BET
17495.92
0.77%
BET-TR
37002.55
0.8%
BET-FI
59384.03
0.21%
BETPlus
2583.56
0.75%
BET-NG
1239.89
0.08%
BET-XT
1487.89
0.8%
BET-XT-TR
3106.45
0.84%
BET-BK
3233.11
1.03%
ROTX
38420.45
0.81%
CC&G și CCP.RO Bucharest S.A. semnează acordul prin care vor fi oferite servicii specifice Contrapărții Centrale în România

Autor: Financial Market
Timp de citit: 5 minute

Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), unul dintre liderii de servicii post-tranzacționare și parte a London Stock Exchange Group (LSEG), și CCP.RO BUCHAREST S.A., parte a Grupului Bursa de Valori București (BVB), au semnat un parteneriat prin care CC&G va oferi atât consultanță privind stabilirea Contrapărții Centrale în România, cât și asistență tehnologică specifică serviciilor de compensare și management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO BUCHAREST S.A. și care se aplică tuturor claselor de active tranzacționate pe piața de capital românească.

CCP.RO BUCHAREST S.A. are rolul de a funcționa ca o Contraparte Centrală (CCP) independentă pentru piețele din România.

Fiecare entitate juridică va rămâne în totalitate responsabilă de activitatea propriei contrapărți centrale. Acordul, care se va derula pe o perioadă de 7 ani, aduce o dimensiune suplimentară în ceea ce privește colaborarea privind Contrapartea Centrală în sensul în care va permite Contrapărții Centrale din România să se concentreze pe cerințele specifice pieței locale în timp ce va beneficia de expertiza CC&G privind serviciile de compensare și de management al riscului, care au la bază o arhitectură IT extrem de robustă.

Marco Polito, CEO CC&G: „Parteneriatul dintre CC&G și CCP.RO BUCHAREST S.A. reprezintă un proiect de referință, cu beneficii pentru întreaga comunitate financiară din România. Acest acord reprezintă angajamentul nostru de a sprijini simultan multiple Contrapărți Centrale, aflate în diferite zone geografice, încurajând creșterea financiară și asigurând respectarea deplină a actualului cadru de reglementare al CCP potrivit principiilor Regulamentului privind Infrastructura Pieței Europene (EMIR) și celor existente la nivel mondial.

Acest acord reprezintă un pas suplimentar către extinderea serviciilor de compensare pe care CC&G le oferă la nivel internațional și va conduce la noi evoluții pozitive pentru ambele părți și pentru stakeholderii acestor comunități.

Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București: „Suntem încântați să anunțăm că am inițiat acest proiect vital al Contrapărții Centrale, atât de important pentru piețele de capital și de energie din România. Colaborarea cu CC&G, un CCP renumit la nivel european, este un element-cheie pentru a ne atinge scopul de a oferi servicii centralizate de compensare pentru piețele operate de Bursa de Valori București și de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale (OPCOM).

CC&G a implementat o soluție similară în Austria și vreau să-i felicit pentru această realizare. Alături de CC&G, ne dorim să lucrăm îndeaproape cu toți stakeholderii locali, incluzând aici autoritățile locale, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), astfel încât CCP.RO BUCHAREST S.A. să poată funcționa în cel mai eficient mod posibil, să putem lansa instrumente financiare derivate și să creștem capacitatea de management al riscului specific piețelor noastre.

Victor Ionescu, CEO OPCOM: „De la bun început OPCOM a fost convinsă de necesitatea, oportunitatea și fezabilitatea construcției instituționale a CCP.RO și a proiectului funcțional și de tehnologie aferent.

Parteneriatul cu Bursa de Valori București este, de asemenea, unul dintre aspectele pe care OPCOM le-a avut în vedere de mai mult timp, luând în considerare conexiunile dintre cele două burse românești, Bursa de valori și Bursa de energie, iar acest lucru se dovedește prin participarea și angajamentul său ca acționar al CCP.RO.

Prin beneficiile pe care o contraparte centrală le aduce pentru piață din perspectiva riscului, respectiv: transparența, securitatea și marcarea la piață zilnică a pozițiilor compensate, toate acestea într-o abordare neutră din punctul de vedere al expunerii la riscul de contraparte, compensarea printr-o contraparte centrală este un pas înainte în evoluția piețelor de energie, care va aduce tranzacțiile de energie la următorul nivel de lichiditate în beneficiul întregii comunități economice, al industriei, investitorilor și clienților finali.

Contractul dintre CC&G și CCP.RO face parte din baza solidă și angajată de care OPCOM dorește ca CCP.RO să beneficieze în drumul său spre trecerea la operarea comercială a proceselor de compensare a tranzacțiilor.

Rodica Popa, CEO CCP.RO BUCHAREST S.A.: „Piețele de capital și de energie românești au dovedit în cursul evoluției lor angajamentul puternic al operatorilor lor de piață, Bursa de Valori București și Operatorul Pieței de Energie din România, față de standardele tehnologice înalte, ca element important în robustețea piețelor, cu un rol vital în dezvoltarea continuă a oricărei piețe.

Prin proiectul care va fi implementat în baza Acordului semnat cu CC&G, CCP.RO este angajată să ofere părților interesate posibilitatea îmbunătățirii capacităților post-tranzacționare prin utilizarea unei tehnologii de nivel înalt care urmează să deservească lansarea unei contrapărți centrale independente.

Aceasta presupune și trecerea la următorul nivel de infrastructură de afaceri, prin implementarea unei tehnologii specializate pentru gestionarea în timp real a marjelor și a riscurilor și pentru raportarea datelor. Nu în cele din urmă, echipa CCP.RO consideră Acordul ca o ușă deschisă pentru a beneficia în cel mai fructuos mod din învățarea din experiența CC&G și din schimbul de cunoștințe în cadrul și între echipele de proiect.

CITESTE SI:  AQUILA a înregistrat venituri de 624 milioane de lei în primul trimestru din 2024, un avans de 11%

CCP.RO BUCHAREST S.A. va găzdui infrastructura care va permite relansarea și dezvoltarea pieței derivatelor în România și va asigura mecanisme noi pentru diminuarea și transferul riscurilor la nivelul piețelor deservite, și anume piețele operate de BVB și, respectiv, de OPCOM, contribuind la creșterea încrederii și activității pe aceste piețe.

Contrapartea centrală se va interpune între părțile tranzacției devenind contraparte pentru fiecare cumpărător, respectiv vânzător, și va garanta finalizarea decontării tranzacţiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului.

Pentru investitorii sau participanții care activează pe piața de capital locală, existența CCP va permite introducerea și dezvoltarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate (cu activ suport acțiuni, mărfuri, obligațiuni, indici, curs de schimb, etc.).

***
Bursa de Valori București (BVB) administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme multilaterale de tranzacționare și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare din România. Piața de capital din România urmează să fie promovată la statutul de Piață Emergentă Secundară de către FTSE Russell, unul dintre cei mai importanți furnizori globali de indici. Pentru mai multe informații, accesați site-ul www.bvb.ro.

CCP.RO BUCHAREST S.A. a fost înființată în data de 4 noiembrie 2019, cu un capital inițial de aproximativ 17 milioane de euro. BVB este acționarul majoritar cu 59,52%, iar Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” S.A. (OPCOM) deține 19,06% din capitalul social. Ceilalți acționari ai CCP.RO BUCHAREST S.A. sunt: Enel România S.A., Banca Transilvania S.A, Tinmar Energy S.A., Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. și SSIF BRK Financial Group S.A.

OPCOM este Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” SA. Începând cu anul 2000, OPCOM s-a angajat să consolideze un mediu de piață unde se tranzacționează energie și certificate de mediu în condiții de transparență și integritate.

Portofoliul de tranzacționare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrică și gaze naturale, precum și certificate verzi. Mai mult de 900 companii utilizează produsele disponibile pentru tranzacționare pe piețele de energie electrică și gaze naturale pe termen scurt și pe piețele de certificate verzi, precum și pe piețele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrică, gaze naturale și certificate verzi.

Suplimentar față de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzacțiilor încheiate pe piețele de energie electrică pe termen scurt, pe piața de echilibrare, precum și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea. OPCOM acționează ca mecanism de raportare înregistrat conform REMIT gestionând mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe piețele de energie electrică și gaze naturale.

OPCOM este, de asemenea, Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED), nominalizat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice.

OPCOM aplică Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001 – SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securității Informațiilor conform ISO/IEC 27001 – SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd’s Register LRQA.


 

[ajax_load_more]