BET
10210.81
-0.95%
BET-TR
17191.28
-0.95%
BET-FI
44115.27
-0.01%
BETPlus
1524.01
-0.92%
BET-NG
741.12
-1.21%
BET-XT
906.1
-0.86%
BET-XT-TR
1532.81
-0.86%
BET-BK
1932.15
-0.63%
ROTX
21425.34
-0.93%

Termenul zilei

Cost de oportunitate

Costul de oportunitate este un concept economic și reprezintă valoarea celei mai bune dintre șansele sacrificate la care se renunță atunci când se face o alegere oarecare. Costul de oportunitate sau costul real reprezintă de asemenea cea mai buna alternativă la care se renunta atunci cand s-a luat decizia de a folosi resurse limitate pt a produce sau procura un anumit bun economic. Pe cale de consecinta, daca resursele ar fi nelimitate, costul de oportunitate ar fi zero. Atunci când evaluează profitabilitatea potențială a diverselor investiții, companiile caută de obicei opțiunea care le va aduce cea mai mare rentabilitate, pe baza unei analize financiare luand in considerare costul oportunitatii fiecarei optiuni. De exemplu, o companie isi poate aloca resursele fie in economisire/investitie, fie cumparand mijloace de productie. Indiferent de ce opțiune este aleasă, profitul potențial pierdut prin faptul că nu se investeste în cealaltă opțiune se numește cost de oportunitate. Acest lucru este adesea exprimat ca diferența dintre randamentele așteptate ale fiecărei opțiuni: costul oportunității = Randamentul celei mai avantajoase opțiuni - Randamentul opțiunii alese.

15.01.2021
Due diligence: Due diligence reprezintă o analiză amănunțită a unei afaceri din punct de vedere juridic, financiar, comercial, operational si tehnic, se realizează inaintea unui proces de vânzare - cumpărare in scopul evaluării situatiei reale a unei companiei. Exercitiul de due diligence (analiză diagnostic), este o etapă esențială premergatoare unei investitii sau unei preluări si este efectuată de o echipă de consultanti, multidisciplinară. Mai exact, procesul de due-diligence oferă cumpărătorului o imagine exactă a situației reale a unei companii in vederea identificării punctelor forte/slabe dar si a factorilor care genereaza valoare adaugată. Fiecare dintre aceste analize are o anumită relevanță, în funcție de dimensiunea și istoricul companiei vizate, domeniul său de activitate sau complexitatea tranzacției. Pentru un investitor, această etapă este esențială si fundamentează decizia de a investi sau a cumpăra o anumită companie. Daca nu sunt identificate riscuri majore care ar putea stopa analiza diagnostic, scopul final al procesului due diligence este efectuare unei analize SWOT si calcularea unor indicatori de performanță (EBITDA, Rentabilitatea investitiei, etc) care vor fi utilizati in estimarea valorii companiei țintă si negocierea prețului tranzacției.
14.01.2021
Activ lichid: Un activ lichid este un activ care poate fi transformat rapid în numerar, cu un impact minim asupra prețului primit daca s-ar tranzacționa pe o piață liberă. Activele lichide includ instrumente ale pieței monetare și obligațiuni de stat. Piața valutară este considerată a fi cea mai lichidă piață, deoarece valorile care se tranzactionează în fiecare zi sunt de ordinul miliardelor, făcând practic imposibilă influențarea cursului de schimb de către un numar mic de traderi. In sens opus, cele mai putin lichide sunt considerare investitiile in imobiliare, aur, metale pretioase si artă. Deși nu există o formulă universală pentru calcularea activelor lichide, există totusi rate ale lichiditatii care sunt folosite: rata lichiditătii generale, rata lichiditătii curente si rata lichiditătii imediate. Lichiditatea generală care se calculează ca raport intre Active totale si Datorii totale, prezintă o imagine de ansamblu a unei companii si ar trebui sa ia valori supraunitare, un raport optim fiind de 1,5  dar in functie de domeniul de activitate al firmei si de conjunctura mediului de afaceri această valoare se poate modifica. Lichiditatea curent și cea imediată exprimă capacitatea unei companii de a-și acopere datoriile curente din activele curente, iar in cazul lichiditătii imediate (acid ratio), din active se scad stocurile, deoarece aceste nu sunt considerate active lichide.
13.01.2021
Bull Market: Bull Market reprezintă situația sau momentul în care piața de capital este caracterizată fie prin creșterea propriu-zisă a prețului actiunilor, fie datorită faptului că așteptările investitorilor sunt pozitive si prețurile vor crește in viitor. Termenul "bull market" este cel mai adesea folosit pentru a face referire la piața de capital, dar poate fi aplicat oricărui produs care se tranzacționează, cum ar fi obligațiunile, valutele, mărfurile, etc. O piata in crestere este caracterizata de optimism si de încredere, investitorii fiind mai degraba tentati să considere că rezultate pozitive vor continua să apară in viitor. Opusul unei piețe in creștere este evident o piață in scădere generalizată, sau Bear Market. Pietele bull sau bear coincid adesea cu ciclurile economice, in care primele doua faze, de crestere si de maxim apartin momentului bull market, iar ultimele doua faze, de contracție și de minim aparțin momentului bear market.
11.01.2021
Warrant: Warrant-urile sunt instrumente financiare derivate care conferă dreptul dar nu și obligatia, de a cumpara sau de a vinde alte instrumente financiare cum ar fi o acțiune, un cos de acțiuni sau o marfa, ca si activ suport, la un anumit pret, denumit pret de exercitare. Waranturile sunt de doua feluri: call sau put. Un warrant call vă dă dreptul de a cumpăra activul suport la o data viitoare la un pret țintă, prestabilit (strike price) iar un warrant put vă dă dreptul de a vinde activul suport la o data viitoare la prețul stabilit. Un warrant call urmăreste cresterea pretului activului suport, devenind profitabil daca se va valorifica la un pret mai mare decat pretul tinta (strike price). Un sens invers, un warrant put, urmareste scaderea pretului activului suport, acesta devenind profitabil daca se va vinde la un pret mai mic decat pretul tinta. Warrant-urile se tranzactioneaza la fel ca actiunile, fie pe bursa fie pe piata OTC (over the counter) si au de obicei o maturitate de pana la un an. Un warrant american poate fi exercitat în orice moment sau înainte de data expirării, în timp ce warrant-ul european poate fi exercitat numai la data expirării. Warrant-urile oferă investitorului șansa de a beneficia de mișcările favorabile ale pretului activului de baza in mod disproportionat, comparativ cu miscarea reală a prețului. Acest efect de levier se datorează capitalului investit scăzut la cumpararea warrant-ului in comparatie cu o investiție in instrumentul de bază.
07.01.2021
Earnings Per Share - EPS: EPS sau Earnings per share reprezintă profiul pe actiune pe care o companie il raportează la sfarsitul unui exercitiu financiar. EPS se calculează ca raport intre profiul net total si numarul mediu de acțiuni aflate in circulatie in acel moment. Intr-o altă situatie, in cazul existentei actiunilor preferentiale, se scad mai intai dividendele aferente acestor actiuni din profitul net, urmand ca rezultatul să se imparta la numarul mediu de actiuni (Profit net - Dividende actiuni preferentiale)/Nr mediu de actiuni). Formula folosită calculează insa un EPS de bază, care nu reflectă intotdeauna structura capitalului unei companii. Astfel, in situatia in care, pe langă actiunile ordinare sau preferentiale, exista si drepturi sau optiuni de a cumpara actiuni (warrants si stock options), dacă ar fi exercitate, ar putea crește numărul total de acțiuni. Pentru a arăta mai bine efectele optiunilor suplimentare asupra câștigurilor pe acțiune, companiile raportează, de asemenea, EPS-ul diluat (Diluted EPS), care se calculează plecand de a formula de bază, prin includerea valorilor mobiliare convertibile în numărul total de acțiuni aflate în circulație. EPS diluat este un scenariu pesimist pentru detinatorii de actiuni ordinare deoarece daca s-ar lua in considerare, le-ar scădea acestora câștigul pe actiune.
Pagina 1 din 70