BET
16013.66
0.79%
BET-TR
33223.76
0.79%
BET-FI
58538.7
0.44%
BETPlus
2377.06
0.75%
BET-NG
1148.24
0.43%
BET-XT
1370.99
0.71%
BET-XT-TR
2812.46
0.72%
BET-BK
3005.61
0.6%
ROTX
35738.48
0.99%BNR a menţinut rata dobânzii de politică monetară la 2,50 la sută pe an

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Ultima sedință a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a consemnat din nou ceea ce piata aștepta: menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50 la sută pe an precum si păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Principalele motive care au stat la baza acestui decizii sunt urmatoarele:

Rata anuală a inflației IPC a crescut de la 3,27 la sută în decembrie 2018 la 3,32 la sută în ianuarie și 3,83 la sută în februarie 2019, situându-se astfel peste limita superioară a intervalului de variație al țintei și peste valoarea previzionată

Proiecţia inflaţiei anuale a preţurilor IPC Sursa BNR

Rata anuală a inflaţiei CORE 2 ajustat (care elimină din calculul inflaţiei IPC prețurile administrate, volatile, ale produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice) a ajuns la 2,5 la sută în ianuarie și 2,7 la sută în februarie, de la 2,4 la sută în luna decembrie 2018.

Rata medie anuală a inflației IPC în intervalul ianuarie-februarie 2019 a scăzut ușor, până la 4,5 la sută (de la 4,6 la sută în luna decembrie 2018), în timp ce rata medie anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum s-a menținut la nivelul înregistrat în luna decembrie 2018 (de 4,1 la sută)

Datele privind creșterea economică în trimestrul IV 2018 arată menținerea cvasi-constantă a  dinamicii anuale a PIB real, la 4,1 la sută, față de 4,2 la sută în trimestrul anterior.

Consumul gospodăriilor populaţiei a redevenit principalul determinant al creșterii economice, urmat de variația stocurilor, în timp ce formarea brută de capital fix și-a redus aportul negativ. Exportul net și-a mărit contribuția negativă la dinamica PIB, pe fondul prelungirii tendinței de încetinire a creșterii exporturilor de bunuri și servicii, în paralel cu reaccelerarea ușoară a dinamicii importurilor.

Pe ansamblul anului 2018, dinamica  PIB s-a restrâns la 4,1 la sută, de la 7 la sută în anul anterior, în contextul contracției investițiilor, al majorării contribuției negative a exportului net, dar și al temperării creșterii consumului privat, care a rămas totuși robustă. Ponderea deficitului de cont curent în PIB s-a majorat în 2018 la 4,5 la sută, de la 3,2 la sută în anul anterior.

CITESTE SI:  Evoluții bursiere: Indicele american S&P 500 închide peste nivelul de 5.000 de puncte pentru prima dată

De asemenea, cele mai recente evoluţii relevă slăbirea în continuare a avansului anual al producției industriale în luna ianuarie 2019 comparativ cu media trimestrului IV 2018, concomitent cu atenuarea dinamicii comenzilor noi din industria prelucrătoare, și persistența declinului lucrărilor de construcții. În acelaşi timp, s-a înregistrat o dinamizare a activității în comerțul cu amănuntul și servicii în luna ianuarie, pe fondul accelerării semnificative a creșterii salariului mediu net real.

Creditul acordat sectorului privat a continuat să-și accelereze creșterea anuală în luna ianuarie 2019, la 8,4 la sută (cea mai mare creștere din mai 2012), iar în luna februarie și-a temperat-o ușor, media acesteia pe ansamblul intervalului mărindu-se în raport cu trimestrul IV 2018.

Evoluția a reflectat o creștere ușor mai temperată a componentei în lei, în paralel cu atenuarea considerabilă a declinului componentei în valută. Pe acest fond, ponderea creditului în lei în totalul creditului s-a redus marginal, la 65,7 la sută.

In acelasi timp, cele mai recente evaluări relevă perspectiva menținerii ratei anuale a inflației pe orizontul scurt de timp peste limita superioară a intervalului țintei, în condițiile poziționării acesteia pe o traiectorie mai înaltă față de cea mai recentă prognoză pe termen mediu publicată în Raportul asupra inflației din februarie 2019.

Incertitudinile şi riscurile asociate perspectivei inflației sunt legate de conduita politicii fiscale și a celei de venituri și de condițiile de pe piața muncii. Rămâne o preocupare evoluția deficitului de cont curent. Importante sunt și incertitudinile legate de ritmul creșterii economiei zonei euro și a celei globale, de evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale, de conduita politicilor monetare ale BCE şi ale băncilor centrale din regiune și de efectul Brexit.

Datele au fost preluate din Raportul BNR pe probleme de politică monetară.


 

[ajax_load_more]