BET
14244.72
-1.32%
BET-TR
28722.39
-1.32%
BET-FI
52526.13
-1.29%
BETPlus
2117.12
-1.34%
BET-NG
1063.95
-0.84%
BET-XT
1225.12
-1.23%
BET-XT-TR
2454.44
-1.23%
BET-BK
2609.3
-1.2%
ROTX
30724.6
-1.35%Ghid complet de produse de investiții la Bursa de Valori București

Autor: Financial Market
Timp de citit: 5 minute

Bursa oferă o paletă largă de oportunități de investiții prin instrumente financiare tranzacționate, cele mai populare fiind acțiunile și obligațiunile. Dar piețele de capital nu înseamnă doar aceste două instrumente – poți găsi, de asemenea, oportunități alternative pentru investiții, precum: fonduri închise de investiții, Exchange Traded Funds, certificate sau warranturi.

De asemenea, poți investi pe piața de capital și în mod indirect, prin intermediul unor fonduri de investiții. Mai jos vei găsi o scurtă prezentare generală a fiecăruia dintre aceste instrumente.

Instrumente de investiții disponibile la Bursa de Valori București[emaillocker]

1. Acțiuni

Actiunile reprezintă o cotă parte dintr-o companie. Dacă o persoană investeşte în acțiuni, ea devine co-proprietar al companiei emitente sau, mai simplu spus, devine acționar. Companiile vând acțiuni prin oferte publice pentru a atrage capital, adică fonduri necesare pentru investiții și în general pentru orice demers necesar dezvoltării afacerii.

Aşadar, în termeni simpli, acțiunile oferă investitorilor dreptul de proprietate în companii în schimbul capitalului pe care aceștia îl dau companiilor. Acest drept de proprietate poate înseamna pentru acționari dreptul de a încasa, proporțional cu participația lor, din profiturile viitoare ale companiei distribuite ca dividende, precum și dreptul de a participa și a vota în Adunarea Generală a Acționarilor
(AGA), influențând pe măsura puterii lor de vot direcția de dezvoltare şi strategia companiei.

CITESTE SI:  Fonduri de investiții - pe scurt

Acțiunile companiilor listate sunt cumpărate și vândute zilnic pe toate bursele de valori, inclusiv pe Bursa de Valori București. Prețul acțiunii crește sau scade în funcție de cât sunt dispuși participanții la piață, investitorii, să plătească pentru acesta la un moment dat.

Acțiunile sunt instrumente cu venit variabil, adică investitorul în astfel de titluri va primi un câștig denumit dividend doar dacă compania obține profit. Chiar și în cazul în care compania obține profit, investitorii pot decide reinvestirea integrală a acestuia în companie și nu distribuirea sa ca dividend. Sunt instrumente riscante, dar care pot oferi un potențial de câștig semnificativ mai mare decât alte instrumente. Statul nu poate emite acțiuni.

2. Obligațiuni

Obligatiunea este o formă de împrumut prin intermediul căreia emitentul împrumută capital pentru o perioadă determinată de timp (de obicei, câțiva ani). Entitatea care se împrumută (emitentul) emite obligațiuni în schimbul fondurilor obținute și oferă deținătorilor acestor titluri o dobândă fixă sau variabilă (cupon), plătită cu o anumită periodicitate.

Fondurile împrumutate (principalul obligațiunii) pot fi returnate, fie în câteva tranșe pe durata de viață a  obligațiunilor, fie la scadență/maturitate. Obligațiunile pot fi emise de guverne (caz în care instrumentele sunt denumite și titluri de stat), autorități locale (obligațiuni municipale) sau companii (obligațiuni corporative).

Obligațiunile sunt ideale pentru investitorii care vor un venit constant și periodic. Aceste instrumente oferă, de regulă, o dobândă mai mare decât cea practicată la depozitele bancare. Investitorii în obligațiuni pot decide să păstreze obligațiunile până la maturitate și să încaseze dobânda și principalul sau să le vândă pe bursă înainte de termen.

Spre deosebire de acțiuni, obligațiunile oferă un venit, indiferent dacă compania obține profit sau nu. Adică, la scadență emitentul este obligat să asigure resursele necesare rambursării principalului și plății cupoanelor către investitori, conform planului de rambursare agreat prin prospectul de emisiune cu
investitorii.

Obligațiunile sunt echivalentul unui credit bancar pe termen lung listat pe bursă și subscris de investitori . În cazul în care compania nu are resursele necesare, investitorii obligatari au dreptul să ceară falimentul emitentului și au o poziție privilegiată față de alți creditori sau față de acționari la recuperarea creanțelor. Din acest motiv obligațiunile sunt considerate mai puțin riscante decât acțiunile.

CITESTE SI:  Ce tipuri de fonduri de investiții există și care este cel potrivit pentru tine?

Obligațiunile se pot emite cu un preț de emisiune mai mic decât valoarea lor nominală (contabilă) – discount și se pot răscumpăra la scadență la un preț mai mare decât valoarea nominală – primă de răscumpărare. Prima și discountul asociat obligațiunilor sunt câștiguri suplimentare atribuite investitorilor peste cuponul agreat cu emitentul. Statul poate emite și el obligațiuni în mod similar companiilor private.

3. Fonduri închise de investiţii

Un fond închis de investiții, spre deosebire de un fond deschis (pentru mai multe informaţii despre fondurile deschise, vezi mai jos) emite un număr fix de unități de fond, plasate printr-o ofertă publică inițială sau un plasament privat.

Spre deosebire de acțiunile emise de o companie, acțiunile/unitățile de fond aparținând unui fond
închis de investiții oferă expunere diversificată printr-un portofoliu gestionat activ de administratorul de investiții. Portofoliul se poate concentra asupra unei industrii specifice, unei piețe de capital dintr-o anumită regiune geografică sau unui sector de activitate.

Un fond închis de investiţii poate fi admis la tranzacționare, iar unitățile de fond emise pot fi tranzacționate într-un mod similar cu acțiunile. Dacă un investitor doreşte să renunțe la unitățile sale dintr-un fond închis de investiții listat, acesta va trebui să le vândă pe piața de capital unui alt investitor (spre deosebire de un fond deschis de investiții, unde unitățile fondului sunt răscumpărate de către însuși administratorul fondului).

În România, cele mai cunoscute fonduri închise de investiții sunt: SIF Banat Crișana, SIF Moldova, SIF
Transilvania, SIF Muntenia, SIF Oltenia și Fondul Proprietatea.

4. Exchange Traded Funds (ETF)

ETF-urile sunt titluri de participare la un fond de investiții listat la bursă și se tranzacționează similar acțiunilor. Un ETF oferă investitorilor expunere pe un coș diversificat de acțiuni sau alte instrumente financiare. ETF-urile pot urmări performanța unui indice care poate fi de acțiuni blue chip (acţiuni ale companiilor considerate a fi cele mai solide, eficiente şi stabile pe piaţă), unul regional sau un indice de sector, dar și orice altă combinație.

ETF-urile sunt tranzacționate precum orice altă acțiune, prețurile lor înregistrând variații zilnice pe piață, în funcție de cerere și ofertă. Aceste instrumente pot fi utilizate de investitori drept un instrument de hedging (instrument de acoperire a riscului împotriva fluctuaţiilor nefavorabile de preț) sau unul de investiție.

La Bursa de Valori Bucureşti în prezent se tranzacționează un ETF care oferă expunere pe indicele BET.
Certificatele sunt instrumente financiare hibrid, din categoria produselor structurate, care reprezintă obligații financiare („o datorie”) ale unui emitent față de deținătorul instrumentului.

5. Certificatele

Certificatele au o componentă derivată care modifică profilul de risc și câștig. Certificatele depind de un activ suport, care poate fi un alt instrument financiar, precum o acţiune, un indice bursier, o rată de schimb, o dobândă, o marfă, un coș sau combinații de astfel de instrumente financiare.

Certificatele sunt, de regulă, tranzacționate de investitorii mai experimentați.

6. Warrant-urile

Warrant-urile sunt instrumente emise de instituții financiare și create pe baza altor instrumente sau active, ca de exemplu o acțiune, un indice bursier, un coș de acțiuni, o marfă, acestea purtând denumirea generică de activ suport. Odată ce un investitor cumpără un warrant, acest instrument îi oferă titularului dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde activul suport la un anumit preț până la o anumită dată (dată de expirare).

Acest preț se numeşte „preț de exercitare”. Warrant-urile se tranzacționează la fel ca acțiunile. De cele mai multe ori warrant-urile se emit cu o anumită maturitate, de până la un an, dar există posibilitatea ca emitentul să stabilească și maturități mai lungi.

Modalități de investiții indirecte la Bursa de Valori București

1. Fonduri mutuale (fonduri deschise de investiții)

Un fond mutual sau fond „deschis” de investiții este un fond gestionat de profesioniști (societate de administrare a investițiilor – SAI), menit să atragă bani de la o multitudine de investitori pentru a fi investiți în acțiuni, obligațiuni, instrumente ale pieței monetare și alte active similare. O parte din acestea pot fi instrumente financiare listate la BVB, astfel că deținătorul unor unități de fond investește indirect și pe piața de capital.

Un fond „deschis” de investiții poate emite sau răscumpăra unități de fond în mod continuu, în funcție de solicitările investitorilor. Investiția într-un fond mutual se realizează prin achiziționarea de unități de fond direct de la fond. Lichidarea investiției se face tot printr-o tranzacție direct cu fondul. Valoarea unei unități de fond variază în funcție de valoarea activelor fondului și se calculează zilnic.

Un fond mutual oferă investitorilor o modalitate simplă și cu costuri reduse de a-și investi banii și de a obține un portofoliu diversificat și specializat pe anumite tipuri de instrumente financiare sau anumite domenii, în funcție de caracteristicile fondului. Investitorii nu au nevoie de o sumă mare de bani pentru a intra într-un fond deschis de investiții, ceea ce face ca fondul să fie foarte accesibil.

2. Fonduri de pensii – pentru mai multe despre fondurile de pensii, vezi articolul aici.
3. Asigurări de viață – pentru mai multe despre asigurarile de viață, vezi articolul dedicat.

Concluzii

Când analizezi în ce instrumente financiare ar trebui să investești, este foarte important de înțeles că fiecare tip de instrument implică diferite corelații risc – randament. Astfel, trebuie să alegi instrumentele după ce îți analizezi profilul de investitor, cel mai indicat cu ajutorul unui intermediar.

Cu cât este mai mare potențialul de câștig, cu atât crește și riscul. În privința acțiunilor, prețul acestora poate fi afectat de diverși factori, printre care performanța companiei, performanța bursei per ansamblu și întregul climat economic. Riscul poate fi diminuat printr-o planificare atentă, existând strategii pentru reducerea și administrarea riscului prin diversificare.[/emaillocker]


[ajax_load_more]