BET
9562.63
-1.47%
BET-TR
15305.41
-1.47%
BET-FI
47756.35
-3.72%
BETPlus
1430.61
-1.5%
BET-NG
710.43
-0.75%
BET-XT
875.49
-1.98%
BET-XT-TR
1410.79
-1.98%
BET-BK
1823.94
-2.66%
ROTX
19937.27
-1.42%

Termenul zilei

Curba randamentului

Curba randamentului este o reprezentare grafică care evidențiază evolutia ratei dobanzii pe intreaga durată de viată a unor obligatiuni ce comportă acelasi risc, dar au maturitati diferite. Curba randamentului este un instrument folositor atunci cand managerul unui fond de investiții isi stabileste strategia investitională pe o perioadă medie sau lunga de timp. In functie de evolutia ratei dobânzilor, curba poate fi ascendentă, descendentă sau liniară. O curba a randamentului ascendentă sau normală, prezintă rate ale dobanzii in crestere, proportional cu scadența finală. In acest caz, investitorii se asteaptă la o crestere a randamentelor in viitor. In schimb, o curba descendentă sau inversată, este formata din rate ale dobanzii mai mari pe termen scurt si mai mici pe termen lung, caz in care se asteaptă o scădere a randamentelor in viitor. Daca curba este liniara, se estimeaza o mentinere a ratelor dobanzilor pe un termen mai lung. Analiza si interpretarea curbelor de randament prezintă interes nu numai in domeniul investitiilor ci și pentru imprumuturile ce sunt legate de un indicator de referinta variabil, cum ar fi ROBOR sau EURIBOR, oferind informatii cu privire la evolutia crescătoare sau descrescătoare a ratelor.

28.02.2020
Obligațiuni verzi: O obligațiune verde (engleză green bond) este o obligațiune emisă de o companie pentru a fi utilizată in proiecte climatice și de mediu. Aceste obligațiuni sunt în mod tipic garantate de activele societatii și sunt susținute de bilanțul emitentului, fiind denumite și obligațiuni climatice. Obligațiunile verzi sunt obligațiuni destinate să încurajeze sustenabilitatea și să sprijine proiecte legate de mediul înconjurător sau alte tipuri de proiecte de mediu speciale. Mai precis, obligațiunile verzi finanțează proiecte care vizează eficiența energetică, prevenirea poluării, agricultura durabilă, pescuitul și silvicultura, protecția ecosistemelor acvatice și terestre, transportul nepoluant, gestionarea durabilă a apei și promovarea tehnologiilor ecologice. Obligațiunile verzi vin cu stimulente fiscale pentru emitenti si investitori, cum ar fi scutirea de impozite și credite fiscale, făcându-le o investiție mai atractivă în comparație cu obligațiunile clasice. În 2017, emisiunile de obligațiuni verzi au crescut la un nivel record, reprezentând investiții în valoare de peste 150 miliarde de dolari în toată lumea, potrivit unui raport al agenției de rating Moody's.
27.02.2020
Grafic bară: Un grafic de tip bară (engleză bar chart) este un stil de grafic utilizat în analiza tehnică, unde partea de sus a liniei verticale indică cel mai mare preț la care se tranzacționează un titlu de valoare în timpul zilei, iar partea inferioară reprezintă prețul cel mai mic. Prețul de închidere este afișat în partea dreaptă a barei, iar prețul de deschidere este afișat în partea stângă a barei. Pe parcursul unei zile de exemplu, au loc mi multe tranzactii si acestea se fac la preturi diferite in functie de cererea si oferta pentru titlul de valoare urmarit. Cel mai mare pret la care se tranzactioneaza va fi pretul maxim (high) iar pretul minim (low) este cel mai mic pret la care instrumentul ajunge pe parcursul unei zile de tranzactionare. Pretul de inchidere (close) este ultimul pret din zi la care instrumentul financiar s-a tranzacționat. Reprezentarea grafică a activității de preț pe o anumită perioadă de timp este utilizată pentru a identifica tendințele și modelele de tranzactionare pentru un anumit titlu de valoare, graficele de bare fiind foarte asemănătoare cu graficele de tip lumânari japoneze.
25.02.2020
Robotic process automation - RPA: Robotizarea proceselor (engleza: Robotic process automation sau RPA) constă in implementare unei tehnologii care permite angajaților unei companii să transforme si să configureze programe informatice sau chiar un "robot" pentru captarea și interpretarea aplicațiilor existente în vederea procesării unei tranzacții, a manipularii datelor sau declanșarea unor decizii și comunicarea cu alte sisteme digitale. Orice companie care folosește forța de muncă pe scară largă unde oamenii efectuează diferite funcții de procesare repetitive, cu volum mare, își va spori capacitatea și va putea face economii de bani și timp integrand un software de automatizare a proceselor. La fel cum roboții industriali au transformat industria prelucrătoare, creând o producție ridicată și îmbunătățind calitatea, "roboții" RPA pot revoluționa modul în care gândim și gestionăm procesele de afaceri, procesele de suport IT, procesele operationale, infrastructura de la distanță și munca de back-office. RPA oferă îmbunătățiri dramatice în ceea ce privește precizia și durata ciclului și creșterea productivității în procesarea tranzacțiilor, înlocuind resursa umana de la sarcini recurente și repetitive. Tehnologia RPA poate fi aplicată într-o gamă largă de industrii, cu precădere in cele primare, constructoare de mașini, dar și in industrii mai sensibile la schimbare cum ar fi cea financiară.
24.02.2020
Open banking: În octombrie 2015, Parlamentul European a adoptat o directivă revizuită privind serviciile de plată, cunoscută sub numele de (PSD2). Astfel, noile norme incluse, vizează promovarea dezvoltării și utilizării plăților mobile prin intermediul serviciilor bancare deschise, de tip "open banking". Totodată, la un an distanță, in 2016, Autoritatea pentru Concurență și Piețe din Regatul Unit (CMA) a emis o hotărâre care impunea celor mai mari 9 bănci din Marea Britanie să permită companiilor de tip Start-up licențiate, acces direct la datele bancare ale clientilor lor, până la nivelul tranzacțiilor de cont (plăți&incasări). Astfel a aparut sintagma "open banking" care este un termen de servicii financiare, parte a tehnologiei financiare care se referă la utilizarea API-urilor ( application programming interface ) care permit dezvoltatorilor terți să construiască servicii aditionale sau aplicatii care vin în sprijinul băncilor sau care devin concurentul acestora. Open Banking oferă astfel o mai mare transparență financiară pentru deținătorii de cont, variind de la date deschise (disponibile deja ca si informatie publică) la date private. Open Banking, ca și concept, face parte din suita de concepte precum Inovare Deschisa, Open Data, GDPR (Global Data Protection Regulation - regulamentul de protectie a datelor personale), ce ilustreaza schimbarea de paradigmă in ceea ce priveste deținătorii si "proprietarii" de date.
21.02.2020
Coeficientul Gini: Indicele Gini sau coeficientul Gini este o măsură a dispersiei statistice folosită pentru a reprezenta distribuția veniturilor populației dintr-o țară, fiind dezvoltat de statisticianul italian Corrado Gini în 1912. Indicele este adesea folosit ca un indicator al inegalității economice, prin măsurarea distribuției veniturilor sau, mai puțin frecvent, a distributiei averilor între membrii unei populații. Coeficientul variază de la 0 (sau 0%) la 1 (sau 100%), cu cifra 0 fiind reprezentata egalitatea perfectă și 1 reprezentând inegalitatea perfectă. Valorile de peste 1 sunt posibile teoretic din cauza venitului sau a averii negative.   Astfel, o țară în care fiecare rezident are același venit ar avea un coeficient Gini egal cu 0, pe când o țară în care un rezident câștigă toate veniturile, în timp ce toți ceilalți nu ar câștiga nimic, ar avea un coeficient Gini egal cu 1. Conform datelor publicate de Eurostat, in Romania indicele Gini are o valoare previzionată pentru anul 2017 de 35,1, față de o medie aproximativa de 30 la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene.
Pagina 1 din 69