BET
15874.35
0.35%
BET-TR
32939.26
0.36%
BET-FI
57275.27
0.07%
BETPlus
2356.96
0.38%
BET-NG
1134.77
0.2%
BET-XT
1357.86
0.35%
BET-XT-TR
2785.94
0.36%
BET-BK
2974.25
-0.02%
ROTX
35325.49
0.23%De ce este important să ne gândim la pensie chiar dacă suntem tineri?

Autor: Financial Market
Timp de citit: 4 minute

Necesitatea unei planificări financiare pe termen lung ar trebui să apară încă din primii ani ai activității profesionale. Primul salariu aduce cu sine şi primele contribuţii în sistemul asigurărilor sociale de stat şi, implicit, o parte din acestea merg către sistemul fondurilor de pensii administrate privat.

Totodată, primii ani de activitate în câmpul muncii ne pot aduce veniturile suficiente pentru a începe să economisim pe termen lung prin constituirea unei pensii facultative, suplimentare celei de stat şi celei private obligatorii.

Astfel, planificarea financiară trebuie să înceapă cu primul nostru loc de muncă. Deşi pentru cei mai mulţi dintre noi vor exista întotdeauna priorităţi pe termen scurt sau mediu, cum ar fi achiziționarea unei maşini sau a unei case, nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul pe termen lung.

Fondurile de pensii administrate privat se constituie pe baza contribuţiilor individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private, spre deosebire de sistemul public de pensii.[emaillocker]

Iata care sunt Avantajele sistemului de Pensii privat:

● contribuţiile la fondurile de pensii private sunt nominale şi, imediat după ce sunt virate în contul salariatului, devin proprietatea acestuia.
● banii participanților sunt investiți pe termen lung, în loc să fie cheltuiți imediat pentru plata altor pensii (cele aflate în plată), iar participanții au drept de proprietate asupra contului personal în care li se strâng banii de pensie;
● sistemul privat oferă participanților șansa unei pensii decente la vârsta retragerii;
● concurența dintre administratori asigură eficiența sistemului, adică randamente eficiente la investițiile realizate cu banii participanților.

Ce garanții am că banii mei sunt în siguranță și investiți corect?

Potrivit legii, administratorii sunt obligaţi să contribuie la un Fond de Garantare, iar legea stabileşte şi alte elemente de siguranţă pentru sistemul Pilonului II: separarea activelor fondului de cele ale administratorului, constituirea provizioanelor tehnice, rata minimă de rentabilitate, garantarea contribuţiilor nete ş.a.

CITESTE SI:  Pilonul I, II si III de Pensii explicate pe înțelesul tuturor

De asemenea, depozitarul activelor fondului de pensii şi auditorul său financiar acţionează precum o centură de siguranţă asupra activelor fondurilor de pensii private. Garanţia contribuţiilor nete este o garanţie puternică, practicată de foarte puţine state ale  lumii, pentru sistemele lor de pensii private.

Responsabilitățile administratorilor Fondurilor de Pensii private

Potrivit legii, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) sunt obligate să realizeze o rentabilitate cel puţin egală cu zero: la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare și eventualele penalități de transfer.

O altă garanţie majoră privind performanța investiţională a fondurilor de pensii private o reprezintă garanţia ratei minime de rentabilitate (garanţia relativă la piaţă). După doi ani de la startul colectării și investirii contribuţiilor, fiecare fond de pensii are performanța investiţională monitorizată strict de către autoritatea de supraveghere de pe această piaţă (ASF). Aceasta calculează lunar rata de rentabilitate medie ponderată și rata de rentabilitate minimă a fondurilor de pensii.

Toate fondurile de pensii de pe piaţă sunt obligate să obţină o rată de rentabilitate (performanță investiţională) mai mare decât valoarea minimă relativă, calculată în funcţie de performanța medie a pieţei. Dacă rata de rentabilitate a unui fond de pensii se situează timp de patru trimestre consecutive sub rata de rentabilitate minimă de pe piaţă, pentru gradul lui de risc atunci autoritatea de supraveghere îi retrage licenţa de funcţionare, iar fondul intră în administrare specială, urmând ca banii clienţilor acelui fond să fie transferaţi către alte fonduri, cu rezultate pozitive în administrare.

Această garanţie are două scopuri principale: protejează economiile participanţilor de subperformanţa investiţională și elimină de pe piaţă cei mai neperformanţi administratori.

De unde mă informez despre pensia mea privată?

• fiecare administrator are obligația să informeze participanții despre situația contului lor de pensie.
• de aceea, în fiecare an primești scrisoarea de informare cu date despre situația activului personal.
• în ea poți să vezi câți bani s-au strâns în contul tău, care este valoarea contribuțiilor, precum și alte informații utile.
• administratorii publică rapoarte anuale pentru participanți pe site-urile lor oficiale.
• informații despre performanța fondurilor se găsesc, de asemenea, pe site-urile administratorilor.

Cum sunt investiți banii acumulați de Fondurile de Pensii private?

• fondurile de pensii private au diferite grade de risc în funcție de instrumentele financiare în care investesc.
• contribuțiile se colectează în conturile individuale ale participanților. Apoi se convertesc în unități de fond prin împărțirea contribuției nete la valoarea calculată a unității de fond pentru ziua în care se face conversia.
• unitățile de fond dobândite de participant în urma conversiei tuturor contribuțiilor nete plătite reprezintă numărul de unități de fond deținute de acesta. Acest număr de unități înmulțit cu valoarea la zi a unei unități de fond reprezintă contravaloarea activului personal al participantului.

Rezultatele Fondurilor de pensii private din România

Cele 7 fonduri de pensii adminstrate privat din România aveau la sfârşitul lunii noiembrie 2018 un randament mediu anualizat pe ultimele 24 de luni de 4,24% (conform datelor ASF), un rezultat bun pentru participanţi, in conditiile de piață actuale.

Circa 92% din investiţiile fondurilor de pensii private sunt realizate în România, iar acestea au un profil de risc echilibrat (75% din plasamente sunt în obligaţiuni și depozite). Fondurile de pensii deţin plasamente de peste 1,5 miliarde de euro* pe Bursa de la Bucureşti, fiind cei mai mari investitori instituţionali locali și asigurând peste 10% din lichiditatea Bursei.

Fondurile de pensii au avut un rol crucial în succesul privatizărilor prin listare (au achiziţionat 20%-25% din recentele ofertele publice iniţiale (IPO) și secundare (SPO). Performanțele fondurilor de pensii din România au fost remarcate într-o serie de studii internaţionale.

Astfel, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au fost „fondurile de pensii private cu cele mai bune randamente investiţionale reale” dintr-un panel de 15 state europene, în perioada 2008-2016, potrivit studiului „Better Finance” (Federaţia europeană a investitorilor și consumatorilor de servicii financiare), „Pension Savings. The Real Return”, ediţia 2017. Studiul a luat în considerare atât inflaţia, cât și toate comisioanele percepute de fondurile de pensii private din Europa.

Pilonul II din România s-a clasat pe locul 2 din 38 state analizate din punct de vedere al randamentelor reale, în 2008-2016, potrivit studiului OECD „Pension Markets in Focus”, ediţia 2017. Studiul a luat în considerare inflaţia, comparând randamentele reale și surprinde, de asemenea, cea mai dură perioadă de criză financiară și recesiune globală.

Concluzie

Prin modul de organizare al sistemului, prin separarea activelor fondurilor de pensii de cele ale administratorilor, contribuţiile participanţilor sunt puse la adăpost de orice dificultăţi prin care pot trece, la un moment dat, administratorii fondurilor de pensii private sau acţionarii acestora.

Experienţa statelor dezvoltate arată că administrarea privată a pensiilor a avut rezultate mai bune decât cea făcuta exclusiv de către Stat. Statele lumii, inclusiv cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială de tradiţie, au implementat reforme susţinute pentru garantarea sustenabilităţii financiare pe termen mediu şi lung şi pentru asigurarea unor pensii mai mari.

Pensia privată efectivă va depinde de banii strânşi în conturile individuale din sistemul de pensii private, deci de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active dar şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii private.

În linii mari, pensia privată poate fi privită ca o investiţie financiară dar şi ca o variantă de economisire pe termen lung.

*date valabile la sfarsitul lunii decembrie 2017

Dacă vrei să îți testezi cunoștințele în domeniul asigurărilor, o poți face chiar aici, parcurgând Quiz-ul. Nu uita să împărtășești rezultatele cu prietentii tăi pe Facebook! Succes!

Sursa informații – Manualul de Educatie Financiara si site-ul ASF.

[/emaillocker]


 

[ajax_load_more]