BET
16908.2
0.15%
BET-TR
35082.48
0.15%
BET-FI
60480.06
0.3%
BETPlus
2499.41
0.14%
BET-NG
1208.26
-0.17%
BET-XT
1441.87
0.07%
BET-XT-TR
2958.1
0.07%
BET-BK
3109.19
0.07%
ROTX
37104.36
0.08%


DN AGRAR, cea mai mare fermă integrată din România, și-a triplat cifra de afaceri netă în 2022, până la 151 milioane lei

Autor: Financial Market
Timp de citit: 4 minute

DN AGRAR Group (simbol BVB: DN), cea mai mare fermă zootehnică integrată din România, lider în producţia de lapte de vacă, a încheiat anul 2022 cu afaceri în creștere cu peste 221% față de anul anterior, până la aproape 151 milioane de lei și un profit net de aproape 14 milioane de lei (+57% față de 2021).

Rezultatele în creștere au fost susținute de integrarea celor două ferme Lacto Agrar (decembrie 2021) și Apold (aprilie 2022).

2022 a însemnat pentru DN AGRAR listarea la bursă, în piața AeRO, și anul în care am devenit cel mai mare producător de lapte de vacă din România, în urma a două achiziții, înregistrând o creștere de peste 60% a activelor totale.

Ne-am concentrat pe consolidarea activității Grupului, pentru o companie mai eficientă și modernă. Este anul în care am făcut cele mai mari progrese în sensul poziționării ca lider de piață, la finele anului având 11.000 de animale și o suprafață cultivată de 7.000 de ha.

În paralel, am continuat proiectele de digitalizare, precum și de investiții în creșterea capacității fermelor, modernizarea instalațiilor, echipamentelor specifice activităților zootehnice, precum și în utilaje proprii. Valoarea investițiilor în anul 2022 s-a ridicat la aproximativ 70 milioane lei” a declarat Jan Gijsbertus De Boer, Președinte al Consiliului de Administrație DN AGRAR GROUP SA.

Principalele elemente ale bilanțului și contului de profit și pierdere în 2022 față de 2021:
• Activele totale ale DN AGRAR Group au crescut cu 60%, ajungând la 235 milioane de lei.
• Datoriile totale au fost de 152 milioane de lei, o creștere de peste 86%, urmare a achiziției fermei DN Agrar Apold și a lucrărilor de investiție efectuate la aceeași fermă pentru creșterea capacității de producție cu 50%.
• Capitalurile proprii au crescut cu 22%, până la aproape 80 milioane de lei, în urma majorării de capital realizate anul trecut.
• Cifra de afaceri netă a fost de aproape 151 milioane de lei, în timp ce veniturile din exploatare au fost de peste 205 milioane de lei, pe fondul creșterii veniturilor din producția vândută.
• Totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu mai mult de 237%, până la aproape 182 milioane de lei, în contextul creșterii numărului de animale direct productive în fermă și a suprafețelor lucrate pentru asigurarea necesarului de furaje, precum și achiziționarea de animale neproductive, tineret bovin și animale gestante care vor da naștere pentru prima dată și care vor produce ulterior și lapte.
• Rezultatul din activitatea financiară a fost determinat de creșterea soldului creditelor contractate.
• Rezultatul net obținut a fost de aproape 14 milioane de lei sau 0,08 lei pe acțiune, o majorare de aproape 57%.
• Rata de rentabilitate a capitalurilor proprii a fost de 17,9% în 2022 față de 14,6% în 2021.
• Producția zilnică de lapte în fermele DN AGRAR a ajuns în 2022 la 140.000 litri, iar cea anuală este de aproape 50 de milioane de litri. În 2022, cantitatea de lapte livrată a înregistrat o creștere de 9,4%, comparativ cu anul 2021.

La finalul anului 2022, veniturile din exploatare au fost de 205,4 milioane de lei, o creștere cu 217,69% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În consolidarea Contului de Profit și Pierdere comparativele pentru indicatorii financiari sunt considerați la 31.12.2021. Astfel indicatorii poziției financiare ai grupului nu includ la 31.12.2021 rezultatele financiare obținute de către ferma DN Agrar Apold.

Ferma Lacto Agrar a fost preluată de către DN Agrar Group SA în luna decembrie a anului 2021, iar ferma DN Agrar Apold a fost preluată în luna aprilie 2022. Astfel, la 31.12.2022 indicatorii financiari ai grupului DN Agrar includ poziția financiară a fermelor Lacto Agrar și DN Agrar Apold.

CITESTE SI:  Hidroelectrica recompensează acționarii cu dividende de aproape 6,3 miliarde lei, adica un randament de 11%

La finalul anului 2022, veniturile din exploatare au fost de 205,42 milioane de lei, o creștere cu 217,69% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile din producția vândută au fost de 146,57 milioane de lei, înregistrând o creștere de 233,90% față de 2021. A doua cea mai mare contribuție au avut-o veniturile din subvenții de exploatare care au crescut cu 318,60% până la valoarea de 14,77 milioane de lei. Subvențiile primite prin APIA sunt pentru terenul agricol și producția de lapte crud. Subvențiile se acordă în funcție de numărul de animale deținute și de suprafața de teren folosită, în baza cererilor formulate de organizație.

Veniturile aferente producției de imobilizări corporale au crescut cu 469,13%, ajungând la 7,28 milioane de lei, acestea reprezintă creșterea efectivului de animale pentru reproducție.

Veniturile din vânzarea mărfurilor au crescut cu 39,75% până la valoarea de 4,27 milioane de lei, datorită vânzării produselor finite obținute din activitatea agricolă aferentă anului agricol 2022.

Cheltuielile din exploatare au crescut de asemenea datorită integrării fermelor Lacto Agrar și DN Agrar Apold în grupul DN Agrar. Totalul cheltuielilor de exploatare a crescut cu 237,45% la 31.12.2022, ajungând la 181,58 milioane de lei.

Principala contribuție a fost adusă de cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile, care au atins 102,47 milioane de lei, o creștere cu 510,16% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, evoluție legată de creșterea numărului de animale direct productive în fermă și a suprafețelor lucrate pentru asigurarea necesarului de furaje precum și a creșterilor de preț la materialele consumabile (ingrașăminte chimice, fertilizatori, semințe, combustibil) datorită conflictului armat dintre Rusia și Ucraina.

Această linie a fost urmată de cheltuielile cu prestațiile externe care au atins suma de 29,30 milioane de lei, o majorare cu 128,19%. Odată cu extinderea efectivului de animale au crescut și cheltuielile cu personalul la 23,18 milioane de lei, o majorare cu 106,13%.

Această creștere a fost determinată de avansul numărului de angajați, grupul de firme DN Agrar având în prezent un număr mediu de 284 angajați față de 118 în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au fost de 19,17 milioane de lei, o creștere cu 221,76%, datorită creșterii activelor totale în urma achiziției celor două ferme.

Rezultatul operațional al grupului de firme DN Agrar a crescut semnificativ, de la 10,85 milioane de lei, la un rezultat operațional de 23,84 milioane de lei, o majorare cu 119,68%.

Veniturile financiare au crescut cu 197,94%, până la 2,12 milioane de lei, în timp ce cheltuielile financiare au crescut cu 371,08%, ajungând la 8,44 milioane de lei.

Creșterea cheltuielilor financiare a fost determinată în principal de creșterea cheltuielilor privind dobânzile cu 524,57% până la valoarea de 7,23 milioane de lei, datorită creșterii soldului la creditele contractate cu 70,57 milioane de lei, bani folosiți pentru achiziția fermei DN Agrar Apold de la fondul de investiții DN Agrar Garbova CV și pentru lucrările de investiție în curs de efectuare la ferma DN Agrar Apold pentru creșterea capacității de producție cu 50%.

Acest lucru a condus la un rezultat brut de 17,52 milioane de lei la 31.12.2022, o creștere de 79,32%, comparativ cu suma de 9,77 milioane de lei înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

La finalul anului 2022, grupul de firme DN Agrar a închis balanța cu un profit net de 13,94 milioane de lei, o majorare cu 56,83% față de 31.12.2021.