BET
16905.89
0.14%
BET-TR
35077.67
0.14%
BET-FI
60278.61
-0.35%
BETPlus
2497.97
0.12%
BET-NG
1208.06
0.13%
BET-XT
1440.98
0.07%
BET-XT-TR
2956.27
0.07%
BET-BK
3110.96
0.04%
ROTX
37120.35
0.16%


Primii 7 brokeri controlează 80% din totalul tranzacțiilor de la BVB. La fondurile de investiții, grupurile bancare controlează cea mai mare parte din totalul activelor

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Conform celui mai recent raport al Autoritatii de Supraveghere Financiară, la finele lunii iunie 2019 pe piața BVB își desfășurau activitatea un număr total de 29 de intermediari.

Dintre acestia, 19 sunt Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 3 sunt institutii de credit locale, 4 sunt sunt firme de investiții din alte state membre UE, 2 instituții de credit din alte state membre UE si o sucursală a unei instituții de credit din alte state membre UE.

Cei mai activi intermediari pe BVB au fost SSIF-urile, valoarea tranzacționată de acestea fiind de aproximativ 7,64 miliarde lei. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 83% din valoarea totală a tranzacțiilor. Dintre intermediarii autorizați în alte state membre UE care au efectuat tranzacții pe piețele la vedere, cele mai active au fost firmele de investiții, acestea cumulând o cotă de piață de 12,6%.

SWISS CAPITAL SA rămâne in continuare pe primul loc în clasamentul participanților pe piețele reglementate, cu o valoare intermediată de 2.776.513.419 lei și o cotă de piață de 24,78%. Banca Comercială Română ocupă următoarea poziție, aceasta deținând o pondere în totalul valorii intermediate de 12,47%.

Primele 10 societăți dețin aproximativ 87% din valoarea totală intermediată în primul semestru al anului 2019. Dintre acestea, 6 sunt Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), o instituție de credit locală, 2 sunt firme de investiții autorizate într-un alt stat membru UE și una este instituție de credit din alte state membre UE.

Din punct de vedere al performanței financiare, din cele 19 de SSIF-uri, un număr de 13 SSIF-uri au obținut profit
în semestrul I 2019, valoarea cumulată a profiturilor acestora fiind de circa 14,5 milioane lei. Pierderea cumulată a celor 6 SSIF-uri care au avut rezultate negative a fost de aproximativ 4,05 milioane lei.

Nici in cazul societatilor de administrare a investitiilor lucrurile nu sunt mai echilibrate, dimpotrivă. Categoria dominantă din totalul SAI-urilor continuă să fie grupurile bancare, controlând cea mai mare parte din totalul cumulat al activelor administrate. Conform datelor din tabelul de mai jos, primele cinci SAI-uri după volumul activelor sunt toate societăți afiliate sistemului bancar, iar activele administrate de acestea, la data de 30 iunie 2019, însumau 20.021.384.474 lei, respectiv 92,93% din activul total aferent industriei fondurilor de investiții.

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România a fost de 42,50 miliarde lei la jumătatea anului, în creștere cu circa 7,6% comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2018.

O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată faptul că la finalul semestrului I 2019, activele totale ale fondurilor deschise de investiții (FDI) s-au majorat cu aproximativ 747 milioane lei față de finele lunii decembrie 2018.

CITESTE SI:  One United Properties vizează venituri de 1,7 miliarde de lei și un profit brut de 617,5 milioane de lei în 2024

Societățile de investiții financiare (SIF-urile) au înregistrat o majorare a activelor totale cu aproximativ 1,05 miliarde lei (12%) și Fondul Proprietatea a consemnat o creștere a activului total de aproximativ 11% față de finalul anului 2018.

Din perspectiva structurii plasamentelor, FDI sunt orientate preponderent către instrumentele cu venit fix (titluri de stat și obligațiuni), în vreme ce FÎI, SIF-urile și FP au o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni.

Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică totuși o preferință pentru instrumentele cu venit fix/instrumente ale pieței monetare a căror valoare totală este de circa 21,24 miliarde lei, consemnând o pondere de circa 50% din activul cumulat al OPC.

Investițiile în acțiuni la nivelul întregii piețe sunt în valoare de 19,48 miliarde lei, reprezentând aproximativ 46% din activul total al OPC.

La 30 iunie 2019 față de finalul anului 2018 se constată o majorare a investițiilor făcute în acțiuni (+7,74%), titluri de stat (+13,83%), plasamentelor în titluri OPCVM/AOPC (+2,23%) și depozitelor și disponibilităților ( 6,74%), concomitent cu o depreciere a obligațiunilor cu circa 3%.

În ceea ce privește structura pe categorii de investitori, ca număr și valoare cumulată a deținerilor, piața organismelor de plasament colectiv este dominată de către investitorii persoane fizice.

Această structură pe tipuri de investitori este o particularitate a fondurilor de investiții, întâlnită pe majoritatea piețelor europene, unde se observă o preferință a investitorilor de retail față de fondurile deschise de investiții în
contextul lichidității în general mai ridicate a acestora (răscumpărări ce pot fi efectuate într-un termen mai redus) ceea ce le situează ca alternative de plasament în raport cu depozitele bancare (desigur ținând seama de diferențele privind riscul și randamentul așteptat).

Trebuie menționat că această statistică nu poate fi extrem de exactă, deoarece un investitor poate avea simultan participații la mai multe fonduri, administrate de societăți diferite, ca atare putând fi „numărat” de mai multe ori. Numărul investitorilor în fondurile închise de investiții este mult mai scăzut decât cel al investitorilor în FDI.

Preferința investitorilor pentru un anumit tip de strategie investițională și orientarea către fonduri închise sau deschise sunt justificate în principal de apetitul la risc al acestora. La finalul semestrului I 2019, numărul investitorilor în fondurile inchise se situa la 88.810 investitori. Dintre aceștia, cei mai mulți (88.515 persoane) sunt investitori persoane fizice.

Analiza completă privind evolutia pietei de capital in primul semestru poate fi accesată aici.


 

[ajax_load_more]