BET
18066.51
0.67%
BET-TR
39347.15
0.66%
BET-FI
58960.93
-0.21%
BETPlus
2676.68
0.64%
BET-NG
1281.53
0.54%
BET-XT
1540.63
0.66%
BET-XT-TR
3302.68
0.66%
BET-BK
3371.66
0.93%
ROTX
39685.8
0.69%

iHunt raportează un profit NET de 5,1 mil. lei după primele 9 luni, în creștere cu 32%

Autor: Financial Market
3 min

iHunt, companie de tehnologie listată la BVB a raportat, pentru primele 9 luni ale anului 2021, un profit NET record de 5,1 mil. lei
(5,87 mil. lei profit brut), în creștere cu 32% față de rezultatul aceleiași perioade ale anului 2020, chiar și în contextul unor cheltuieli financiare suplimentare aferente celor două emisiuni de obligațiuni, HUNT23 și HUNT25.

De asemenea, pentru această perioadă cifra de afaceri a fost de 34 mil. lei, cu 28% mai mare comparativ cu perioada de referință.

O privire comparativă asupra evoluției în primele 9 luni ale anului 2021, în raport cu aceeași perioadă a anului 2020, evidențiază creșteri la nivelul tuturor indicatorilor principali de rezultat.

Anul 2021 nu a însemnat pentru iHunt doar o cifră de afaceri mai mare și un profit ridicat, suntem mândri că am reușit să punem în funcțiune sistemul pentru o casă inteligentă “iHunt Home” și am creat produse care se pliază pe așteptările pieței. Credem că acesta este viitorul și ne îndreptăm cu pași cât mai evidenți spre acesta.

În continuare, vom rămâne foarte dinamici în ceea ce privește piața globală, trendul și vom acționa cu promptitudine în fața schimbărilor. Brandul iHunt este încă la început, și va crește exponențial odată cu mărirea gamei de produse, după cum am demonstrat și anul acesta.

Prin experiența în business și prezența echipei iHunt din China, aceste dificultăți au fost gestionate cu succes de managementul iHunt, iar stocurile actuale și cele asigurate pe liniile de producție din China de marfă sunt suficiente pentru a ne atinge obiectivele pentru anul 2021 și o foarte mare parte din anul 2022, având în producție inclusiv modele noi prin care dorim să creștem sănătos cota de piață a brandului iHunt, a declarat Cezar Stroe, CEO iHunt.

Majorare de capital social prin aport în numerar
Pentru susținerea procesului de dezvoltare asumat de către conducerea Societății și pentru asigurarea implementării direcțiilor strategice ale Societății AGA a aprobat operațiunea de majorare de capital cu aport în numerar.

Prețul de subscriere pe acțiune în Etapa I a fost stabilit la 0,9382 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (0,8382 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și aprobată de acționari în Hotărârea AGEA nr. 31 din 19.01.2021.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi este necesar un număr de 3 (trei) drepturi de preferință. Drepturile de preferință cu simbolul HUNTR01 vor putea fi tranzacționate pe piața SMT a BVB. Perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință și perioada de exercitare a acestora vor fi precizate în Prospectul aprobat de către ASF.

La data de 30.09.2021, nivelul stocurilor se situează cu 83,49% peste valoarea înregistrată la începutul anului, respectiv cu 117% peste valoarea înregistrată la data de 30.09.2020, fundamentând potențialul logistic al afacerii într-un context macroeconomic marcat de decalaje semnificative ale procesului de aprovizionare și a crizei semiconductorilor la nivel global.

Plusul stocurilor, alcătuite în proporție de 98,62% din mărfuri și avansuri pentru stocuri, survine pe fondul sporirii necesarului de aprovizionare, în contextul unei strategii de desfacere precis conturate și fundamentate pe perspectivele de piață. Prin prisma situaţiei epidemiei Covid-19, poziţia concurenţială iHunt se întăreşte, devenind un furnizor European ce îi înlocuieşte pe cei din China. Având echipă proprie în China şi relaţii vechi şi închegate, iHunt reușește să se mențină cu un pas înaintea multor companii care se aprovizionează din China, putând să producă şi să livreze marfa.

Cumulând, în cea mai mare parte, creanțe comerciale (58,83%), valoarea agregată a creanțelor crește gradual de la o perioadă la alta, în strânsă legătură cu intensificarea activității de desfacere. Variația creanțelor (+62%) încorporează și efectele augmentării creanțelor față de bugetul statului cu 1.706 mii Lei comparativ cu începutul anului, în valoare de 3.465 mii Lei la data de 30.09.2021.

Conservarea avantajelor competitive printr-un management logistic bine închegat a permis valorificarea oportunităților de dezvoltare, precum și optimizarea fluxurilor de numerar. Disponibilitățile bănești din Casa și Conturile la bănci înregistrează un avans în mărimi absolute de 641 mii Lei față de începutul anului, cumulând 967 mii Lei la data de 30.09.2021.

La sfârșitul perioadei de raportare, ponderea trezoreriei în total activ era de 2,33%, cu 0,8 p.p peste proporția aferentă începutului de an, respectiv cu 1,39 p.p peste ponderea aceleiași perioade a anului precedent.

Totalizând 3.635 mii Lei, investițiile pe termen scurt reprezintă plasamente temporare în acțiuni ale unor companii listate. Conducerea a investit în cadrul plasamentelor private în baza oportunităților contextuale, sub formă de investiții pe termen mediu-scurt, atât în interesul acționarilor HUNT, cât și pentru consolidarea poziției Emitentului în piață.

Investițiile au fost realizate în baza mandatului acordat Directorului General prin Actul Constitutiv. Caracterul temporar al deținerilor de pachete de acțiuni la terți a condus la diminuarea soldului acestei poziții contabile la data de 30.09.2021 față de momentul raportării de la data de 30.06.2021, această evoluție reflectându-se în dinamica veniturilor și cheltuielilor de natură financiară.