BET
9937.67
-0.4%
BET-TR
15905.56
-0.4%
BET-FI
46448.93
-0.74%
BETPlus
1483.11
-0.38%
BET-NG
799.24
-0.2%
BET-XT
909.01
-0.46%
BET-XT-TR
1464.73
-0.46%
BET-BK
1870.64
-0.44%
ROTX
20826.23
-0.42%

Termenul zilei

Certificat de investiții

In vederea reducerii riscului de piață, orice investitor acționează de obicei în sensul diversificării portofoliului, această masură reprezentand o prioritate constantă pentru mentinerea si cresterea valorii investite. De aceea, investitorul poate urmări să introducă în portofoliul său și o componentă de management al riscului, prin instrumente financiare complexe, cum sunt certificatele (engl: investment certificate). Certificatele de investitii sunt produse structurate (instrumente financiare hibrid) de natura valorilor mobiliare care reprezintă obligații financiare ale unui emitent (“debt”) față de deținătorul instrumentului, și includ o componentă derivată de natură să modifice profilul de risc și randamentul instrumentului. Orice certificat are la bază un anumit activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de ex. acțiuni), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă sau chiar combinații formate din alăturarea acestor instrumente, precum și orice alt activ sau indicator. Cu alte cuvinte, evoluția prețului certificatului este strâns legată de evoluția instrumentului/activului suport la care se raportează. Certificatele sunt emise, de regulă, de instituții financiare ca instituțiile de credit, societăți de servicii de investiții financiare sau alte tipuri de firme de investiții (www.bvb.ro).

10.12.2019
Analiza de senzitivitate: Analiza de senzitivitate studiază modul în care variaţia rezultatului unui proeict (output-ul) poate fi  atribuită, calitativ sau cantitativ, unor diverse variaţii ale parametrilor de intrare (input-ul). De asemenea, analiza de senzitivitate reprezintă punctul de plecare al analizei riscurilor unui proiect şi care trebuie luate în considerare de toate părţile implicate, fie beneficiari, finanţatori sau chiar grupuri ţintă. Analiza de senzitivitate se afla de obicei printre ultimele etape de evaluare a proiectelor de investitii, dupa studiul de fezabilitate, analiza tehnico-economica, calculul cash-flow-ului (venitului net actualizat - VNA) si a ratei interne de rentabilitate financiara (RIR). Punctul de plecare in cadrul analizei, constă în schimbarea unui singur factor la un moment dat, pentru a vedea efectele pe care aceasta le produce asupra rezultatului, in conditiile in care toţi ceilalţi factori rămân fixaţi la valoarea centrală sau de bază. Astfel, se poate observa in ce masura dinamica anumitor input-uri poate afecta rezultatul final al unui proiect. In general analiza de senzitivitate, raspunde la intrebarea "Ce s-ar intampla dacă?" si este folosită pentru investigarea viabilitatii programelor de investitii, simplificarea modelelor si, totodată, poate fi definită ca un element de asigurare al calitatii inainte de finantarea si demararea unui proiect.
09.12.2019
PSD 2: Payment Service Directive 2 este o directivă a Uniunii Europene aplicabila cu precădere sistemului bancar si are ca scop principal de a face plățile in mediul online mai sigure, de a crește protecția clienților, a stimula inovația și concurența, asigurând în același timp condiții egale pentru toți jucătorii, inclusiv pe cei noi. Odata cu implementarea PSD 2, băncile vor trebui să furnizeze informații privind conturile de plată prin intermediul serviciilor deschise online (API). PSD 2 se adresează atât prestatorilor de servicii de plată existenți (bănci, instituții de plată, emitenți de monedă electronică, etc.) cât și unor noi actori precum prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi. Prestatorii de servicii de inițiere a plății („PISP”) sunt definiți ca fiind acei prestatori care desfășoară servicii de inițiere a unui ordin de plată la cererea utilizatorului, cu privire la un cont de plăți deținut la un alt prestator de servicii de plată (de exemplu la o bancă). Aceste servicii de plată joacă un rol important în plățile din cadrul comerțului electronic, prin faptul că stabilesc o punte informatică între site-ul de internet al unui comerciant și platforma bancară online a prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare de cont al plătitorului, în vederea inițierii de plăți prin internet pe bază de transfer-credit. Conform PSD 2, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont (de exemplu, banca), va trebui să permită accesul direct la contul plătitorului pentru PISP și AISP.
06.12.2019
Certificat index: Certificatul index face parte din categoria instrumentelor financiare derivate si are la bază un anumit activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de ex. acțiuni), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă sau chiar combinații formate din alăturarea acestor instrumente, precum și orice alt activ sau indicator. Aceste certificate urmăresc evoluția unui activ suport „unu-la–unu” si sunt caracteristice investitorilor care urmăresc investiții pe termen mediu și lung, riscul investiției fiind echivalent cu riscul de piață, dacă raportarea se face exclusiv la activul suport. Astfel, acest instrument permite investitorului expunerea la activul suport fără a realiza o investiție directă pe piața acestuia, performanța certificatului evoluând în același sens cu cea a activului. Certificatul index este cel mai simplu și popular tip de certificat în rândul investitorilor datorită transparenței și structurii simple în ceea ce privește modalitatea de funcționare, investitorii beneficiind în mod direct de evoluția activului suport, similar cu investiția directă în acesta, fiind o metodă eficientă de administrare a riscului de portofoliu.
05.12.2019
Certificat Turbo: Certificatul turbo face parte din categoria instrumentelor financiare derivate si are la bază un anumit activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de ex. acțiuni), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă sau chiar combinații formate din alăturarea acestor instrumente, precum și orice alt activ sau indicator. Aceste certificate se adresează in primul rand investitorilor cu un apetit de risc sporit și oferă posibilitatea de a beneficia de evoluția pieței activului suport în ambele direcții (atât creștere cât și scădere), prin certificate turbo long și turbo short. De asemenea, acestea sunt instrumente cu efect de levier ridicat, fiind destinate investitorilor care au o strategie de tranzacționare activă și care analizează și caută să anticipeze direcția viitoare a pieței activului suport. Certificatele turbo sunt caracterizate de un preț de exercitare și o barieră (prețul knock-out) și de regulă au o maturitate prestabilită. Pentru diversificarea paletei de emisiuni, același tip de certificat, cu aceleași activ suport, poate avea bariere și prețuri de exercitare diferite, astfel încât investitorii să beneficieze de cât mai multe oportunități de câștig.  Astfel, se pot obține randamente superioare celor înregistrate de activul suport, în cazul în care piața se modifică în sensul favorabil investitorilor, corespunzător tipului certificatului turbo (long sau short). (www.bvb.ro)
03.12.2019
Adâncimea pieței: Adâncimea pieței este un termen folosit in tranzactionarea bursieră si reprezintă capacitatea pieței de a susține ordine relativ mari, fără a afecta prețul acțiunilor. Adâncimea pieței ia în considerare nivelul general și numarul comenzilor deschise și se referă de obicei la tranzacționarea în cadrul unei acțiuni individuale. Adâncimea pieței este strâns legată de lichiditatea și volumul de tranzacționare, dar nu înseamnă neapărat că orice acțiune care prezintă un volum mare de tranzacții are și o adâncime bună a pieței. În orice zi, poate exista un dezechilibru al ordinelor suficient de mare pentru a crea o volatilitate ridicată, chiar și pentru acțiunile cu cele mai mari volume zilnice. Conform unui exemplu al casei de brokeraj Tradeville, in tabelul mai sus se pot vedea primele 10 niveluri din adancimea pietei pentru simbolul BRD, la o anumită dată din trecut. Tabelul arată ca best bid este 8.7500, iar best ask este 8.8000. Pentru pretul 8.7500 exista o cerere de 4140 de actiuni, exprimata prin 6 ordine.
Pagina 1 din 68