BET
16011.7
0.54%
BET-TR
33221.36
0.54%
BET-FI
57822.95
-0.88%
BETPlus
2376.63
0.51%
BET-NG
1144.97
0.37%
BET-XT
1368.93
0.36%
BET-XT-TR
2808.39
0.36%
BET-BK
2993.79
0.08%
ROTX
35653.36
0.23%Care sunt Drepturile și Obligațiile părților într-un contract de Asigurare

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Asigurările ajută oamenii și afacerile să evalueze, administreze și să reducă riscurile. Oferă beneficii asiguraților, deoarece reprezintă un mod de conversie a unor costuri mari și neașteptate într-un număr de plăți mai mici, care pot fi controlate.

Fără asigurare, oamenii s-ar angaja mai puțin în anumite activități ale vieții moderne, deoarece costurile financiare potențiale la care ar fi expuși ar fi prea mari. Si ca in orice contract, exista pentru ambele parti atat drepturi cat si obligatii. Le veti regasi detaliate in continuare.

Care sunt drepturile şi obligaţiile asiguratului în contractul de asigurare?[emaillocker]

Pe lângă obligaţia asiguratului de a răspunde la întrebările formulate de asigurător, precum şi de a declara, la data încheierii contractului, orice informaţii sau împrejurări pe care le cunoaşte şi care sunt esenţiale pentru evaluarea riscului, asiguratul are şi alte obligaţii, precum: obligaţia de a plăti primele de asigurare; comunicarea producerii riscului asigurat.

Aşadar, asiguratul este obligat să plătească primele de asigurare la termenele stabilite în contract. În acest sens, părţile pot conveni ca plata primelor de asigurare să se facă integral ori în rate. Referitor la dovada plăţii primelor de asigurare, aceasta revine asiguratului.

Potrivit Codului Civil, dacă nu s-a convenit altfel, asigurătorul poate rezilia contractul în cazul în care sumele datorate de asigurat, cu titlu de primă, nu sunt plătite la scadenţă.

O altă obligaţie a asiguratului este aceea de a comunica asigurătorului producerea riscului asigurat, în termenul prevăzut în contractul de asigurare. În caz de neîndeplinire a obligaţiei respective, asigurătorul are dreptul să refuze plata indemnizaţiei, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei.

Referitor la comunicarea producerii riscului asigurat, legiuitorul arată că aceasta se poate face şi către brokerul care în acest caz are obligaţia de a face la rândul său comunicarea către asigurător, în termenul prevăzut în contractul de asigurare.

CITESTE SI:  “Secretele” polițelor de asigurare

În cazul producerii riscului asigurat, asiguratul (dar şi beneficiarul asigurării sau terţul păgubit) are dreptul să încaseze indemnizaţia de asigurare în condiţiile prevăzute în contract.

Care sunt drepturile şi obligaţiile asigurătorului în contractul de asigurare?

Asigurătorul este obligat să îl informeze pe asigurat în privinţa consecinţelor neplăţii primelor la termenul de plată pentru cazul prevăzut in Codul Civil şi să prevadă aceste consecinţe în contractul de asigurare.

Legea arată că, în cazul producerii riscului asigurat, asigurătorul trebuie să plătească indemnizaţia de asigurare în condiţiile prevăzute în contract. Atunci când există neînţelegere asupra cuantumului indemnizaţiei de asigurare, partea necontestată din aceasta se va plăti de asigurător anterior soluţionării neînțelegerii pe cale amiabilă sau de către instanţa judecătorească.

Codul Civil mai stabileste de asemenea ca în cazurile stabilite prin contractul de asigurare, în asigurările de bunuri şi de răspundere civilă, asigurătorul nu datorează indemnizaţie dacă  riscul asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat, de beneficiarul asigurării ori de un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucrează în această calitate.

10 reguli de investiții

În cazul în care părţile convin, dispoziţiile din Codul Civil se aplică şi atunci când riscul asigurat a fost produs de către:

a) persoanele fizice majore care, în mod statornic, locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul sau beneficiarul asigurării;
b) prepuşii asiguratului sau ai beneficiarului asigurării.

Pe de altă parte, asigurătorul are dreptul de a compensa primele ce i se datorează până la sfârşitul anului de asigurare, în temeiul oricărui contract, cu orice indemnizaţie cuvenită asiguratului sau beneficiarului.

Asigurătorul poate opune titularului sau deţinătorului documentului de asigurare ori terţului sau beneficiarului asigurării care invocă drepturi ce decurg din acest document toate apărările întemeiate pe contractul încheiat iniţial.

In loc de concluzie…

Asigurările sunt o parte importantă a vieții. Fără asigurări, multe aspecte ale societății și economiei zilelor noastre nu ar putea funcționa. Industria asigurărilor oferă acoperire pentru riscuri economice, climatice, tehnologice, politice și demografice, permițând, astfel, persoanelor să își desfășoare viața de zi cu zi și companiilor să opereze, să inoveze și să se dezvolte.

Dacă vrei să îți testezi cunoștințele în domeniul asigurărilor, o poți face chiar aici, parcurgând Quiz-ul. Nu uita să împărtășești rezultatele cu prietentii tăi pe Facebook! Succes!

[/emaillocker]


[ajax_load_more]