BET
15033.96
1.36%
BET-TR
31040.47
1.36%
BET-FI
57453.7
0.53%
BETPlus
2230.89
1.29%
BET-NG
1103.23
1.44%
BET-XT
1295.7
1.29%
BET-XT-TR
2645.03
1.29%
BET-BK
2828.99
1.31%
ROTX
33405.38
1.41%


Ghid Pensii Private

GHID PENSII PRIVATE
Sistemul de pensii din Romania
Sistemul de pensii din Romania este impartit in doua categorii: sistemul public de pensii - Pilonu I si sistemul privat de pensii - Pilonul II si III. Sistemul public funcționează după principiul redistributiv (în engleză, PAYG = pay as you go), statul colectează contribuții sociale de pensii de la salariați și le plătește imediat, sub formă de pensii, către pensionarii actuali. Legea garantează dreptul la pensie din fondul public de pensii fara a preciza cat de mare va fi comparație cu suma totală cotizată de-a lungul perioadei de muncă.
Pilonul II
Pilonul II reprezinta pensia administrată privat sau pensia obligatorie si este acea parte din pensie care este transferata de la stat catre un fond de pensii privat. Aderarea la un fond de pensii administrat privat este obligatorie pentru tinerii sub 35 de ani aflati la primul loc de munca. Optiunea catre un anume fond se face in primele patru luni de la angajare, in caz contrat distribuirea se va face in mod aleatoriu. Cota din contribuția la sistemul public care se duce la fondurile private este de 3,75% în 2018. Fondurile de pensii administrate privat se constituie pe baza contribuţiilor individuale ale participanţilor, fiind administrate de către societăţi private, spre deosebire de sistemul public de pensii.
Caracteristicile Pilonului II
Contributiile participantilor la fondurile de pensii private sunt investite pe termen lung, administratorii avand obligativitatea de a obtine o rentabilitate cel puţin egală cu zero la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă. Contributiile sunt nominale şi imediat după ce sunt virate în contul salariatului, devin proprietatea acestuia. Legea stabileste de asemenea obligativitatea ca administratorii să contribuie la un Fond de Garantare si sa aiba o gestiune separata a activelor fondului fata de cele proprii, precum si garantarea unei rate minime de rentabilitate. Dacă rata de rentabilitate a unui fond de pensii este mai mica decat rata de rentabilitate minimă de pe piaţă, timp de patru trimestre consecutive, ASF ii poate retrage licenţa de funcţionare.
Pilonul III
Pilonul III reprezinta fondurile de pensii facultative, unde orice salariat poate contribui cu pana la 15% din venitul lunar brut. Contributia la Pilonul III este benevola si are ca destinatie finala completarea celor doua tipuri de pensii obligatorii (Pilonul I si Pilonul II). Fondurile din Pilonul III sunt administrate la fel ca cele din Pilonul II, in termeni de siguranta, rentabilitate minima (performanță investiţională), separarea activelor fondului de cele ale administratorului si contributia la un Fond de Garantare. De asemenea, participantii la Pilonul III beneficiaza si de deductibilitate fiscala in limita a 400 eur/an, intreruperea contributiei in caz de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, iar in caz de deces, moştenitorii vor beneficia de banii din contul persoanei care a contribuit. Dreptul la accesarea pensiei facultative se face dupa implinirea varstei de 60 de ani si dupa ce s-au platit cel putin 90 de contributii lunare.
Avantajele pensiei private
Pensia privata este o optiune viabila in vederea completarii veniturilor din pensia de la stat (Pilonul I), care, pe masura ce numarul celor care contribuie se va diminua, sumele colectate la buget vor scadea in consecinta. Un aspect deosebit de important al pensiilor private este faptul ca, administratorii acestora investesc banii participantilor pe termen lung, urmarind obtinerea unor randamente ce pot oferi sansa unei pensii decente la varsta retragerii din activitate. In plus cadrul strict de reglementare precum si concurenta dintre managerii fondurilor asigura functionarea eficienta a sistemului.
Previous slide
Next slide