BET
9115.88
-1.03%
BET-TR
15187.68
-1.04%
BET-FI
42806.11
-0.22%
BETPlus
1365.24
-1.02%
BET-NG
664.85
-1.49%
BET-XT
822.64
-0.83%
BET-XT-TR
1377.68
-0.84%
BET-BK
1744.49
-0.31%
ROTX
18739.77
-1.15%

Termenul zilei

Capital propriu

Capitalul propriu este definit ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale. Capitalul propriu se constituie din totalitatea fondurilor investite de către actionari la momentul deschiderii afacerii, precum si fondurile reinvestite ulterior sub forma de majorări de capital, alaturi de profiturile reinvestite (atunci cand societatea a avut rezultat pozitiv). Capitalul propriu alături de împrumuturile pe termen lung formeaza capitalurile permanente la dispozitia acționarilor in vederea dezvoltarii activitatii economice. Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele legale, rezultatul reportat precum si rezultatul exercitiului financiar. In literatura de specialitate, capitalul propriu este asimilat activului net al unei societăți, reprezentand diferența dintre activul si pasivul bilantier. Acesta cuprinde toate bunurile si creantele unei companii raportate la datoriile pe care le are sau suma capitalurilor proprii si a rezultatului financiar net dupa distribuire. Cu alte cuvinte, activul net reprezinta suma pe care actionarii ar primi-o atunci cand s-ar face lichidarea unei firme (suma ramasă din valorificarea activului, dupa ce sunt plătite datoriile).

18.09.2020
Obligațiune: Obligațiunea este un titlu de creanță prin care un emitent autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă (numită cupon) la o dată viitoare denumită scadență. Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar cu o altă denumire: emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda. În momentul în care un investitor cumpără obligațiuni, de fapt, împrumută bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate comercială. În contul acestui împrumut, emitentul va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii (până la scadență), iar la scadență va returna și valoarea nominală a obligațiunii. Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținătorii unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente. Tipurile de obligațiuni pentru care se poate opta pe piața de capital din România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale. Obligațiunile corporative sunt obligațiuni emise de societățile comerciale, iar obligațiunile municipale sunt titluri de creanță emise de autoritățile locale, regionale și de alte organisme guvernamentale în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică. Obligațiunile internaționale sunt obligațiuni emise într-un anumit stat de către entități din afara statului respectiv.
17.09.2020
Politica monetară: Politica monetară reprezintă un ansamblu de acțiuni prin care autoritățile monetare (Banca Centrala) influențează cantitatea de monedă în circulație, nivelul ratei dobânzii, cursul de schimb valutar și alți indicatori economico-monetari. Cea mai importantă decizie a Băncii Centrale în acest sens, este în mod normal legată de rata dobânzii cheie. Orice schimbare pe care o are această rată, afectează la rândul ei ratele dobânzilor băncilor comerciale, care imprumută bani de la Banca Centrală prin operatiuni repo in schimbul titlurilor de stat, in vederea acordarii de imprumuturi consumatorilor individuali sau companiilor. Cu alte cuvinte, orice schimbare in plus sau in minus a acestei dobânzi influențează cheltuielile consumatorilor și cheltuielile cu investițiile. În cazul Băncii Naționale a României, obiectivul politicii monetare este menținerea stabilității prețurilor, prin țintirea directă a inflației intr-un culoar de variatie determinat pe termen mediu. Politica monetară, la rândul său, ajută la susținerea politicilor economice generale care vizează ocuparea integrală a forței de muncă și creșterea economică susținută. În perioade de inflație prelungită și rate scăzute ale dobânzii, băncile centrale pot adopta, de asemenea, măsuri de politică monetară nestandardizată, cum ar fi programele de achiziție a activelor toxice (Quantitative Easing).
16.09.2020
Recesiune tehnică: Conceptul de recesiune tehnică a apărut prima dată în anul 1967, fiind introdus de economistul american Arthur Okun. La acea vreme consilierul economic al președintelui Johnson, Okun se confrunta cu zvonul că recesiunea ar putea apărea în anul respectiv, ceea ce ar fi condus la periclitarea câstigării unui nou mandat de președinte al SUA. Astfel, acesta a încercat să găsească o soluție prin care să demonstreze că nu este recesiune și a creat dimensiunea tehnică a acesteia. Definirea dată de Okun pentru recesiunea tehnică constă în scăderea PIB în două trimestre consecutiv. În literatura de specialitate nu există însă o fundamentare științifică a acestei definiții și nu a fost validată de fiecare dată de realitate. De exemplu, recesiunea din SUA din 2001 nu a surprins două trimestre consecutive de scădere a PIB. De asemenea, poate exista situația în care trimestrele 3 și 4 înregistrează o scădere a PIB-ului și pe tot parcursul anului PIB-ul crește. Deci, la sfarsitul anului, conform definitiei lui Okun, se poate spune ca este o stare de recesiune tehnica desi PIB pe tot parcursul anului a inregistrat o crestere si nu valideaza starea de recesiune economică.
15.09.2020
Fond mutual – Mutual fund: Un fond mutual este un fond deschis de investitii gestionat de un manager de investitii, menit să atraga bani de la o multitudine de investitori, pentru a fi investiti in actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare si alte active similare. Un fond mutual poate emite sau rascumpara unitati de fond in mod continuu, in functie de solicitarile investitorilor și este administrat de catre o societate de administrare a investitiilor (SAI). Investitia (subscrierea) intr-un fond mutual se realizeaza prin achizitionarea de unitati de fond, iar lichidarea (rascumpararea) se face tot printr-o tranzactie direct cu fondul. Valoarea unei unitati de fond variază in functie de valoarea activelor fondului si se calculeaza zilnic. Un fond mutual ofera investitorilor o modalitate simpla si cu costuri reduse de a-si investi banii si de a obtine un portofoliu diversificat si specializat pe anumite tipuri de instrumente financiare sau anumite domenii, in functie de caracteristicile fondului. Investitorii nu au nevoie de o suma mare de bani pentru a subscrie intr-un fond de investitii, de unde reiese si atractivitatea acestuia.
10.09.2020
Piața OTC (Over the counter): Piața OTC cuprinde tranzactiile realizate in afara unui mediu reglementat, cum ar fi o bursă de valori, direct intre cumpărător si vânzător. De exemplu, cea mai mare parte a tranzactiilor cu titluri de stat se realizeaza intre banci, intr-o piata OTC. Piata Forex si piata intrumentelor derivate fac parte de asemenea din piața OTC. Spre deosebire de tranzactiile incheiate in cadrul organizat, reglementat si supravegheat, administrat de un operator de piata, intre participanti care au obligatia de a asigura ordinelor clientilor cea mai buna executie, tranzactiile OTC nu sunt transparente, fiind de regula utilizate de catre entitati profesioniste cu scopul de a aloca instrumente financiare achizitionate “en gros”, pretul fiind stabilit prin negociere directa. In unele piete de capital, exista anumite restrictii cu privire la tranzactiile OTC sau tarife suplimentare. Extinzand definitia, se poate considera ca orice bun pentru care exista cel putin un agent economic care este dispus să ofere cotatii pentru cumparare sau vanzare, exista o piata OTC. O piata OTC nu are o localizare fizică, este mai putin reglementată față de o bursă clasică iar pretul se stabileste direct intre vânzători și cumpărători.
Pagina 1 din 70