BET
16013.66
0.79%
BET-TR
33223.76
0.79%
BET-FI
58538.7
0.44%
BETPlus
2377.06
0.75%
BET-NG
1148.24
0.43%
BET-XT
1370.99
0.71%
BET-XT-TR
2812.46
0.72%
BET-BK
3005.61
0.6%
ROTX
35738.48
0.99%Termenul zilei

Cifră de afaceri

Cifra de afaceri (CA) reprezintă valoarea totală a vânzărilor de bunuri și servicii realizată de o companie într-o anumită perioadă de timp, denumită de cele mai multe ori exercițiu financiar. Aceasta are rolul de ilustra semnificația înregistrărilor care conțin informații financiare, necesare pentru desfășurarea afacerilor curente sau viitoare sau care servesc ca dovadă a tranzacțiilor financiare. De asemenea, CA determină performanța unei afaceri. În mod normal, în calculul cifrei de afaceri nu este luată în considerare Taxa pe Valoare Adaugată (TVA) încasată, dobănzile, reducerile acordate clienților sau veniturile din dividende. Cifra de afaceri este un indicator important care reflectă de fapt nivelul producției livrate și transformate în bani, fiind denumită și venit brut sau încasări totale. În literatura de specialitate, noțiunea de cifră de afaceri poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: cifră de afaceri critică (minimă), cifră de afaceri marginală, cifră de afaceri totală, cifră de afaceri medie. Cifra de afaceri critică (minimă) este egală cu suma cheltuielilor fixe și a celor variabile. Aceasta reprezintă acel nivel al încasărilor care acoperă doar cheltuielile fixe și variabile, compania respectivă fiind la un nivel de "break even" sau prag critic în care veniturile acoperă cheltuielile, fără a înregistra profit sau pierdere. Spre deosebire de cifra de afaceri critică, cifra de afaceri totală reflectă un volum mai mare al vânzărilor de bunuri și prestărilor de servicii, decât volumul total al cheltuielilor, pentru a putea obține profit. Valoarea sau mărimea acestui indicator se determină prin cumulul veniturilor provenite din activitatea principală a companiei cu veniturile provenite din activitățile secundare. Cifra de afaceri este un indicator de departajare la nivel economic, cu ajutorul căruia companiile sunt încadrate în microîntreprinderi (CA < 2 mil eur), companii mici și mijlocii (IMM) (CA între 2 mil - 50 mil eur și maxim 250 de salariați), companii mari și corporații (CA > 50 mil eur). Evaluarea cifrei de afaceri poate fi influențată și de elemente precum: politica prețurilor, rata inflației, forța de muncă, cererea și oferta de piață, dar și poziția companiei pe piață.

19.02.2024
Capital propriu: Capitalul propriu este definit ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale. Capitalul propriu se constituie din totalitatea fondurilor investite de către actionari la momentul deschiderii afacerii, precum si fondurile reinvestite ulterior sub forma de majorări de capital, alaturi de profiturile reinvestite (atunci cand societatea a avut rezultat pozitiv). Capitalul propriu alături de împrumuturile pe termen lung formeaza capitalurile permanente la dispozitia acționarilor in vederea dezvoltarii activitatii economice. Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele legale, rezultatul reportat precum si rezultatul exercitiului financiar. In literatura de specialitate, capitalul propriu este asimilat activului net al unei societăți, reprezentand diferența dintre activul si pasivul bilantier. Acesta cuprinde toate bunurile si creantele unei companii raportate la datoriile pe care le are sau suma capitalurilor proprii si a rezultatului financiar net dupa distribuire. Cu alte cuvinte, activul net reprezinta suma pe care actionarii ar primi-o atunci cand s-ar face lichidarea unei firme (suma ramasă din valorificarea activului, dupa ce sunt plătite datoriile).
09.02.2024
Inteligența artificială generativă: Inteligența artificială generativă (IAG) reprezintă o clasă de tehnologii AI care pot crea conținut nou și original, variind de la texte, imagini, muzică, până la coduri de programare, bazându-se pe învățarea automată și pe seturi de date din care învață. Aceasta nu se limitează doar la replicarea sau procesarea informațiilor existente, ci poate produce lucrări inedite, adesea indiscernabile de cele create de oameni. Beneficiile inteligenței artificiale generative sunt vaste și diversificate. În primul rând, IAG poate eficientiza procesul creativ, generând rapid prototipuri sau idei care pot fi rafinate ulterior de către profesioniști. În domeniul editorial sau în jurnalism, poate produce articole sau conținut relevant într-un timp scurt, oferind un punct de plecare valoros pentru creatorii de conținut. În designul grafic și în producția de jocuri video, IAG poate crea imagini, personaje sau peisaje, reducând costurile și timpul necesar dezvoltării. De asemenea, în industria muzicală, poate compune piese originale sau asista artiștii în explorarea de noi stiluri muzicale. În domeniul IT, generarea de cod prin IAG poate ajuta programatorii să scrie cod mai eficient și să identifice soluții la probleme complexe. Pe lângă acestea, inteligența artificială generativă deschide uși pentru inovații în educație, asistență medicală și cercetare, personalizând și adaptând informațiile și soluțiile la nevoile specifice ale utilizatorilor. Prin capacitatea sa de a genera noi idei și soluții, IAG stimulează inovația și creativitatea, oferind noi perspective și abordări în diverse domenii. În concluzie, inteligența artificială generativă reprezintă un pas înainte semnificativ în tehnologie, având potențialul de a transforma modul în care lucrăm, învățăm și ne exprimăm creativitatea, oferind beneficii semnificative în eficiență, inovație și personalizare.
05.02.2024
Guvernanța corporativă: Guvernanța corporativă este un sistem de reguli, practici și procese prin care o companie este condusă și controlată in scopul unei dezvoltari durabile in viitor. Guvernanța corporativă implică, în esență, echilibrarea intereselor tuturor părților interesate dintr-o companie (engl: stakeholders), cum ar fi acționarii, conducerea, clienții, furnizorii, finanțatorii, si comunitatea in care isi desfasoara activitatea. Întrucât guvernanța corporativă oferă, de asemenea, cadrul legal pentru atingerea obiectivelor unei companii, aceasta cuprinde practic orice activitate, de la planuri de acțiune și control intern până la măsurarea performanțelor și remunerarea angajatilor. In cadrul unei companii, Consiliul de administrație este cel mai important organ de supraveghere și control care influențează guvernanța corporativă. Acesta este compus din membri alesi direct de actionari si are sarcina de a lua decizii importante privind politica si strategia de dezvoltare a unei compani, cum ar fi stabilirea obiectivelor, evaluarea performantei conducerii executive, aprobarea bugetelor anuale, raportarea către acționari a performanței companiei si evaluarea stării financiare a organizației. Guvernanta corporativă acoperă o serie de aspecte importante precum conducerea corporativă - Cum sunt aleși și supravegheați directorii și ofițerii de top ai companiei, drepturile și responsabilitățile acționarilor - Protejarea drepturilor acționarilor și facilitarea capacității lor de a influența deciziile companiei, interesele părților interesate - Recunoașterea și luarea în considerare a intereselor altor părți interesate, nu doar a acționarilor, transparența și responsabilitatea - Asigurarea că deciziile și performanța companiei sunt prezentate în mod clar și corect, etica și integritatea corporativă - Promovarea unor standarde înalte de comportament etic în rândul angajaților și conducătorilor.
29.01.2024
Obligațiuni verzi: O obligațiune verde (engleză green bond) este o obligațiune emisă de o companie pentru a fi utilizată in proiecte de investitii sustenabile, cum ar fi cele climatice și de mediu. Aceste obligațiuni sunt în mod tipic garantate cu activele societatii și sunt susținute de bilanțul emitentului, fiind denumite și obligațiuni climatice. Obligațiunile verzi sunt obligațiuni destinate să încurajeze sustenabilitatea și să sprijine proiecte legate de mediul înconjurător sau alte tipuri de proiecte de mediu speciale. Mai precis, obligațiunile verzi finanțează proiecte care vizează eficiența energetică, prevenirea poluării, agricultura durabilă, pescuitul și silvicultura, protecția ecosistemelor acvatice și terestre, transportul nepoluant, gestionarea durabilă a apei și promovarea tehnologiilor ecologice. Obligațiunile verzi vin cu stimulente fiscale pentru emitenti si investitori, cum ar fi scutirea de impozite și credite fiscale, făcându-le o investiție mai atractivă în comparație cu obligațiunile clasice. Începaând cu 2017, emisiunile de obligațiuni verzi au crescut la un nivel record, reprezentând investiții în valoare de peste 150 miliarde de dolari în toată lumea, potrivit unui raport al agenției de rating Moody's.
24.01.2024
TVA - Taxa pe Valoare Adăugată: TVA sau Taxa pe Valoare Adăugată reprezintă un impozit indirect, încasat la bugetul de stat, colectat prin intermediul agenţilor economici din vânzarea bunurilor şi serviciilor şi plătit întotdeauna de către consumatorul final. Taxa are un circuit în cascadă şi este "transferată" de la un agent economic la altul, prin vânzarea bunurilor şi a serviciilor care intră în sfera de impozitare. După operaţiunea de deducere (TVA colectat - TVA deductibil), companiile care au participat în acest circuit economic, virează plusul de TVA către Bugetul de Stat, sau, după caz, solicită administratorului fiscal rambursarea TVA-ului (în cazul în care are de încasat). Taxa se aplică în general la majoritatea bunurilor şi serviciilor din economie, dar există şi anumite excepţii cum ar fi o parte a intermedierilor financiare (ex: creditele acordate de bănci), rezervarea biletelor de avion, etc, care nu sunt purtătoare de TVA. Deşi majoritatea ţărilor din lume se bazează pe TVA ca fiind un important contributor la bugetul consolidat, Statele Unite ale Americii, ca regim de administrare federal, nu au implementat o astfel de taxă, practicând în schimb impozitul pe vânzări (sales tax). TVA-ul se percepe asupra marjei brute în fiecare moment al procesului de fabricație, distribuție și vânzare a unui articol. Deoarece ilustrează un procent din prețul de vânzare, persoana impozabilă are dreptul să deducă toată taxa deja plătită la etapa precedentă. Prin urmare, dubla impozitare este evitată și impozitul se plătește doar pe valoarea adăugată în fiecare etapă de producție și distribuție. În acest fel, prețul final al produsului este egal cu suma valorilor adăugate la fiecare etapă precedentă, TVA-ul final plătit este alcătuit din suma TVA plătită în fiecare etapă. TVA-ul este văzut ca o creație europeană. Se consideră că taxa a fost introdusă de autoritatea fiscală franceză reprezentată de Maurice Lauré în 1954, deși se spunea că ideea taxării fiecărei etape a procesului de producție a fost lansată cu un secol mai devreme în Germania. Marea majoritate a țărilor industrializate care alcătuiesc Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) au implementat un sistem de TVA. Deși multe țări industrializate au TVA, Statele Unite nu sunt printre ele. Potrivit unui studiu al Fondului Monetar Internațional (FMI), orice națiune care trece la TVA simte inițial impactul negativ al reducerii veniturilor fiscale. Cu toate acestea, pe termen lung s-a demonstrat faptul că adoptarea TVA-ului a crescut în majoritatea cazurilor veniturile guvernamentale, dovedindu-se a fi eficientă. Diferența principală dintre TVA și impozitul pe vânzări este că impozitul pe vânzări se plătește o singură dată, la punctul inițial de vânzare. Astfel, doar clientul cu amănuntul plătește taxa pe vânzări. Pe când, TVA-ul este colectat de mai multe ori în timpul producției unui produs finit. De fiecare dată când se adaugă valoare sau se face o vânzare, taxa TVA va fi colectată. La nivelul Uniunii Europene cea mai mare taxă de TVA este înnregistrată în Ungaria, cea mai mică găsindu-se în Luxembourg. În România, cota de TVA reprezintă 19%.
Pagina 1 din 76