BET
8816.96
1.49%
BET-TR
11856.63
1.48%
BET-FI
41674.21
0.01%
BETPlus
1318.75
1.41%
BET-NG
726.39
0.65%
BET-XT
823.24
1.22%
BET-XT-TR
1126.61
1.21%
BET-BK
1793.14
0.87%
ROTX
18139.01
1.46%

Termenul zilei

Acțiuni ciclice

Acțiunile ciclice sunt titluri de valoare asemeni acțiunilor obișnuite, dar care aparțin unor companii ce isi desfăsoară activitatea in industrii sensibile la schimbările economice. Acțiunile ciclice tind să urmarească îndeaproape evoluția fluctuantă a economiei si sunt caracteristice acelor sectoare care nu produc bunuri de folosinta indelungată, precum industria auto, aeriană, imobiliară, hotelieră, industria ospitalitatii si producatorii articolelor de lux. Atunci cand economia crește, acțiunile acestor companii tind să crească, de obicei mai repede decat media pietei, iar atunci cand economia se află in declin, consumul produselor si serviciilor din aceste categorii urmează o pantă descendentă, cumpărătorii amânând achizițiile. In consecintă, veniturile acestor companii scad si odată cu acestea scade si pretul acțiunilor. Din aceste considerente, acțiunile ciclice tind sa fie mai riscante si mai sensibile intr-o piață volatilă, spre deosebire de actiunile companiilor din categoria "blue chips".

16.03.2018
Valoare reziduală: Valoarea reziduală a unui activ fix reprezintă o estimare a valorii acestuia la sfârșitul perioadei de leasing sau la sfârșitul duratei sale de viață. O companie de leasing (locator) utilizează valoarea reziduală ca una dintre metodele sale principale pentru a determina cât de mult plătește cel care foloseste bunul respectiv (locatar) sub forma de plată lunara sau rata de leasing. Valoarea reziduala este stabilita intotdeauna la inceputul contractului si este exprimata procentual, din valoarea de vanzare a bunului. Aceasta poate lua valori de la zero pana la o valoare acceptata atat de locator cat si de locatar, putand fi 15%, 20%, 30% sau alte valori. Ca regulă generală, cu cât durata de viață utilă sau perioada de leasing este mai lungă, cu atât este mai mică valoarea reziduală. Locatarul sau utilizatorul plateste valoarea reziduala în cazul în care îşi exercită opţiunea de cumpărare a bunului.
15.03.2018
Plan de afaceri - Business plan: Un plan de afaceri este un document ce descrie în detaliu modul în care o afacere, de obicei una nou infiintată, își va atinge obiectivele. Totodata, un plan de afaceri poate fi intocmit si pentru o afacere deja operatională, ajunsă la maturitate dar care doreste sa se dezvolte într-o nouă directie sau să obtină o finantare bancara. Pentru initierea unei afaceri noi, crearea planului necesită un proces indelung de cercetare, studiu si gandire strategica asupra tipului de activitate pe care vrei să-l demarezi si modului in care aceasta va functiona si se va dezvolta pe o perioada de cel putin 2 ani. Asadar, un plan de afaceri prevede un plan scris din punct de vedere comercial, financiar și operațional. Planul de afaceri trebuie sa contina cel putin: o descriere generala a afacerii, produsele/serviciile care vor fi promovate, planul de marketing /promovare a afacerii, prezentarea Managementului si modalitatea de organizare a afacerii, planul financiar (previziunile privind profitul și pierderile pe 12 luni adica un cash-flow). Orice business plan, pentru a fi cu adevarat util Antreprenorilor in conducerea si dezvoltarea afacerii lor, trebuie sa fie in primul rand realist: asta presupune ca el sa fie realizat fie plecand de la date istorice ale companiei analizate – daca este o afacere deja matura sau date statistice ale altor companii cu domeniu similar de activitate – daca este vorba de un Start-up. Pentru a putea fi pus in aplicare, el trebuie sa fie clar si usor de urmat, sa propuna obiective concrete si masurabile, care sa fie ulterior revizuite periodic. Planul de afaceri reprezinta cheia catre mentinerea viziunii Antreprenorului in stare vie, activa asupra afacerii sale.
14.03.2018
Decontare T+2: T+2 reprezintă un sistem de decontare a tranzacțiilor folosit pe piața de capital, unde T este ziua in care are loc tranzacția, iar T+2 reprezintă ziua cand se decontează acea tranzactie. Cu alte cuvinte, tot procesul de achizitie durează două zile lucratoare pana cand actiunile vor apărea in contul cumparatorului si contravaloarea (banii) in contul vanzatorului, realizandu-se astfel transferul de proprietate. Este important de retinut faptul că, desi decontarea are loc la o dată ulterioară, actiunile pot fi vandute chiar in ziua in care au fost achizionate. In schimb, pentru a putea beneficia de dividende, un investitor trebuie sa achizioneze actiuni cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data de inregistrare a acestora. Ciclul de decontare T+2 se aplica atat in Romania cat si in Ununea Europeana. Depozitarul Central este institutia pietei de capital din Romania care asigura compensarea si decontarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum si evidenta registrelor societatilor emitente. Depozitarul Central este o societate pe actiuni, membra a grupului Bursa de Valori Bucuresti.
12.03.2018
Toleranța la risc: Toleranța la risc reprezintă măsura in care un investitor este dispus sa-si mentină o anumită investitie sau un plasament, in conditii de volatilitate crescută. Toleranța la risc este o componentă importantă a procesului investitional si ar trebui privita cu grijă de catre toti cei care doresc sa investească cu precadere in active ce comportă un risc intrinsec (ex: actiunile). Determinarea gradului de acceptanță al riscului si implicit al profilului investitional se face raspunzand la o serie de intrebari ce tin de varstă, situație financiară, experientă profesională, studii de specialitate, si altele. La final, aplicatia va incadra respondentul intr-unul din urmatoarele tipuri de investitor: foarte conservator, conservator, moderat, dinamic si agresiv. Intutiv, riscul si posibilitatea de a pierde creste de la profilul conservator catre agresiv. Alti factori care afectează toleranța la risc sunt orizontul de timp al investiției, capacitatea viitoare de a câștiga din alte surse și prezența altor active in portofoliu, cum ar fi o casă, un venit suplimentar, sau alte tipuri de active.
09.03.2018
Prospect de emisiune: Prospectul de emisiune un document juridic formal, complex, care oferă detalii despre o ofertă de investiții ce presupune vânzarea unor instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, unitati de fond, etc) către publicul larg. În cazul fondurilor mutuale, un prospect conține detalii privind obiectivele, strategia de investiții, riscurile asumate, performanța, politica de distribuție, taxele și cheltuielile de gestionare a fondului. Administratorii de fonduri au obligativitatea de a redacta un prospect de emisiune separat pentru fiecare fond pe care-l gestionează. Un aspect important menționat in prospect este legat de profilul investitorului căruia se adresează fondul, precum și durata minimă recomandată a investiţiilor si regulile de evaluare a activelor. Astfel, un fond monetar sau de obligatiuni este potrivit investitorilor conservatori, care nu sunt dispuși sa-si asume riscuri mari, pe cand un fond de actiuni se adresează in principal investitorilor obișnuiti cu fluctuatiile pietei si randamente ridicate. Prospectul de emisiune al unui fond de investitii este supus autorizării de către Autoritatea de Supraveghere, operațiune prin care se certifică respectarea prevederilor legale în vigoare, dar nu si calitatea plasamentului in valori mobiliare. Politica de investitii a fondului urmareste mentinerea unui nivel de risc pentru investitori astfel incat sa fie compatibil cu obiectivele de administrare si cu orizontul investitional definit in prospectul de emisiune.
Pagina 1 din 35