BET
17362.79
1%
BET-TR
36708.39
0.99%
BET-FI
59256.97
0.72%
BETPlus
2564.36
1%
BET-NG
1238.88
1.07%
BET-XT
1476.03
1.07%
BET-XT-TR
3080.53
1.06%
BET-BK
3200.1
1.6%
ROTX
38110.32
1.02%
Fondul Proprietatea a încheiat prima jumătate a anului cu o pierdere de aproape 850 mil lei

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Fondul Proprietatea a publicat astăzi raportul bianual și rezultatele financiare pentru primul semestru din 2020 afisând o pierdere de 848,6 milioane RON, principalul factor fiind pierderea netă nerealizată aferentă participațiilor generată de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției negative a prețului acțiunii.

Cele mai importante puncte ale raportului:
Prețul acțiunii a avut o performanță foarte bună în primele două luni ale anului, atingând un nivel record de 1,3800 Lei pe acțiune în data de 14 februarie 2020. Impactul negativ al pandemiei de COVID-19 asupra activității economice și piețelor globale de capital a determinat o scădere semnificativă a performanței Fondului în martie. În al doilea trimestru al anului piețele financiare au început să își revină, iar Fondul a urmat acest trend. Prin urmare, prețul acțiunii la sfârșitul lunii iunie 2020 a fost cu 13,5% mai mare decât la sfârșitul lunii martie 2020, și cu 4,1% mai mare decât la sfârșitul lunii decembrie 2019.

⦁ Performanța cumulată a VAN/ acțiune a Fondului continuă să fie foarte solidă, înregistrând în primele șase luni ale anului o creștere de 122,45% de la înființarea Fondului. La sfârșitul lunii iunie 2020, VAN a Fondului a fost de 10,14 miliarde RON (2,35 miliarde USD), iar VAN/ acțiune a ajuns la 1,5622 RON.

⦁ În ceea ce privește atribuirea performanței VAN în primele 6 luni ale anului, principalii contributori dintre companiile din portofoliul Fondului au fost Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Romaero. Principalii detractori ai perioadei au fost OMV Petrom, Aeroporturile București, Engie și Salrom.

⦁ Discount-ul față de VAN* a continuat să scadă. La sfârșitul lunii iunie, discountul pentru acțiunile ordinare listate la Bursa de Valori București a fost de 19,79% față de 23,05% la sfârșitul lunii decembrie 2019, în timp ce pentru GDR-urile cotate la Bursa de Valori din Londra discountul a fost de 20,73%, față de 25,76 % la 31 decembrie 2019.

Milioane Lei T1 2020

Neauditat

T2 2020

Neauditat

S1 2020

Neauditat

S1 2019

Neauditat

(Pierderi)/ Câștiguri nete aferente participațiilor la valoare justă prin profit sau pierdere (2.463,3) 502,4 (1.960,9) 1.041,6
Venituri brute din dividende 522,9 628,3 1.151,2 680,8
Venituri din dobânzi 3,4 3,0 6,4 5,6
Alte venituri, nete* 0,1 4,3 4,4 3,6
(Pierderi)/ Venituri nete din activitatea operațională (1.936,9) 1.138,0 (798,9) 1.731,6
Cheltuieli cu comisioanele de administrare recunoscute în contul de profit și pierdere (13,0) (16,1) (29,1) (26,2)
Alte cheltuieli operaționale (5,1) (5,0) (10,1) (12,0)
Cheltuieli operaționale (18,1) (21,1) (39,2) (38,2)
Cheltuieli de finanțare (0,3)
(Pierdere)/ Profit înainte de impozitare (1.955,0) 1.116,9 (838,1) 1.693,1
Cheltuiala cu impozitul pe profit (10,5) (10,5) (9,9)
(Pierderea)/ Profitul perioadei (1.955,0) 1.106,4 (848,6) 1.683,2
Alte elemente ale rezultatului global
Total rezultat global aferent perioadei (1.955,0) 1.106,4 (848,6) 1.683,2

Rezultatele neauditate ale Fondului în conformitate cu IFRS pentru cele șase luni încheiate la 30 iunie 2020 reprezintă o pierdere de 848,6 milioane RON. Principalul factor care a contribuit la pierderea înregistrată a fost pierderea netă nerealizată aferentă participațiilor la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 1.960,9 milioane Lei generată de OMV Petrom SA ca urmare a evoluției negative a prețului acțiunii acestei companii în cursul primului semestru al anului 2020 (impact total de 696,6 milioane Lei, scădere a prețului acțiunii de 27,5%) și de scăderea de 1.264,4 milioane Lei a valorii participațiilor nelistate din portofoliu ca urmare a procesului de actualizare a evaluărilor (în principal CN Aeroporturi București SA, companiile E-Distribuție și Hidroelectrica SA). Acest impact a fost parțial compensat de venitul brut din dividende de la companiile din portofoliu de 1.151,2 milioane Lei înregistrat în cursul perioadei.

Veniturile din dividende au provenit în principal de la companiile E-Distribuție (dividend special de 522,9 milioane lei), Hidroelectrica SA (399,5 milioane RON), OMV Petrom SA (175,6 milioane RON) și Nuclearelectrica SA (34,9 milioane RON).

CITESTE SI:  Cele 7 fonduri de pensii Pilon II administrează în prezent sume de peste 135 de miliarde de lei. Recent, contribuția virată la Pilonul II a crescut de la 3,75% la 4,75% din câștigul brut lunar