BET
15033.96
1.36%
BET-TR
31040.47
1.36%
BET-FI
57453.7
0.53%
BETPlus
2230.89
1.29%
BET-NG
1103.23
1.44%
BET-XT
1295.7
1.29%
BET-XT-TR
2645.03
1.29%
BET-BK
2828.99
1.31%
ROTX
33405.38
1.41%


Ce sunt și cum funcționează fondurile de investiții?

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Vrei să investești sau poate doar să economisești? Ai vrea să profiți de diferitele oportunități pe care bursa sau piața valutară le poate oferi, dar nu ai suficient curaj și nici resursele financiare sau cunoștințele necesare pentru a face pe cont propriu astfel de plasamente?

Vrei să ai controlul total al banilor puși de tine deoparte și să nu pierzi din câștigurile acumulate până la un anumit moment în cazul în care, dintr-un motiv sau altul, vei fi nevoit să folosești banii respectivi pentru o eventuală urgență ce ar putea apărea în viața ta … dar nu știi cum să faci asta?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările al căror răspuns poate fi investiția în fonduri mutuale! Iar calea spre găsirea răspunsurilor la întrebările de mai sus se regaseste si in articolul de mai jos.[emaillocker]

Fondurile de investiții, cunoscute și sub denumirea de fonduri mutuale sau organisme de plasament colectiv, sunt entități (de regulă, fără personalitate juridică) care atrag și pun la comun banii mai multor persoane (denumite investitori) pe care-i folosesc ulterior pentru realizarea diferitelor investiții, cu scopul de a multiplica sumele investite de aceștia și de a genera astfel câștiguri pentru investitorii respectivi.

Cum functioneaza fondurile mutuale

Altfel spus, fondurile de investiții sunt o formă de asociere prin care mai multe persoane își pun la comun resursele financiare spre a fi investite pe piețele financiare, urmând ca rezultatele (profiturile sau după caz, pierderile) să fie împărțite în mod proporțional cu deținerile (adică numărul de unități de fond) pe care fiecare dintre aceștia le au în cadrul fondului în cauză.

Cum, în viața reală este greu, dacă nu chiar imposibil, ca un număr relativ mare de investitori să
reușească să se întâlnească și să se pună de acord cu privire la modul în care respectivul fond ar trebui să investească sau cu privire la cadrul juridic în care acesta ar trebui să funcționeze, au apărut o serie de instituții specializate – denumite Societăți de Administrare a Investițiilor (SAI) care lansează astfel fonduri.

Politica și strategia de investiții a acestor institutii este făcută publică printr-un set de documente obligatorii denumite generic „documentele fondului” (care trebuie să respecte o serie de condiții și formalități stabilite de autoritățile de reglementare) prin care Societățile de Administrare a Investițiilor propun potențialilor investitori diferite variante de investiții.

CITESTE SI:  Depozitarul Central va distribui începand de astăzi dividende pentru TRANSGAZ S.A.

În funcție de politica de investiții asumată și adusă la cunoștința investitorilor prin documentele fondului (între care, cele mai importante sunt Prospectul Fondului și Documentul cu Informații Cheie pentru Investitori – DICI), fondul poate investi într-o gamă largă de instrumente financiare – precum acțiunile, obligațiunile, depozitele bancare, instrumentele financiare derivate, valute etc.

În același timp, prin aceleași „documente ale fondului”, Societatea de Administrare a Investițiilor (SAI) poate propune investitorilor o politică de investiții axată pe o anumită țară sau pe o zonă economică
anume (spre exemplu, fonduri de investiții care să investească exclusiv sau majoritar în China, numai în economii dezvoltate, sau dimpotrivă, în economii „emergente”).

Indiferent de structura plasamentelor sau de țările/zonele economice în care sunt realizate investițiile, suma tuturor activelor deținute de un fond este numită generic „portofoliu”.

Cum funcţionează un fond de investiții?

Pe scurt, atunci când un investitor își plasează banii (adică investește) într-un astfel de fond, el va primi un anumit număr de unități de fond – în funcție de suma investită şi de valoarea unității de fond
(determinată/calculată periodic de către SAI); această operațiune se numeşte cumpărare/subscriere de unități de fond.

Cum functioneaza un fond de investitii

Fiecare unitate de fond achiziționată de către un investitor, reprezintă atât deținerea acestuia în fondul respectiv, dar și dreptul său de proprietate asupra unei cote părți din profiturile generate de fondul respectiv.

Operațiunea inversă se numește răscumpărare de unități de fond – și este procedura în cadrul
căreia, investitorul solicită SAI să-i răscumpere titlurile deținute, ceea ce înseamnă că, va ceda titlurile în cauză și va primi în locul lor suma de bani echivalentă calculată în funcție de valoarea lor de piață din acel moment – mai puțin eventualele taxe și comisioane aferente, comunicate de SAI la momentul cumpărării respectivelor titluri.

Sumele colectate de fond din cumpărările de titluri (denumite și subscrieri) realizate de investitori, sunt investite de Societatea de Administrare a Investițiilor care administrează respectivul fond, pe diferite piețe, în diferite categorii de active – în acord cu cele prevăzute în documentele fondului.

Activele achiziționate în contul Fondului la ordinele SAI (precum acțiunile, obligațiunile sau alte tipuri de instrumente financiare) sunt încredințate, spre a fi păstrate în condiții de maximă siguranță, unei instituții de credit (bancă) – independente de SAI, numită Depozitar, care verifică, certifică și răspunde de existența și corecta evidențiere a acestora în portofoliul fondului.

Procesul de achizitie a unitatilor de fond

Valoarea curentă a tuturor investițiilor fondului formează activul total al fondului. Din activul total se scad cheltuielile curente de funcționare ale fondului rezultând activul net al fondului.

Valoarea curentă a unui titlu (unitate de fond), abreviată VUAN, se obține prin împărțirea activului net al fondului la numărul total de titluri/unități emise de fond și aflate în circulație (nerăscumpărate). Rezultatul este valoarea la care investitorii pot face cumpărări/răscumpărări de titluri la un anumit moment (trebuie avute în vedere și eventualele comisioane asociate acestor operațiuni).

Important!

Activele unui fond sunt păstrate în siguranță de către o bancă (în calitate de Depozitar al fondului) care verifică, certifică și răspunde pentru corecta evidențiere a acestora. Toate cele trei entități (Fond, SAI și Depozitar) sunt autorizate, supravegheate și controlate de autorități ale statului și funcționează în conformitate atât cu legea și reglementările naționale, cât și cu cele valabile pe teritoriul Uniunii Europene.

Valoarea unei unități de fond (VUAN) se determină și se publică periodic (de regulă,zilnic) de către SAI, valoarea fiind certificată în mod independent de către Depozitar,asigurându-se astfel corecta înregistrare a operațiunilor de cumpărare/răscumpărare de unități de fond.

In următorul articol veți regăsi informații legate de Tipurile de fonduri de investiții existente. [/emaillocker]


[ajax_load_more]