BET
8351.3
0.86%
BET-TR
12315.24
0.86%
BET-FI
36203.16
0.64%
BETPlus
1244.88
0.87%
BET-NG
707.39
0.25%
BET-XT
758.31
0.81%
BET-XT-TR
1132.82
0.81%
BET-BK
1597.37
0.57%
ROTX
17438.66
0.85%

Termenul zilei

Datorie publică

Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor banesti ale statului (guvern, institutii publice, financiare, unitati administrativ-teritoriale) la un moment dat, rezultate din împrumuturi interne si externe (în lei si în valuta) contractate pe termen scurt, mediu si lung, precum si obligatiile statului catre trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar în scopul acoperirii deficitului bugetar. Împrumuturile pot fi contractate de stat, prin Ministerul Finantelor, în nume propriu sau garantate de acesta. Datoria publica se exprima în moneda nationala sau în valuta, în functie de locul unde se contracteaza si de conditiile împrumutului si este de doua feluri: interna si externa. Datoria publica interna evidentiaza împrumuturile de stat de pe piata financiara interna, de la persoane fizice si/sau juridice, în moneda nationala sau în valute straine, precum si împrumuturile angajate de terti, cu garantia statului. Datoria publica externa se defineste prin creditele externe contractate si angajate de catre stat, în nume propriu, sau de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si prin creditele externe contractate si angajate de catre alti subiecti autonomi, cu garantia expresa a statului. La finalul lunii februarie 2019, datoria totală externă a Romaniei era de 99,6 miliarde eur.

19.04.2019
Instrumente derivate (Derivatives): Un instrument derivat este un titlu de valoare/activ financiar al cărui preț depinde sau derivă din unul sau mai multe active suport. Derivatul propriu-zis este un contract între două sau mai multe părți pe baza activului suport, valoarea sa fiind determinată de fluctuațiile acestuia din urmă. Cele mai frecvente active suport includ acțiuni, obligațiuni, mărfuri, valute, ratele dobânzilor sau indici de piață. Produsele derivate pot fi tranzacționate fie pe piața extrabursieră OTC (Over the counter), fie pe o bursă. Instrumentele derivate care se tranzactioneaza pe piata OTC reprezintă cea mai mare parte a instrumentelor derivate existente și sunt nereglementate, în timp ce instrumentele derivate tranzacționate pe burse sunt standardizate. Derivatele extrabursiere au, în general, un risc mai mare pentru contrapartidă decât instrumentele derivate standardizate. Derivatele au aparut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative si din dorinta operatorilor economici de a acoperi riscurile comerciale sau financiare ale operatiunilor lor. Cresterea volumului pietei internationale si a instrumentelor derivate a dat nastere la o permanentă diversificare atat de noi instrumente cat si de active. Spre exemplu, un contract pentru diferenţă (sau CFD – contract for difference) este un instrument financiar derivat similar contractului futures. În cazul CFD-urilor, contractul între cumpărător şi vânzător prevede că vânzătorul va plăti către cumpărător diferenţa dintre valoarea curentă a unui activ şi valoarea sa din momentul tranzacţiei.
17.04.2019
Principiul Pareto 20/80: Principiul Pareto sau legea celor puțini dar critici este un principiu, numit după economistul Vilfredo Pareto, care specifică o relație inegală între efort și efect. Principiul afirmă că 20% din contribuția investită este responsabilă pentru 80% din rezultatele obținute. Regula 20/80 nu este de fapt o lege, asa cum o consideră multe persoane si nici nu este foarte precisă. Este doar un principiu care prevede că, pentru multe evenimente, aproximativ 80% din efecte sunt produse de 20% din cauze. Principiul Pareto este derivat din observația lui Vilfredo Pareto, economist italian, care arăta că aproximativ 80% din suprafața Italiei, era deținută de 20% din populație. Principiul Pareto poate fi aplicat in mai multe domenii, cu predilectie in serviciile care au in centrul atentiei clientul, potrivit caruia 80% din vanzarile unei companii sunt rezultatul eforturilor a 20% din forța de vanzari. Principiul se poate aplica și la nivel personal, managementul timpului fiind cea mai obișnuită utilizare, deoarece majoritatea oamenilor tind să-și risipeasca timpul pe lucruri marunte, în loc să se concentreze pe cele mai importante sarcini: doing things right vs doing the right things.
12.04.2019
Amortizare: In sens economic, amortizarea reprezintă procesul de repartizare a valorii de intrare a imobilizării (costul istoric sau pretul de achizitie al bunului respectiv) asupra întregii sale durate de utilizare. Amortizarea este constatarea contabilă a pierderii de valoare suferită de către activele imobilizate ca urmare a deprecierii în timp, a uzurii fizice sau uzurii morale. Pornind de la această interpretare, amortizarea are rolul de a corecta valoarea activelor imobilizate pentru a le readuce la o valoare cât mai apropiată de realitate. Din punct de vedere financiar, amortizarea reprezintă capacitatea de autofinanțare a companiei, in vederea reînnoirii imobilizarilor cumpărate. Companiile sunt obligate sa-și amortizeze imobilizarile corporale si necorporale folosind amortizarea liniară, degresivă sau accelerată. Amortizarea liniara presupune includerea uniformă a unor sume fixe stabilite proporțional cu numarul de ani al duratei normale de utilizare, în cheltuielile de exploatare. Similar, amortizarea degresivă presupune includerea unor sume mai mari in primii ani de utilizare a bunului, dupa care anuitățile se reduc, iar amortizarea accelerată constă în includerea, în primul an de funcţionare, în cheltuielile de exploatare, a unei amortizări anuale de 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.
11.04.2019
EBITDA: Indicatorul EBITDA este prescurtarea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, în traducere insemnand profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare. In structura termenului se utilizeaza atat termenul de depreciere cat si cel de amortizare deoarece conform standardelor internationale, acestia se refera la doua lucruri diferite: deprecierea se referă la imobilizari corporale iar amortizarea se refera la imobilizari necorporale. EBITDA = profitul net + cheltuiala cu dobânda +cheltuiala cu impozitele +cheltuiala cu amortizarea (si deprecierea). EBITDA poate fi folosit pentru a analiza profitabilitatea unei companii sau pentru a compara companii si industrii diferite pentru ca din el sunt eliminate influentele deciziilor de ordin financiar sau contabil. Acest indicator este folosit în mecanismul de estimare a valorii unei companii și reprezintă punctul de pornire în negocierea prețului tranzacției. Valoarea companiei țintă se poate estima înmulțind EBITDA cu un multiplu de piață, care poate să difere în funcție de industrie, specificul companiei, sau piața geografică în care își desfășoară activitatea. Așadar orice ajustare a EBITDA poate avea un efect multiplicator asupra prețului tranzacției. Totuși, este important de reținut că EBITDA nu este definit sau prezentat în standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) și nici nu există standarde clare, definite, sau orice fel de literatură de specialitate care să stabilească modalitatea de calcul a ajustărilor asupra EBITDA. Cu toate acestea, EBITDA reflectă performanța financiară a unei companii și este esențial în fundamentarea deciziilor de fuziuni și achiziții, datorită modalităților reduse de a fi manipulat de diverse artificii contabile.
10.04.2019
Investiție safe haven: O investiție de tip "safe haven" reprezintă un plasament de pe urma căruia se așteaptă fie menținerea valorii (a pretului) în perioadele de turbulențe ale pieței, fie chiar creșterea acesteia. "Investitiile sigure", desi comportă un anumit grad de risc, sunt cumparate de investitori pentru a-si limita expunerea si a pentru a diversifica portofoliul. O investiție de tip "safe haven" diversifică portofoliul unui investitor și poate deveni profitabilă în momente de volatilitate, investitori cumpărând active necorelate sau corelate negativ cu evolutia generală a pieței în momente de declin. Metalele pretioase, anumite valute sau actiuni din sectoare economice defensive si-au demonstrat mentinerea pretului in perioade de recesiune de-a lungul timpului. Printre cele mai importante instrumente financiare considerate sigure se află: aurul (de ani de zile aurul a fost considerat un refugiu sigur, valoarea sa nefiind influențată de fluctuațiile ratelor dobânzii de politică monetară, servind ca o formă de asigurare împotriva evenimentelor economice adverse), titlurile de stat (de obicei, titlurile de stat emise de guvernele Statelor Unite sau Germaniei sunt considerate cu risc zero deoarece sunt garantate de economia puternică a acestora), actiunile defensive din anumite sectoare economice (aici fiind incluse cele din domeniul utilitaților, energiei, medicina, retailul alimentar s.a) si nu in ultimul rand numerarul, care, deși nu produce plusvaloare, este cel mai lichid instrument.
Pagina 1 din 66