BET
17013.16
-1.09%
BET-TR
35300.27
-1.09%
BET-FI
60447.56
0.47%
BETPlus
2514.25
-1.15%
BET-NG
1209.14
-1.03%
BET-XT
1451.74
-0.97%
BET-XT-TR
2978.36
-0.97%
BET-BK
3134.74
-1.26%
ROTX
37358.24
-1.07%Ce clauze și condiții trebuie să conţină un contract de asigurare?

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Nu mai e nicio indoială că asigurările, din perspectiva finanțelor personale, reprezintă o umbrelă care ne poate proteja de consecințele unor evenimente imprevizibile și neplăcute cum ar fi accidentele, atât cele auto cât si cele care pun in pericol integritatea personală, evenimentele naturale, apariția unor afectiuni grave sau chiar riscurile care pot apărea intr-o călătorie sau vacanță.

Asigurările precum cele de casă, de răspundere civila auto, de sănătate sau de călătorie contribuie decisiv la diminiuarea riscurilor si posibilitatea recuperarii prejudiciului creat. Dar, in general, contractele de asigurare sunt produse financiare destul de putin intelese de publicul larg prin prisma conditiilor complexe de aplicabilitate.

In consecință, au existat si există in continuare numeroase cazuri, de obicei ale persoanelor asigurate, care reclamă diverse situatii sau despăgubiri insuficiente, izvorâte in primul rând din necunoașterea in profunzime a clauzelor contractuale si a modului de functionare al asigurarilor.[emaillocker]

De aceea, inainte de încheierea unui contract de asigurare, persoanele fizice care vor deține calitatea de asigurat, potenţial asigurat, contractant sau potenţial contractant al asigurării au dreptul să primească un set minim de informații referitoare la condițiile contractuale și alte informații generale utile.

In acest sens, Autoritatea de Reglementare in domeniu, (ASF) impune astfel societăților de asigurare și intermediarilor în asigurări să fie transparenți și să furnizeze clienților o informare scrisă care să conțină:

informații generale despre asigurător/intermediar, procedurile de soluționare a eventualelor lititigii rezultate din executarea contractului, legea aplicabilă contractului de asigurare și existența Fondului de garantare;

și

informații despre contractul de asigurare, cum ar fi: definirea fiecărui eveniment asigurat și a indemnizației de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, excluderile din asigurare, modalitățile de executare, suspendare sau încetare a contractului, modalitatea prin care se plătesc primele și termenele de plată a acestora, modalitățile și termenele de plată a indemnizațiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare și a sumelor asigurate, orice penalități impuse de contract în situația rezilierii contractului înainte de termen sau unilateral și altele.

Această informare trebuie făcută clar și exact, pe hârtie sau pe alt suport durabil, prin intermediul unuia sau mai multor documente, care să fie transmise clienților într-o modalitate care să confirme că aceştia au luat cunoştinţă despre conţinutul lor.

De asemenea, la solicitarea clienţilor, asigurătorii şi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienţilor un exemplar al proiectului de contract şi al condiţiilor de asigurare.

Mai mult de atat, în cazul asigurărilor de viață, asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să includă în această informare scrisă și alte informații specifice contractului precum:

CITESTE SI:  Sphera Franchise Group estimează vânzări de peste 1,64 miliarde lei și un profit cu 20% mai mare

indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum și a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare;

o simulare a evoluției valorii contului, precum și a valorii de răscumpărare totale la sfârșitul fiecărui an de asigurare în cazul asigurărilor de viață și anuități legate de fonduri de investiții (plecând de la ipoteza că unitatea de cont se va menține la aceeași valoare pe toată durata derulării contractului) și alte informații specifice contractului de asigurare.

În acelasi timp, in cazul asigurărilor de viaţă, a asigurărilor de accidente şi boală, precum şi a asigurărilor de sănătate, obligația de a furniza clienților o informare scrisă se aplică și pe parcursul derulării contractului de asigurare.

Astfel, normele emise prevăd obligația asigurătorilor de a furniza asiguraților sau contractanților asigurării informații periodice privind situația bonusurilor și a sumelor reprezentând participarea la profit, precum și de a retransmite toate informațiile legate de contractul de asigurare în situația în care condițiile contractuale sau legea aplicabilă acestuia se modifică.

Asigurătorii mai au și alte obligații înainte de încheierea unui contract de asigurare de viață, precum:

să realizeze analiza nevoilor financiare ale clientului, pe baza căreia vor recomanda ulterior o soluție financiară acestuia. Această analiză se va face pe baza unui Formular de analiză a nevoilor clienților, care va fi întocmit în două exemplare și va fi semnat de ambele părți, un exemplar urmând a fi înmânat clientului;

să prezinte clientului prospectul fondului de investiții în care vor fi investite primele de asigurare, în cazul în care asigurarea oferită este de tipul unit-linked;

să prezinte clientului o proiecție (evoluție detaliată a contractului), în condițiile prevăzute de normele puse în aplicare prin Ordinul nr.11/2010. Proiecția va fi întocmită, de asemenea, în două exemplare semnate de ambele părți, un exemplar pentru client și celălalt pentru asigurător.

In loc de concluzie…

Asigurările sunt o parte importantă a vieții. Fără asigurări, multe aspecte ale societății și economiei zilelor noastre nu ar putea funcționa. Industria asigurărilor oferă acoperire pentru riscuri economice, climatice, tehnologice, politice și demografice, permițând, astfel, persoanelor să își desfășoare viața de zi cu zi și companiilor să opereze, să inoveze și să se dezvolte.

Dacă vrei să îți testezi cunoștințele în domeniul asigurărilor, o poți face chiar aici, parcurgând Quiz-ul. Nu uita să împărtășești rezultatele cu prietentii tăi pe Facebook! Succes![/emaillocker]


 

[ajax_load_more]