BET
14214.4
0.74%
BET-TR
29078.79
0.73%
BET-FI
53588.62
1.68%
BETPlus
2114.01
0.7%
BET-NG
1058.08
0.57%
BET-XT
1227.02
0.85%
BET-XT-TR
2487.51
0.84%
BET-BK
2642.99
1.21%
ROTX
31278.73
1.02%Scenariul unui Brexit fără acord: ce implicații vor fi în principalele sectoare economice

Autor: Financial Market
Timp de citit: 4 minute

În perspectiva Consiliului European (articolul 50) din luna iunie, Comisia Europeană a făcut in urmă cu două zile bilanțul măsurilor de pregătire și de contingență in ceea ce priveste Brexitul, luate de Uniunea Europeană, în special având în vedere decizia de a prelungi perioada prevăzută la articolul 50 până la 31 octombrie 2019.

Astfel, având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de retragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018 – și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, chiar dacă nu este dorit de nicio parte, foarte plauzibil.

Scenariul unui Brexit fără acord

În cazul scenariului unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație primară și secundară a UE va înceta să i se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi și ar avea un important impact economic negativ, care ar fi proporțional mult mai mare în Regatul Unit decât în statele membre ale UE27, se arată intr-o analiză a Comisiei Europene.

După cum a subliniat președintele Juncker în fața Parlamentului European la 3 aprilie 2019, în cazul în care se concretizează scenariul unui Brexit fără acord, ar trebui ca Regatul Unit să abordeze trei aspecte principale legate de separare, ca o condiție prealabilă pentru începerea discuțiilor cu privire la viitoarea relație. Aceste aspecte sunt:

• protejarea și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de Brexit;

• onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru și

• păstrarea literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a integrității pieței interne.

Măsurile UE de pregătire și de contingență în cazul scenariului unui Brexit fără acord

Pregătirea pentru retragerea Regatului Unit constituie un efort comun depus de administrațiile publice și de operatorii economici. Comisia a purtat ample discuții tehnice cu statele membre ale UE27, atât în ceea ce privește chestiunile generale legate de pregătire și de contingență, cât și referitor la aspecte specifice legate de pregătirea sectorială, juridică și administrativă.

Principalele domenii în care este necesară o vigilență permanentă și deosebită în următoarele luni:

Serviciile financiare

• Cu toate că, înainte de 12 aprilie 2019, întreprinderile au realizat progrese semnificative în ceea ce privește planificarea de contingență, anumite probleme nu au fost soluționate. Societățile de asigurări, prestatorii de servicii de plată și alți operatori de servicii financiare care nu sunt încă pregătiți în ceea ce privește anumite aspecte ale activității lor (de exemplu, gestionarea contractelor și accesul la infrastructuri) sunt puternic încurajați să își finalizeze măsurile de pregătire până la 31 octombrie 2019.

Comisia colaborează cu autoritățile de supraveghere de la nivelul UE și de la nivel național pentru a se asigura că planurile de contingență ale întreprinderilor sunt puse în aplicare pe deplin și se așteaptă ca autoritățile de supraveghere din Regatul Unit să nu împiedice întreprinderile să pună în aplicare aceste planuri.

Transporturile

• Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență privind transportul aerian include un mecanism specific menit să permită companiilor aeriene din UE să respecte cerința conform căreia deținătorul participației majoritare și al controlului trebuie să fie stabilit în UE. Acest proces este în curs, iar Comisia ține cu regularitate legătura cu autoritățile naționale.

CITESTE SI:  Autonom raportează o creștere cu 46% a veniturilor totale în S1, dar profitabilitatea a fost afectată de creșterea dobânzilor

• În sectorul transportului feroviar, operatorii care nu au luat măsurile necesare pentru a obține documentele UE27 relevante ar trebui să facă demersurile necesare pentru a le obține.

Aspectele vamale, impozitarea indirectă și posturile de inspecție la frontieră

• În domeniul aspectelor vamale și al impozitării indirecte, Comisia a organizat numeroase reuniuni tehnice și a publicat note de orientare privind aspectele vamale, taxa pe valoarea adăugată (TVA) și accizele înainte de data la care era prevăzută anterior retragerea.

• Administrațiile naționale au realizat importante investiții în domeniul infrastructurii și al resurselor umane, în primul rând în statele membre care reprezintă principalele puncte de intrare și de ieșire pentru comerțul UE cu Regatul Unit. De asemenea, statele membre colaborează cu Comisia în ceea ce privește eforturile de formare și comunicare depuse de aceasta pentru a furniza informații operatorilor economici și părților interesate, în general.

• În domeniul controalelor sanitare și fitosanitare, statele membre ale UE27 au înființat noi posturi de inspecție la frontieră sau le-au extins pe cele existente la punctele de intrare a importurilor din Regatul Unit către UE.

Drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor

• Înainte de 12 aprilie 2019, statele membre au pregătit sau au adoptat măsuri naționale de contingență menite să asigure faptul că resortisanții Regatului Unit și membrii de familie ai acestora care nu sunt resortisanți ai unui stat membru al UE își vor păstra dreptul de ședere legală în perioada imediat următoare unei retrageri fără acord.

• Pentru a oferi clarificări suplimentare, Comisia a publicat o prezentare generală a drepturilor de ședere în statele membre ale UE27 (prezentarea poate fi consultată aici și include linkuri directe către site-urile web naționale dedicate măsurilor de pregătire). Această prezentare generală va continua să fie actualizată.

Medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice

• La 12 aprilie 2019, doar un număr mic de medicamente autorizate la nivel central (aproximativ 1 %) nu respectau cerințele de reglementare. În prezent, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) se pregătește să finalizeze procesul de asigurare a conformității cu reglementările în cazul medicamentelor care sunt autorizate la nivel central.

• În cazul produselor care sunt autorizate la nivel național, mai sunt încă multe de făcut pentru a se asigura, până la 31 octombrie 2019, faptul că și restul medicamentelor sunt conforme cu reglementările.

• Este în curs transferul certificatelor pentru dispozitive medicale de la organismele notificate din Regatul Unit către organismele notificate din UE27.

• În ceea ce privește substanțele chimice, până la sfârșitul lunii aprilie 2019, înregistrările REACH ale unui număr de 463 de substanțe au fost transferate statelor membre ale UE27, în timp ce 718 substanțe chimice au rămas înregistrate doar de solicitanți ai înregistrării stabiliți în Regatul Unit. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a deschis o procedură specifică Brexitului, denumită Brexit window, în REACH-IT pentru a lua măsurile necesare în vederea finalizării transferului înregistrărilor REACH înainte de data retragerii.


 

[ajax_load_more]