BET
14413.59
0.24%
BET-TR
29063.01
0.24%
BET-FI
54045.83
-1.16%
BETPlus
2142.87
0.21%
BET-NG
1072.51
0.21%
BET-XT
1239.97
0.15%
BET-XT-TR
2484.21
0.15%
BET-BK
2644.71
0.17%
ROTX
31200.87
0.21%Chromosome Dynamics începe majorarea capitalului social în vederea dezvoltării activităților

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Chromosome Dynamics S.A. (BVB: CHRD), companie antreprenorială românească de high-tech în domeniul agricol listată pe piața AeRO, demarează operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar, Goldring fiind intermediarul operațiunii.

Oferta, denominată în lei, are ca obiect un număr total de 237.750 acţiuni ordinare, nominative, de valoare egală , emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,2 lei/acţiune, emise de CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

Conform Prospectului aprobat de către ASF, acțiunile noi pot fi subscrise de orice persoană care deține drepturi de preferință, pe care le-a primit în calitate de acționar Chromosome Dynamics sau pe care le va cumpăra în perioada de tranzacționare.

Drepturile de preferinţă vor fi tranzacţionabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare SMT – Aero pentru o perioadă de cinci zile
lucrătoare, respectiv de la data de 30 iunie la 6 iulie 2023.

Perioada de ofertă în care se vor putea subscrie acţiunile nou emise în baza exercitării drepturilor de preferinţă, de 31 zile calendaristice, va începe din a treia zi lucratoare după încheierea perioade de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă, respectiv, de la data de 11 iulie până la data de 10 august 2023.

Numărul maxim de acțiuni noi care pot fi subscrise este egal cu numărul de drepturi de preferință deținute x rata de subscriere (0,3881892), rotunjind în jos, la cel mai apropiat număr întreg inferior.

Dacă rămân acțiuni nesubscrise în perioada de ofertă publică, acestea vor fi ofertate într-un plasament privat la un preț cel puțin egal cu prețul din oferta publică.

Prețul și condițiile participării în plasamentul privat vor fi stabilite printr-o decizie a Administratorului Unic ulterior ofertei publice.

Majorarea capitalului social se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale companiei pentru fiecare dintre direcţiile sale strategice, respectiv creşterea capacităţii de producţie, valorificarea comercială a aplicaţiilor IT/Al dezvoltate, îmbunătăţirea activităţii de vânzare.

Valoarea netă estimată a veniturilor obţinute este de 4.353.202,50 lei, în cazul în care toate acţiunile oferite sunt subscrise.

CITESTE SI:  Analiză Banca Transilvania: Recomandare de Cumpărare și un preț țintă de 27 lei/acțiune, adică o creștere potențială de aproape 27%

Utilizarea fondurilor
ln perspectiva volumului de comenzi în viitorul apropiat dar şi a creşterii preconizate, pentru următorii 2- 3 ani, a cererii accelerate de inputuri agricole care va solicita capacităţi suplimentare de producţie şi distribuţie, având în vedere recepţionarea pozitivă a produselor Chromosome Dynamics, conducerea Societăţii intenţionează derularea prezentei majorări de capital social în scopul de a finanţa:

1. Dezvoltarea unei noi facilităţi de producţie – 3.185.000 lei
La momentul actual, compania dispune de o facilitate de producţie subdimensionată (250 m2) în raport cu cererea şi de spaţiu de depozitare limitat. Activitatea se derulează în sistem semi-automatizat care necesită prezenta operatorilor umani.

Fondurile atrase în operaţiunea de majorare a capitalului vor finanţa construcţia unei fabrici de 1000 mp care să susţină atât procesele de producţie cât şi depozitarea unui volum mare de microambalate, alături de cheltuieli operaţionale aferente, achiziţionarea terenului pe care se va construi facilitatea de productie în oraşul Filiaşi, jud. Dolj.

Conducerea societăţii estimează că noua facilitate de producţie ar putea intra în funcţiune pentru a deservi campania de primăvară 2024.
2. Dezvoltarea unui modul special de automatizare a activităţii de vânzare B2B în cadrul Agrobazar, care va avea la bază atât un sisţem CRM mobil şi ERP – 400.000 lei. Aceasta va eficientiza şi accelera procesul de vânzare, va creşte calitatea serviciilor prestate şi potenţialul de business.
3. Creşterea echipei de vânzări directe cu 8 persoane – 480.000 lei.
4. Asigurarea bazei materiale necesare pentrutoate direcţiile investiţionale enumerate mai sus – 285.000 lei.

Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare pentru achiziţii şi pentru procesele de modernizare şi demolare va fi determinată de către Administratorul Unic al Societăţii, în funcţie de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare şi luând în considerare criterii de prioritate şi oportunitate.