BET
18001.19
0.31%
BET-TR
39204.77
0.3%
BET-FI
58745.38
-0.57%
BETPlus
2667.59
0.3%
BET-NG
1280
0.42%
BET-XT
1534.21
0.25%
BET-XT-TR
3288.9
0.24%
BET-BK
3347.12
0.19%
ROTX
39544.33
0.33%

Care este poziția CNIPMMR legat de plata defalcată a TVA? 

Autor: Financial Market
3 min

CNIPMMR nu susține măsura plății defalcate a TVA, în mod obligatoriu, se arata intr-un comunicat al Consiliului din data de 05 septembrie 2017.

Conform acestuia, modificarea Codului fiscal și instituirea plății defalcate a TVA în mod obligatoriu încălcă principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, instituit de dispozitiile art. 91 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cu care:

TVA„(1) Pentru asigurarea unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor, în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, iniţiatorii vor respecta principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, precum şi principiul numărului constant.

(2) Principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică” presupune ca iniţiatorii actelor normative să evalueze efectele introducerii noii reglementări, mai întâi şi cu precădere, asupra activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Un al doilea aspect relevant mentionat in comunicat este ca se stabilesc în sarcina IMM-urilor activități care trebuie realizate de autoritățile fiscale competente.

Totodata, se arata in comunicat, „inițiatorul proiectului nu a respectat principiile fiscalității, respectiv asigurarea informării contribuabililor, cu modificarea/completarea Codului fiscal prin lege, care intra in vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și predictibilitatea impunerii, conform cu care trebuie să se asigure stabilitatea impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii”.

CNIPMMR considera ca modificarea Codul fiscal și reglementarea mecanismului privind plata defalcată a TVA va avea urmatoarele efecte negative semnificative asupra IMM-urilor:

• costuri suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile,
• costuri bancare suplimentare cu noul cont,
• comisioane bancare suplimentare,
• afectarea cash flow-ului și blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevăzute termene de aprobare şi sancţiuni;
• Cresterea birocratiei: dublarea numarului de plati, măsuri suplimentare de verificare si de management pentru TVA (obligatia contribuabililor de a determina/verifica contul de TVA, obligatia de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentând TVA aferentă achizitiilor de la furnizorii/prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA si de a notifica acest fapt furnizorilor/prestatorilor);
• Efort semnificativ de implementare tehnică, având în vedere termenul foarte scurt: instituirea plății defalcate a TVA în mod voluntar imediat și în mod obligatoriu începând cu 01.01.2018;
• Neclarificarea tuturor aspectelor procedurale (exp. pentru factoring, retineri de garanții de bună execuție, sume achitate pe baza facturilor de decontare, în numele și contul altei persoane impozabile, compensări, etc.), în condițiile în care se majorează semnificativ amenzile.

Pentru reglementarea plății defalcate a TVA trebuia să se aibă în vedere practicile din celelalte țări membre ale UE – se arata in comunicatul de presa

Italia este singura tară din UE care începând cu 1 ianuarie 2015 a introdus un sistem de împărțire a plății TVA, acesta fiind plătit direct trezoreriei italiene, doar în privinta livrărilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate către autoritătile publice, unde plățile sunt făcute de autoritățile/instituțiile publice, nu de IMM-uri, acestea nefiind încărcate cu sarcini ale autorităților fiscale;

 

Polonia: unde analizele și consultările au fost inițiate în 2015, măsura urmând să se aplice începând din 2018, cu plată divizată a TVA-ului într-un cont bancar specializat, supravegheat al furnizorului din care autoritățile fiscale pot efectua apoi retrageri directe în momentul decontării normale a TVA-ului furnizorului, în regim voluntar, pentru contribuabilii care optează pentru această procedură și cu facilități pentru aceștia (scutire de alte măsuri de antifraudă);

Marea Britanie realizează analize și consultări cu privire la fezabilitatea unui mecanism de colectare a TVA defalcată pentru vânzările online de către vânzătorii din străinătate către consumatori (B2C).

CNIPMMR consideră că măsura plății defalcate a TVA trebuia să se limiteze exclusiv la aplicarea sa în regim voluntar, de către contribuabilii care optează pentru această procedură, și cu acordarea de facilități fiscale care să compenseze eforturile lor birocratice.

În special, pentru modificarea legilor organice, CNIPMMR reinterează importanța dialogului social calitativ, “consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social”.

Sursa: CNIPMMR