BET
16908.2
0.15%
BET-TR
35082.48
0.15%
BET-FI
60480.06
0.3%
BETPlus
2499.41
0.14%
BET-NG
1208.26
-0.17%
BET-XT
1441.87
0.07%
BET-XT-TR
2958.1
0.07%
BET-BK
3109.19
0.07%
ROTX
37104.36
0.08%


BRD a raportat un profit în creștere ușoară la finalul anului trecut, pe fondul unui cost al riscului mai mare

Autor: Financial Market
Timp de citit: 2 minute

Grupul BRD a raportat astazi situatiile financiare preliminare pentru anul 2022, profitul la finalul anului trecut fiind de 1,34 mld lei, în creștere marginală față de 2021 cand a raportat 1,32 mld lei.

Veniturile anuale ale Grupului BRD au atins 3.459 milioane RON, mai mari cu +11,7% față de anul 2021. În contextul creșterii ratelor, venitul net din dobânzi a crescut cu 13,7% în dinamică anuală, fiind temperat de creșterea semnificativă a remunerării depozitelor clienților.

După publicarea rezultatelor, cotația acțiunii BRD s-a corectat cu aproape 7%, dar si-a mai revenit spre mijlocul sesiunii de tranzacționare.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,4% în comparație cu 2021 datorită unui volum crescut al tranzacțiilor și a producției de asigurări de sănătate, contrabalansând scăderea veniturilor din activitatea de administrare a activelor și a comisioanelor aferente serviciilor de e-banking în condițiile migrării clienților retail către aplicația de mobile banking.

Celelalte venituri au înregistrat o evoluție pozitivă datorită avântului puternic al activităților de piețe financiare.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 8,3% în comparație cu 2021, dacă excludem nivelul mai ridicat al contribuției la Fondurile de Garantare și de Rezoluție.

Cheltuielile cu personalul (+8,5% față de 2021) au fost influențate în mare măsură de efectul de preț al creșterilor salariale și de modificările altor beneficii în cadrul Contractului Colectiv de Muncă.

CITESTE SI:  Bento estimează venituri de 78 de milioane de lei și un profit net de 15,3 milioane de lei în 2024

Profitul operațional brut a atins 1.715 milioane RON (+14,3% față de 2021), iar raportul cost/venit s-a îmbunătățit datorită efectului favorabil al veniturilor (50,4% în 2022 vs 51,6% în 2021).

Rata creditelor neperformante (NPL) era de 2,5% la finalul lunii decembrie 2022 (în scădere de la 3,1% în decembrie 2021), iar nivelul de acoperire cu provizioane la finalul anului, este de 77%.

Costul net al riscului pe întregul an 2022 a înregistrat o cheltuială de 95 milioane RON (față de o reluare în venituri de 146 milioane RON în 2021) influențat de contextul macroeconomic, în timp ce portofoliul neperformant a înregistrat recuperări susținute și un nivel scăzut de intrări nete în categoria neperformante.

Banca a decis să nu acorde dividende din profitul anului 2022 din cauza unui risc ridicat de volatilitate, dar și din cauza faptului că tratamentul temporar în privința recunoașterii rezervelor din reevaluarea instrumentelor de datorie contabilizate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global în fondurile proprii nu se mai aplică începând cu 1 ianuarie 2023.