BET
18042.59
0.54%
BET-TR
39292.33
0.52%
BET-FI
59167.26
0.14%
BETPlus
2673.38
0.52%
BET-NG
1278.58
0.31%
BET-XT
1539.44
0.59%
BET-XT-TR
3299.86
0.57%
BET-BK
3369.36
0.86%
ROTX
39628.22
0.54%

La nivel consolidat, rezultatul net al Grupului Electrica, în anul 2021, este pierdere de 553 mil RON

Autor: Financial Market
4 min

Grupului Electrica a raportat o pierdere netă de 553 milioane RON pe anul 2021, comparativ cu profitul de 388 milioane RON realizat în anul precedent, scăderea fiind generată, în principal, de evoluția în creștere accelerată a costurilor cu achiziția de energie electrică.

La nivel individual, Electrica SA a obținut un profit net individual de 321,8 milioane RON, in crestere cu 7,8% față de nivelul aferent anului 2020.

Rezultate anuale Grupul Electrica.

Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2021 inregistrat de Electrica SA este în valoare de 0,45 RON/acțiune.

Valoarea totală brută a dividendelor este de 152,8 milioane RON, corespunzător unui procent de 50% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilită pe baza situațiilor financiare individuale auditate ale Electrica SA pentru anul 2021.

In anul 2021, EBITDA consolidată a înregistrat o scădere cu 1.081 milioane RON față de valoarea din 2020, ajungând la valoarea negativa de 128 milioane RON.

Evoluția EBITDA consolidată a fost generată, în principal, de performanța segmentului de furnizare, influențată semnificativ de majorarea abruptă a prețurilor de achiziție a energiei electrice, la care se adaugă creșterea costurilor cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnologice din rețele pe segmentul de distribuție.

Evolutie actiuni Electrica. Sursa BVB

Veniturile Grupului Electrica, în 2021, s-au ridicat la valoarea de 7.179 milioane RON, reprezentând o creștere de 10,4% față de anul precedent.

Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 15,1%, în contextul evoluției prețurilor de vânzare a energiei electrice pe piața cu amănuntul de +12,5%, a majorării cantității de energie furnizată pe piața cu amănuntul cu 1%, dar și a creșterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

În ceea ce privește segmentul de distribuție, veniturile au fost cu 0,7% mai mici, în principal ca urmare a scăderii veniturilor aferente serviciilor construcției retelelor electrice din acordurile de concesiune, impact negativ anulat de creșterea tarifelor de distribuție, cât și a volumelor de energie electrică distribuită, cu 5,7%.

Costurile consolidate pentru achiziția de energie electrică și gaze naturale au crescut cu 45,8%, la 5.695 milioane RON, în anul 2021.

Pe segmentul de furnizare, costurile cu energia electrică și gazele naturale achiziționate au înregistrat o creștere de 1.451 mil. RON, sau 36,7%, comparativ cu 2020.

Această variație reprezintă efectul creșterii semnificative din anul 2021 a prețurilor de achiziție a energiei electrice, majorare ce s-a produs atât pe segmentul concurențial, cât și pe cel de serviciu universal și furnizor de ultimă instanță (FUI), care în 2020 era segment reglementat și a fost influențat de recuperarea, sub formă de corecții pozitive, a unor pierderi din achiziție din anii anteriori, când tarifele aprobate de ANRE erau sub prețul efectiv de achiziție a energiei electrice, efect ce în 2021 nu a mai existat.

Pe segmentul de distributie, costurile cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea pierderilor tehnologice din rețele (CPT) au crescut cu 393 mil. RON, sau 58,7%, tot ca urmare a majorării semnificative a prețurilor de achiziție a energiei electrice.

Efectul creșterii prețurilor de achiziție a energiei electrice pentru CPT s-a resimțit cu precădere în trimestrele III și IV, când creșterea prețurilor a fost de 36%, respectiv 167% comparativ cu perioada similară din 2020.

Declarație Corina Popescu, Director General Electrica SA: „Întreaga piață de energie se confruntă cu provocări cruciale atât la nivel național, cât și european. Creșterea accelerată a prețurilor de achiziție de energie înregistrată în partea a doua a anului 2021, dar și incertitudinile generate de schimbările cadrului legislativ au avut ca și consecință deteriorarea semnificativă a situației financiare a operatorilor de distribuție, dar mai ales a companiilor de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale.

Măsurile dispuse de autorități în această perioadă dificilă au condus la costuri suplimentare pentru companiile din domeniu, expuse la prețurile extrem de mari de pe piață, cu impact direct asupra fluxului de numerar operațional, ceea ce periclitează viabilitatea financiară a acestora.

Conștienți de sensibilitatea contextului generat de volatilitatea pieței de energie, la nivelul companiilor operaționale din cadrul Grupului Electrica, am făcut eforturi majore pentru a asigura continuitatea în aprovizionare și pentru a ne consolida reziliența la șocuri viitoare.

În pofida dificultăților întâmpinate în procesul de recuperare, în timp util, a costului real cu achiziția de energie, furnizorii de energie au prefinanțat, încă din luna noiembrie, schema complexă de compensare a facturilor și de plafonare a prețurilor pentru clienți.

Efectul imediat a fost o creștere semnificativă a necesarului de finanțare a capitalului de lucru pentru companiile operaționale din Grup. În acest context de piață, am adoptat o serie de măsuri care să pregătească Grupul Electrica să acționeze agil într-o perioadă marcată de volatilitate și incertitudine, pentru a face față provocărilor din mediul intern și extern”.

Alte informații
• Grupul Electrica a distribuit, în 2021, aproximativ 18,5 TWh (în creștere cu 6% față de 2020) către un număr de aproximativ 3,83 milioane de utilizatori.
• În anul 2021, Grupul Electrica a furnizat pe piața cu amănuntul aproximativ 9,4 TWh (în creștere cu 1,34% față de 2020) către un număr de aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum.
• În anul 2021, Electrica Furnizare a fost lider de piață, cu o cotă de piață de 18,39%; a fost lider și pe piața FUI, cu o cotă de piață de 30,67%, pe piața concurențială având o cota de 12,58% (conform datelor din raportul ANRE aferent lunii noiembrie 2021).
• Grupul a achiziționat patru companii de proiect care dețin un portofoliu de proiecte de producție de energie electrică din surse regenerabile cu o capacitate instalată proiectată de 284 MW, din care 163 MW în trei proiecte fotovoltaice și 121 MW într-un proiect eolian care va include și o capacitate de stocare de 60 MWh. Compania urmărește în continuare, potențiale noi oportunități în domeniul producției de energie electrică, în special din surse regenerabile.