BET
16947.98
0.5%
BET-TR
35164.99
0.5%
BET-FI
60482.43
0.6%
BETPlus
2503.39
0.47%
BET-NG
1212.49
0.75%
BET-XT
1444.24
0.52%
BET-XT-TR
2962.94
0.52%
BET-BK
3118.34
0.41%
ROTX
37227.85
0.51%


Rata anuală a inflației a fost de 4,04% la finele anului trecut, peste prognoza Băncii Naționale

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Rata anuală a inflației IPC a depășit prognoza BNR în trimestrul IV din 2019, încheind anul la valoarea de 4,04 la sută (cu 0,55 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în luna septembrie și, respectiv, cu 0,2 puncte procentuale peste nivelul prevăzut în prognoza anterioară), precizează ultimul raport al Băncii Naționale a României.

Dincolo de manifestarea unui puternic efect de bază la nivelul grupei combustibililor, evoluția a reflectat impactul unor șocuri de natura ofertei pe segmentul câtorva produse agroalimentare (fructe, carne de porc), a căror transmisie în prețurile finale a fost înlesnită de persistența excedentului de cerere agregată.

În sens inflaționist a acționat și ușoara depreciere a leului în raport cu principalele valute. La finele anului 2019,
contribuția modificării impozitelor indirecte la rata anuală a inflației IPC a fost de 0,3 puncte procentuale, reprezentând în principal majorări de accize la produse din tutun și combustibili.

Exprimată ca medie anuală, rata inflației s-a menținut la nivelul înregistrat la finele trimestrului anterior, respectiv 3,8 la sută în cazul indicelui determinat pe baza metodologiei naționale – IPC, și, respectiv, 3,9 la sută pentru indicatorul calculat conform indicelui armonizat – IAPC.

Totodată, indicatorul mediu anual a continuat să înregistreze cel mai ridicat nivel din rândul statelor membre ale UE, ecartul față de media europeană majorându-se până la 2,4 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală de creștere a costurilor unitare cu forța de muncă pe ansamblul economiei a urcat ușor în trimestrul III 2019, până la 3,7 la sută (+0,2 puncte procentuale), în timp ce în cazul sectorului manufacturier indicatorul a înregistrat o dinamică anuală similară celei din intervalul anterior, situată în teritoriul de două cifre (13,6 la sută).

Dezechilibrul salarii-productivitate manifestat în sectorul prelucrător, cu repercusiuni atât din perspectiva presiunilor inflaționiste, cât și a competitivității, reflectă parcursul fragil al producției industriale, afectat de
deteriorarea contextului internațional.

În ședința din 6 noiembrie 2019, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5 la sută pe an, precum și a ratelor dobânzii la facilitățile de depozit și de credit, la 1,5 la sută și, respectiv, 3,5 la sută pe an.

Rata anuală a inflației IPC a scăzut în luna septembrie la 3,5 la sută, de la 3,9 la sută în luna august, revenind astfel la limita de sus a intervalului de variație al țintei. Evoluția s-a datorat în principal diminuării accentuate a dinamicii anuale a prețurilor alimentare volatile și a celei a prețului combustibililor.

CITESTE SI:  Acțiunea zilei: Tesla - Cât de scump este producătorul de vehicule electrice american în comparație cu cei tradiționali?

În schimb, rata anuală a inflației CORE2 ajustat a continuat să crească în trimestrul III, de la 3,3 la sută în iunie la
3,4 la sută în septembrie. Avansul a reflectat influențe de sens opus venite din majorarea prețurilor internaționale ale unor produse agroalimentare, respectiv din reducerea tarifelor serviciilor de telecomunicații, suprapuse presiunilor inflaționiste semnificative pe partea cererii și a costurilor salariale.

Cea mai recentă prognoză releva perspectiva plasării ratei anuale a inflației ușor deasupra intervalului țintei la finele anului 2019, urmată de revenirea și menținerea acesteia în jumătatea superioară a intervalului, până la finele orizontului prognozei, pe o traiectorie inferioară celei previzionate anterior.

Principalele incertitudini și riscuri asociate perspectivei inflației decurgeau din conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri, mai ales în contextul calendarului electoral 2019-2020, iar nivelul și tendința deficitului de cont curent rămâneau preocupante.

Incertitudini sporite continuau să fie asociate slăbirii tot mai evidente a economiei zonei euro și a celei globale, precum și creșterii riscurilor la adresa perspectivei acestora, în contextul războiului comercial și al Brexit. Deosebit de relevante au fost apreciate și deciziile de relaxare a politicilor monetare ale BCE și Fed, precum și atitudinea băncilor centrale din regiune, se mai arată in Raportul asupra inflatiei din februarie 2019.

Perspectivele inflației
După înregistrarea unei valori de 4,04 la sută la finele anului 2019, conform scenariului de bază, rata anuală a inflației IPC va reveni în intervalul țintei și va atinge 3 la sută la sfârșitul anului 2020 și 3,2 la sută la finele anului 2021.

Evoluția efectivă de la sfârșitul anului 2019 a indicat un nivel mai ridicat cu 0,2 puncte procentuale față de cel
prognozat în Raportul precedent, în timp ce pentru sfârșitul anului curent proiecția a fost revizuită în sens descendent cu 0,1 puncte procentuale.

La acest orizont, cu excepția ratei anuale a inflației de bază și a celei a produselor din tutun, toate celelalte componente au fost revizuite în jos. Rata anuală a inflației CORE2 ajustat a fost revizuită în sens ascendent cu 0,2 puncte procentuale pentru sfârșitul anului curent.

Sursa: INS, proiecție BNR


 

[ajax_load_more]