BET
17680.5
1.41%
BET-TR
37417.56
1.48%
BET-FI
58826.12
-0.36%
BETPlus
2609.85
1.34%
BET-NG
1264.99
1.96%
BET-XT
1497.7
1.2%
BET-XT-TR
3132.73
1.27%
BET-BK
3227.37
0.7%
ROTX
38863.86
1.44%
Uniunea piețelor de capital: norme noi pentru firme de investiții mai puternice

Autor: Financial Market
Timp de citit: 4 minute

Piețele de capital din Europa vor fi mai eficiente și vor beneficia de o mai bună supraveghere datorită unei reorganizări a normelor pentru firmele de investiții.

Comisia Europeană propune astăzi o revizuire cu un dublu obiectiv: facilitarea activității firmelor de investiții mai mici, asigurând, în același timp, includerea firmelor de investiții celor mai mari și de importanță sistemică în cadrul aceluiași regim ca și băncile europene. Firmele de investiții și serviciile pe care le oferă sunt vitale pentru o bună funcționare a uniunii piețelor de capital (UPC).

Alături de bănci, piețele de capital din UE se bazează pe câteva mii de firme de investiții mici și mari care oferă consultanță clienților, ajută întreprinderile să valorifice potențialul piețelor de capital, gestionează active și oferă lichiditate pieței, facilitând astfel investițiile în întreaga UE.

UE are nevoie de piețe de capital mai puternice pentru a promova investițiile, a mobiliza noi surse de finanțare pentru întreprinderi, a le oferi gospodăriilor oportunități mai bune, precum și pentru a consolida uniunea economică și monetară.

În temeiul propunerilor de astăzi, marea majoritate a firmelor de investiții din UE nu ar mai face obiectul normelor care au fost inițial concepute pentru bănci. Acest fapt va reduce sarcina administrativă, va stimula concurența și va crește fluxurile de investiții, toate acestea fiind priorități ale UPC, fără a afecta stabilitatea financiară. În același timp, cele mai mari firme de investiții, cu cea mai mare importanță sistemică, ar fi supuse acelorași norme și aceleiași supravegheri ca și băncile.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Normele noastre trebuie să fie proporționale și senzitive la risc. Firmele mai mici de investiții vor beneficia de pe urma unor cerințe mai simple, care corespund mai bine profilului lor de risc. În același timp, firmele mai mari, care prezintă riscuri similare cu cele ale băncilor, ar trebui să fie reglementate și supravegheate în același mod ca și băncile. Această revizuire va ajuta toate firmele de investiții să direcționeze economiile de la consumatori și de la investitori către întreprinderi. Noile norme vor sprijini buna funcționare a piețelor de capital, asigurând în același timp stabilitatea financiară.”

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Obiectivul nostru este de a reduce costurile legate de asigurarea conformității cu legislația UE. Propunerea de astăzi de a simplifica și de a raționaliza normele prudențiale pentru firmele de investiții se înscrie în cadrul acestui efort. Cadrul nostru de reglementare trebuie să sprijine rolul central îndeplinit de aceste firme în ceea ce privește canalizarea fluxurilor de investiții pe piețele de capital, asigurând în același timp faptul că riscurile pe care le presupun activitățile lor sunt acoperite în mod adecvat. Sporirea concurenței și a protecției investitorilor sunt două fețe ale aceleiași monede, stimulând încrederea pe piață și sprijinind creșterea.”

Principalele caracteristici ale propunerii

Firmele de investiții îndeplinesc un rol important în ceea ce privește facilitarea economiilor și a fluxurilor de investiții în întreaga UE. Ele furnizează o gamă de servicii care oferă investitorilor acces la piețele titlurilor de valoare și ale instrumentelor financiare derivate. Printre aceste servicii se numără consultanța pentru investiții, administrarea de portofolii, executarea ordinelor clienților, tranzacționarea de instrumente financiare și asistența pentru întreprinderi în vederea strângerii de fonduri pe piețele de capital.

Propunerea include:

 – norme prudențiale noi și mai simple pentru marea majoritate a firmelor de investiții care nu au importanță sistemică, fără a afecta stabilitatea financiară; și

CITESTE SI:  OMV Petrom și Saint-Gobain România semnează un acord pentru achiziția de energie verde

 – norme modificate pentru a asigura faptul că marile firme de investiții de importanță sistemică care desfășoară activități similare celor bancare și prezintă riscuri similare cu cele ale băncilor sunt reglementate și supravegheate în același mod ca și băncile.

Prin urmare, Banca Centrală Europeană, în calitatea sa de autoritate de supraveghere (în cadrul mecanismului unic de supraveghere), ar supraveghea astfel de firme de investiții de importanță sistemică în cadrul uniunii bancare. Acest fapt va asigura condiții de concurență echitabile între instituțiile financiare mari și de importanță sistemică.

Conform noilor norme, firmele de investiții care nu au importanță sistemică sunt împărțite în două grupuri. Cerințele de capital pentru firmele de investiții cele mai mici și cele mai puțin riscante vor fi stabilite într-un mod mai simplu. Normele vor fi cuprinzătoare și suficient de solide pentru a reflecta riscurile firmelor de investiții și în același timp suficient de flexibile pentru a viza diverse tipuri de modele de afaceri și a asigura faptul că aceste firme pot rămâne viabile din punct de vedere comercial. Aceste firme nu ar mai fi supuse unor cerințe suplimentare privind guvernanța corporativă sau remunerarea. Pentru firmele mai mari, normele introduc o nouă modalitate de măsurare a riscurilor lor, pe baza modelelor lor de afaceri. Pentru firmele care tranzacționează instrumente financiare, acestea vor fi combinate cu o versiune simplificată a normelor existente.

De asemenea, propunerea definește drept instituții de credit firmele de investiții de importanță sistemică ce desfășoară anumite activități similare celor bancare (de exemplu, subscrierea și tranzacționarea pe cont propriu) și care dețin active în valoare de peste 30 de miliarde EUR. Aceste firme de importanță sistemică vor fi pe deplin supuse aceluiași tratament ca și băncile. După cum s-a anunțat în Revizuirea de către Comisie a normelor referitoare la autoritățile europene de supraveghere (ESA), acest lucru presupune ca activitățile lor în statele membre participante la uniunea bancară să facă obiectul unei supravegheri directe din partea BCE în cadrul mecanismului unic de supraveghere.

Context

În cadrul activității sale de consolidare a piețelor de capital, Comisia a anunțat în evaluarea sa la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital că va propune un cadru prudențial și de supraveghere mai eficace pentru firmele de investiții.

În toate statele membre din Spațiul Economic European (SEE) există câteva mii de firme de investiții. Majoritatea acestor firme sunt mici și mijlocii și se axează pe oferirea de consultanță pentru investiții, pe primirea, transmiterea și executarea ordinelor, precum și pe administrarea de portofolii. Spre deosebire de instituțiile de credit, firmele de investiții nu primesc depozite și nu acordă împrumuturi. În consecință, sunt mult mai puțin expuse la riscul de credit și la riscul ca deponenții să își retragă banii într-un termen scurt.

Revizuirea de astăzi face parte din programul REFIT al Comisiei și este în conformitate cu un mandat prevăzut în Regulamentul privind cerințele de capital (CRR). Obiectivul său este de a asigura faptul că cerințele privind capitalul, lichiditățile și alte cerințe prudențiale fundamentale pentru firmele de investiții sunt stabilite în mod corespunzător. Cerințele din CRR se concentrează în special asupra băncilor și nu sunt pe deplin adecvate pentru toate firmele de investiții.

Sursa: Comisia Europeana


 

[ajax_load_more]