROTX
16187.85
-0.92%

Termenul zilei

Contract la termen – Forward Contract

Contractul forward este un contract la termen incheiat intre doua parti, cu scopul de a a cumpara sau de a vinde un activ, la un pret specificat si o data stabilită in momentul incheierii contractului.  Pretul la care se face tranzactia poate fi stabilit in avans sau la data livrarii.  Spre deosebire de contractele futures, un contract forward poate fi personalizat pentru orice marfa, suma si data livrarii. Contractele forward nu se tranzacționează pe o piata reglementata (bursa de valori) și, prin urmare, sunt considerate instrumente extrabursiere (Over The Counter). În timp ce natura lor extrabursieră facilitează personalizarea termenilor contractuali, lipsa unui centru de compensare centralizată generează, de asemenea, un grad mai mare de risc de neplată. Totusi, principalul avantaj al contractelor forward este acela ca fixeaza preturile pentru o data din viitor. Astfel, la scadentă, partile implicate sunt supuse evolutiei pietei intr-un sens sau altul, marcand castig sau pierdere.

20.10.2017
Economie de piață: O economie de piață este o formă modernă de organizare a activității economice, în care prețurile bunurilor și serviciilor sunt rezultate exclusiv din interacțiunile agregate ale consumatorilor și companiilor de pe piata, iar intervenția statului in deciziile economice este limitata. Acesta este opusul unei economii planificate central, în care deciziile guvernului conduc cele mai multe aspecte ale activității economice ale unei țări. O economie de piata face posibila valorificarea eficienta a resurselor pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor, intr-un mediu concurential, pe baza celei mai bune alocari a resurselor financiare, materiale si umane. Economia de piata este locul unde se intalneste cererea cu oferta si se fixeaza pretul, pe baza negocierii dintre parti. Proprietatea privata, libera initiativa, specializarea agentilor economici, precum si moneda ca mijloc de intermediere a schimburilor economice sunt principalele conditii care, indeplinite in acelasi timp creeaza un mediu favorabil dezvoltarii unei economii de piata. Intr-o economie de piata, principalul indicator urmarit de agentii economici este profitul, ca venit al intreprinzatorului care-si asuma riscul investitiei, avand totodata rol de parghie si de stimulare a actionarilor in desfasurarea unei activitati eficiente.
19.10.2017
Contract futures: Contractul futures este un contract standardizat, între două părți, un vânzător și un cumpărător, avand ca obiect vânzarea, respectiv cumpărarea unui bun (acțiuni, marfuri, aur etc) la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului la o dată viitoare (future), numită scadență. Unele contracte futures pot solicita livrarea fizică a activului tranzactionat, în timp ce altele sunt decontate în numerar. Termenii "contracte futures" sau "futures" se referă, în esență, la același lucru. De exemplu, daca ati auzit pe cineva că a cumpărat contracte futures pe petrol (ca si activ suport), înseamnă același lucru ca și "futures pe petrol". Pentru a fi mai clar, se poate spune că un contract futures se referă numai la caracteristicile specifice ale activului suport care este tranzacționat, în timp ce "futures" este mai general și se poate referi și la piața traderilor de asemenea contracte: "Este un comerciant de futures". Contractele futures sunt utilizate de participanți pe piață in special pentru acoperirea riscurilor viitoare, garantand prețul la care produsul este vândut sau cumpărat la o data ulterioara.
18.10.2017
Deficit bugetar: Deficitul bugetar este un important indicator macroeconomic în care cheltuielile depășesc veniturile si reflectă sanătatea financiară a unui stat. Termenul deficit bugetar se referă la deficitele guvernamentale acumulate, îmbracând de cele mai multe ori forma datoriei naționale. Deficitul bugetar nu este neapărat o problemă atunci cand se reflectă, în totalitate, în cheltuieli de investiții și, în special, în realizarea infrastructurii si este acoperit cu resurse financiare sigure, fără a se apela la emisiuni monetare inflaționiste. Deficitul bugetar poate apărea ca urmare a unor activități economice neanticipate si se reflectă ca procent din Produsul Intern Brut (PIB). Acesta poate scădea în perioade de crestere economică, deoarece veniturile bugetului de stat cresc, dar in egală măsură poate creste datorită creșterii cheltuielilor guvernamentale cum ar fi cele cu asigurările sociale, a salariilor din aparatul administrtiv, cheltuielile cu șomajul și asistența pentru persoane cu nevoi speciale, etc. Guvernul poate contracara deficitul bugetar prin promovarea măsurilor de creștere economică, reducerea cheltuielilor guvernamentale și simplificarea regimurilor fiscale, determinând astfel condiții economice îmbunătățite si un mediu de afaceri increzator in politicile statului.
17.10.2017
Rata dobânzii de politică monetară - RPM: Rata dobânzii de politică monetară (RPM) reprezintă rata dobânzii utilizată pentru principalele operaţiuni de piaţă si este o parte a Politicii Monetare a Bancii Nationale. Politica monetară a unei banci centrale influentează cantitatea de moneda aflata in circulație, a cursului de schimb valutar, a dobânzilor din piață si a altor indicatori in vederea realizarii obiectivelor politicii economice. Rata dobânzii de politica monetară influențează in mod direct cantitatea de moneda aflata in circulatie. Astfel, atunci cand coboara, creste oferta de bani, politica monetara este considerata expansiva si actioneaza ca un stimul pentru economie, bancile comerciale, populatia si companiile beneficiind de rate mai mici ale imprumuturilor. In sens invers, atunci cand rata dobanzii creste, scade oferta de bani, politica monetara este considerată restrictivă, accesul la credite este ingreunat datorita majorării ratelor, consumul populatiei si al intreprinderilor scade, ceea ce duce la temperarea cresterii economice.
16.10.2017
Piața monetară: Piața monetară este locul în care se intalnește cererea cu oferta de monedă, unde agenții economici care au nevoie de bani (inregistreaza deficit) intalnesc alți agenti economici care au excedent de resurse financiare. Schimburile dintre ei se numesc tranzacții financiare iar prețul tranzactiilor il reprezinta dobânda la care se imprumută. Rolul pieței monetare este de a compensa deficitul cu excedentul de monedă existent la diferiţi agenţi economici si de a regla cantitatea de moneda dintr-o economie. In această relatie, operaţiunile de piaţă monetară (operaţiuni open market) reprezintă cel mai important instrument de politică monetară al unei Banci Centrale, având funcţii de ghidare a ratelor de dobândă, gestionare a condiţiilor lichidităţii de pe piaţa monetară şi semnalizarea orientării politicii monetare. Cererea de monedă provine in general de la agenţii economici care cheltuie mai mult decât resursele de care dispun şi recurg la împrumuturi: companiile care isi finanteaza afacerile, Trezoreria Statului pentu acoperirea deficitului bugetar, băncile și nu in ultimul populația care are nevoie de credite. Oferta de monedă provine in general de la Banca Centrala (de Emisiune) pentru finanțarea bancilor care au nevoie de resurse monetare, dar și de la banci comerciale sau alte instituții financiare care inregistrează excedent si îl plaseaza sub forma de credit diferiților agenti economici.
Pagina 1 din 16