BET
15874.35
0.35%
BET-TR
32939.26
0.36%
BET-FI
57275.27
0.07%
BETPlus
2356.96
0.38%
BET-NG
1134.77
0.2%
BET-XT
1357.86
0.35%
BET-XT-TR
2785.94
0.36%
BET-BK
2974.25
-0.02%
ROTX
35325.49
0.23%Fondurile de investiții au consemnat creșteri ale activelor administrate la jumătatea anului

Autor: Financial Market
Timp de citit: 2 minute

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România a fost de 42,54 miliarde lei la data de 30 iunie 2017 în creștere cu circa 2,65% comparativ cu nivelul consemnat la finele lunii decembrie 2016, se arta intr-un raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Evoluția activelor totale pe categorii de OPC – Sursa: ASF

O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că în cazul fondurilor deschise de investiții (FDI) a continuat dinamica pozitivă manifestată pe parcursul trimestrelor și anilor anteriori. Și în cazul fondurilor închise de investiții se constată o creștere a activelor totale față de sfârșitul anului precedent, de aproximativ 33%.

Societățile de investiții financiare înregistrează o creștere cu aproximativ 0,75 miliarde lei, adică 10%, fiind categoria de OPC cu cea mai semnificativă contribuție la evoluția activelor totale în perioada analizată, în timp ce în cazul Fondului Proprietatea s-a constatat o scădere a activului total de circa 5%.

Valoarea activului total al Fondului Proprietatea a fost de aproximativ 10,90 miliarde lei la finalul lunii iunie 2017. Diminuarea activului Fondului Proprietatea a avut loc și ca urmare a desfășurării programelor de răscumpărare și anulare de acțiuni, ce au condus și la diminuarea capitalului social al Fondului.

Din perspectiva structurii plasamentelor, Fondurile deschise de investitii sunt orientate preponderent către instrumentele cu venit fix (titluri de stat și obligațiuni), în vreme ce fondurile inchise, SIF-urile și FP au o orientare dominantă către plasamentele în acțiuni. Orientarea diferitelor categorii de organisme de plasament colectiv către un anumit tip de strategie investițională este justificată de caracterul închis sau deschis al fiecărui tip de OPC, precum și
de apetitul la risc al investitorilor acestora.

Fondurile deschise de investitii au consemnat o crestere a numarului investitorilor la finalul lunii iunie 2017 in comparatie cu sfarsitul anului trecut.

Structura activelor nete pe categorii – ASF

Se observă o creștere a interesului investitorilor pentru fondurile de acțiuni, numărul acestora majorându-se cu aproximativ 14% (persoane fizice), respectiv 6% (persoane juridice).

CITESTE SI:  One United Properties raportează o cifră de afaceri consolidată de 1,5 miliarde de lei și un profit brut de 524 de milioane de lei în 2023

Cea mai ridicată pondere în activul net cumulat al fondurilor deschise este deținută de fondurile de obligațiuni, circa 76%. Fondurile diversificate ocupă locul al doilea din punct de vedere al cotei de piață, deținând o pondere de 19% în activele nete cumulate ale FDI.

In ceea ce priveste fondurile închise de investiții, numarul acestora a rămas nemodificat (25) la data de 30 iunie 2017 față de finalul anului 2016. Din punct de vedere al numărului de fonduri, pe primul loc se situează fondurile diversificate (12).

Numărul total al participanților la fondurile închise de investiții (persoane fizice și persoane juridice), era de 89.249
de investitori la 30 iunie 2017, fiind mult mai redus față de cel al participanților la FDI (327.958), ca urmare a faptului că aceste fonduri se adresează preponderent investitorilor avizați și presupun posibilități mai restrânse de lichidizare a participațiilor.

Totodată, reglementarea și supravegherea fondurilor inchise este mult mai strictă, ceea ce conferă investitorilor
mai multă încredere. O parte dintre fondurile închise sunt, însă, listate la Bursa de Valori București, similar
fondurilor deschise de tip ETF, ceea ce echilibrează lichiditatea mai redusă specifică fondurilor închise.

Din perspectiva structurii plasamentelor fondurilor inchise, se constată că acestea sunt orientate cu precădere spre investițiile în acțiuni, ce dețin o pondere de aproximativ 80% din activul total, dintre care 74% din activul net reprezintă plasamente în acțiuni cotate. Comparativ cu situația de la 30 decembrie 2016, ponderea acțiunilor în total activ a crescut. De asemenea, se constată preferința mult mai redusă pentru strategiile investiționale orientate către instrumentele cu venit fix.

Astfel, investițiile în obligațiuni dețin o pondere de aproximativ 7,5% din activul total, fiind semnificativ mai scăzută comparativ cu ponderea plasamentelor în această clasă de active ale FDI.

Sursa: asfromania.ro

Foto credit: David Franklin | Dreamstime