BET
15926.46
-0.54%
BET-TR
33043.53
-0.54%
BET-FI
58339.18
-0.34%
BETPlus
2364.53
-0.53%
BET-NG
1140.72
-0.65%
BET-XT
1364.01
-0.51%
BET-XT-TR
2798.19
-0.51%
BET-BK
2991.27
-0.48%
ROTX
35570.46
-0.47%Uniunea piețelor de capital: Parlamentul European sprijină măsurile de stimulare a creșterii economice

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Parlamentul European a votat de curând propunerile Comisiei Europene cu privire la legislația care stabilește elementele constitutive ale uniunii piețelor de capital. Adoptarea acestora constituie un nou pas înainte în direcția finalizării uniunii piețelor de capital, una dintre principalele priorități politice ale Comisiei Juncker, se arată intr-un comunicat al Comisiei Europene.

Proiectul privind uniunea piețelor de capital a ocupat un loc central în cadrul planurilor ambițioase ale acestei Comisii de a stimula creșterea economică în Europa, de a investi în inovare și de a promova competitivitatea UE la nivel mondial.

Având în vedere că, în prezent, au fost aprobate 11 din 13 propuneri, uniunea piețelor de capital va deveni un adevărat motor al investițiilor în cadrul pieței unice, oferind companiilor din UE surse suplimentare de finanțare și cetățenilor oportunități de a economisi pentru viitorul lor.

Uniunea piețelor de capital direcționează investițiile în proiecte ecologice, contribuind astfel la agenda UE privind durabilitatea și neutralitatea din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. O uniune a piețelor de capital puternică este, de asemenea, necesară în vederea completării uniunii bancare, pentru a consolida uniunea economică și monetară și rolul internațional al monedei euro.

„Uniunea piețelor de capital va permite întreprinderilor să găsească mai multe oportunități de finanțare, atât la nivel național, cât și în întreaga Uniune, și le va oferi consumatorilor mai multe opțiuni în ceea ce privește economisirea pentru viitorul lor. Sursele de finanțare alternative bazate pe piață sunt deosebit de importante pentru a finanța inovarea, spiritul antreprenorial și întreprinderile nou-înființate, care sunt principalele motoare ale creării de locuri de muncă. Proiectul va fi în beneficiul tuturor statelor membre și va consolida în special uniunea economică și monetară, prin promovarea partajării private a riscurilor,” a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital.

În ansamblu, toate propunerile adoptate vor contribui la extinderea obiectivelor uniunii piețelor de capital de finanțare inovatoare și la crearea mai multor oportunități de investiții, de la nivel local și până la nivel european. Fiecare dintre acestea acoperă un domeniu de acțiune specific:

1. Fonduri de plasament colectiv: prin eliminarea barierelor în materie de reglementare din calea fondurilor de investiții și a normelor naționale divergente, această propunere va spori concurența și va facilita distribuția în interiorul UE a fondurilor de investiții, va oferi investitorilor mai multe posibilități de alegere, un raport mai bun calitate-preț și o protecție sporită;

CITESTE SI:  Claudiu Cazacu, XTB: Investitorii își planifică următoarele mișcări în funcție de alegerile din SUA. Care sunt riscurile?

2. Reexaminarea competențelor autorităților europene de supraveghere: această reexaminare va spori eficiența și eficacitatea sistemului european de supraveghere financiară. Printre numeroasele obiective ale reformei se numără și garantarea unei supravegheri proactive și rapide a riscurilor de spălare a banilor în sectorul financiar. Reforma va asigura faptul că normele sunt aplicate în mod uniform în întreaga UE și va conferi Autorității Bancare Europene un rol de coordonare în domeniile combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

3. Reexaminarea cadrului privind firmele de investiții: această legislație revizuită va asigura norme proporționale și o supraveghere îmbunătățită pentru toate firmele de investiții în ceea ce privește cerințele de capital, cerințele de lichiditate și alte cerințe în materie de gestionare a riscurilor, asigurând totodată condiții de concurență echitabile între instituțiile financiare mari și de importanță sistemică. De asemenea, legislația în cauză va consolida și va clarifica normele de echivalență pentru furnizarea de servicii de investiții de către firme din țări terțe;

4. Obligațiuni garantate: această legislație va încuraja dezvoltarea instrumentelor financiare emise de bănci pentru finanțarea economiei în întreaga UE, datorită unui cadru armonizat la nivelul UE;

5. Piețele de creștere pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri): normele adoptate vor facilita accesul IMM-urilor la piețele publice și vor reduce costurile aferente acestui acces, inclusiv prin intermediul unei categorii de locuri de tranzacționare destinate micilor emitenți;

6. Cerințe de informare privind investițiile durabile: aceste norme, prevăzute în cadrul Planului de acțiune privind finanțarea sustenabilă, vor consolida și vor îmbunătăți informațiile „verzi” pe care producătorii de produse financiare și consilierii financiari le pun la dispoziția investitorilor finali.

Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR) 2.2această legislație va asigura o supraveghere mai solidă și mai eficace a contrapărților centrale care oferă servicii UE. În ultimă instanță, această legislație va contribui la menținerea stabilității financiare în UE;

EMIR în cadrul REFIT: această reformă va oferi norme mai simple și mai proporționale pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere, contribuind la reducerea costurilor și a sarcinilor de reglementare suportate de participanții la piață, fără a pune în pericol stabilitatea financiară.


 

[ajax_load_more]