BET
18042.59
0.54%
BET-TR
39292.33
0.52%
BET-FI
59167.26
0.14%
BETPlus
2673.38
0.52%
BET-NG
1278.58
0.31%
BET-XT
1539.44
0.59%
BET-XT-TR
3299.86
0.57%
BET-BK
3369.36
0.86%
ROTX
39628.22
0.54%

Holde Agri Invest a raportat o creștere a veniturilor cu 157% în S1 și o îmbunătățire a rezultatului net

Autor: Financial Market
3 min

La jumătatea anului 2022, grupul Holde a obținut venituri consolidate din activitatea principală de 38,2 milioane RON (2021: 14,9 milioane RON) din care 3,6 milioane RON din vânzarea producției agricole aferentă anului curent și 1 milion RON din valorificarea stocurilor de produse agricole din recolta anului 2021 (2021: 3,2 milioane RON, +45%), și 24,1 milioane RON reprezentând producția în curs aferentă anului agricol 2021-22 (2021: 9,5 milioane RON, +154%).

Veniturile totale de exploatare includ 6,3 milioane RON din subvenții pentru culturile agricole (2021: 0,7 milioane RON, +865%) pe fondul schimbării politicii contabile de înregistrare a acestor venituri, precum și 1 milion RON din disponibilizări de mijloace fixe (2021:1,2 milioane
RON, -12%), evoluție descendentă ca urmare a procesului continuu de reînnoire a parcului de utilaje aflat în exploatare.

Creșterea de 157% înregistrată pentru veniturilor consolidate comparativ cu semestrul 1 al anului precedent a fost determinată în principal de scalarea suprafeței aflată în exploatare, de creșterea cotațiilor produselor agricole pe piețele internaționale, de modificarea politicii de înregistrare a veniturilor din subvenții, precum și de creșterea generalizată a prețurilor inputurilor aferente producției în curs.

Conducerea executivă subliniază faptul că activitatea Holde are un specific sezonier. Prin urmare, în prima jumătate a anului sunt înregistrate din punct de vedere contabil cu preponderență cheltuielile asociate cu formarea culturilor anului agricol și finanțarea activității curente, în timp ce majoritatea veniturilor sunt înregistrate în a doua jumătate a anului, fie ca urmare a vânzării pe piața spot a culturilor rezultate, fie la livrarea cantităților de culturi vândute anticipat, prin contracte de tip forward.

Conducerea executivă consideră că rezultatele financiare preliminare la data de 30.06.2022 nu trebuie considerate de către investitori ca o imagine pro-rata a rezultatelor financiare ale activității Companiei pe parcursul întregului an financiar 2022.

Rezultatele din primele șase luni ale anului 2022 au fost obținute în urma exploatării unei suprafețe totale de 12.300 hectare (2021: 8.496 hectare, +44,7%) (din care 2.005 hectare în regim bio, 2021: 1.984 hectare) în cele 4 nuclee: Roșiori, Frumușani, Videle și Conțești.

Campania de culturi de toamnă a anului agricol 2021-22 a generat recolte totale de 28.752 tone (2021: 18.675 tone, +53,9%), din care 1.453 tone din culturi bio (2021: 1.675 tone, -13,0%).

Comparativ cu randamentele la hectar obținute în anul agricol anterior, nucleele Roșiori, Frumușani și Videle au obținut rezultate marginal inferioare, în timp ce nucleul Conțești operat pentru prima dată în acest an a furnizat producții peste așteptări.

Producțiile obținute au fost influențate în mod negativ de condițiile meteorologice inferioare (lipsa precipitațiilor), impact atenuat parțial de modernizarea parcului de utilaje și calitatea lucrărilor agricole executate.

Indicatorul EBITDA a înregistrat o pierdere de 2,8 milioane RON (2021: -7,1 milioane RON), în scădere cu 60% față de perioada corespondentă din 2021, impactul pozitiv determinant fiind dat de modificarea tratamentului contabil al veniturilor din subvenții.

Excluzând acest impact, nivelul pierderii operaționale înainte de cheltuielile cu deprecierea și amortizarea ar fi crescut cu 20% față de semestrul I 2021. Evoluția acestui indicator devine pozitivă în momentul ajustării acesteia cu suprafața operată, înregistrând o pierdere de 689 RON/ha în 2022, comparativ cu 833 RON/ha în semestrul I al anului anterior.

Rezultatul financiar de -1,1 milioane RON (2021: -0,6 milioane RON, +67%) include cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor bancare pentru achiziții și capitalul de lucru (0,9 milioane RON, 2021: 0,55 milioane RON, +63%), dobânzi aferente contractelor de leasing financiar (0,2 milioane RON, 2021: 0,14 milioane RON, +43%) și diferențe de curs valutar și alte comisioane aferente activității de finanțare (0,03 milioane RON, 2021: 0,11 milioane RON, -70%).

Creșterea pierderii financiare comparativ cu perioada corespondentă a anului 2021 se datorează măririi soldului finanțării bancare și de leasing financiar atrasă de Holde în condițiile achiziției de noi ferme și a reînnoirii parcului de utilaje, precum și a creșterii semnificative a costurilor de finanțare de la începutul anului.

Pierderea netă de -9,2 milioane RON (2021: -10,6 milioane RON) reprezintă o îmbunătățire de 13% comparativ cu perioada similară a anului trecut, confirmând creșterea eficienței operaționale odată.