BET
8684.75
0.32%
BET-TR
12661.74
0.33%
BET-FI
36496.09
0.45%
BETPlus
1296.57
0.33%
BET-NG
725.14
0.61%
BET-XT
789.39
0.4%
BET-XT-TR
1164.71
0.4%
BET-BK
1638.23
0.34%
ROTX
17965.05
0.31%

Termenul zilei

Dreptul de preferință

In cazul unei companii listate pe piața de capital, dreptul de preferință se referă la privilegiul pe care acționarii existenti il au in momentul in care o societate își majorează capitalul social, protejandu-i astfel împotriva dilurii participației in acea companie. Astfel, acţiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le acestia le posedă in cadrul companiei. Exercitarea dreptului de preferință al acționarilor are loc de obicei doar in cadrul societatilor pe actiuni, fiind de altfel o obligatie legală a acesteia. In general, cand se aprobă majorarea capitalului social de catre Adunarea Generala a Actionarilor, se are in vedere in primul rand stabilirea datei de referinţă care servește la identificarea acționarilor care voteaza si care sunt indreptățiți sa-si exercite orice drepturi ce decurg din hotărârile adunarii. Asadar, actionarii care pot subscrie sau primi actiuni noi sunt cei existenți în registrul acționarilor la data de referință stabilită pentru AGA care aproba majorarea de capital social. In cazul companiilor listate, datorită frecvenței cu care se schimbă acționarii si numarul actiunilor deținute, legea nr 297/2004 a introdus o nouă dată, în plus față de data de referință, mai exact data de înregistrare, fiind data calendaristică stabilită de către AGA care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende din acea societate.

27.11.2018
Acțiuni ciclice: Acțiunile ciclice sunt titluri de valoare asemeni acțiunilor obișnuite, dar care aparțin unor companii ce isi desfăsoară activitatea in industrii sensibile la schimbările economice. Acțiunile ciclice tind să urmarească îndeaproape evoluția fluctuantă a economiei si sunt caracteristice acelor sectoare care nu produc bunuri de folosinta indelungată, precum industria auto, aeriană, imobiliară, hotelieră, industria ospitalitatii si producatorii articolelor de lux. Atunci cand economia crește, acțiunile acestor companii tind să crească, de obicei mai repede decat media pietei, iar atunci cand economia se află in declin, consumul produselor si serviciilor din aceste categorii urmează o pantă descendentă, cumpărătorii amânând achizițiile. In consecintă, veniturile acestor companii scad si odată cu acestea scade si pretul acțiunilor. Din aceste considerente, acțiunile ciclice tind sa fie mai riscante si mai sensibile intr-o piață volatilă, spre deosebire de actiunile companiilor din categoria "blue chips".
19.11.2018
BRICS: In economie, BRICS este acronimul care reprezintă cele mai puternice tari cu economie emergentă din lume, precum Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. În prezent, țările BRICS cumulează aproximativ 25% din suprafata totala și 40% din populația globului. Economistul Jim O'Neill, președintele Goldman Sachs Asset Management, a prezentat pentru prima dată acronimul in lucrarea sa din 2001, "Building Better Global Economic BRICs". Lucrarea a atras atenția asupra importanței BRICS și a creșterii acestor economii de piață emergente. Trebuie remarcat faptul că O'Neill a grupat aceste națiuni împreună pentru potențialul pe care-l aveau de a forma un bloc economic influent și nu pentru că reprezintau o alianță politică sau o asociație comercială. Cu toate acestea, națiunile s-au întâlnit an de an la Summitul de Relații Internaționale incepand cu anul 2009. Primele două conferințe au fost denumite Summit-ul BRIC din 2009 și Summit-ul BRIC din 2010. În 2010, Africa de Sud a fost oficial admisă ca țară BRIC, în urma unei invitații din partea Chinei și a celorlalte țări membre, formand acronimul actual BRICS: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. În consecință, începând cu 2011, conferința anuală a fost numită Summit-ul BRICS. Totodată, studiul lui O'Neill a argumentat faptul că India și China vor deveni cei mai importanți furnizori de produse și servicii din lume, iar Brazilia și Rusia vor deveni principalii furnizori de materii prime. În plus, O'Neill a presupus că, până în 2050, economiile combinate ale BRICS ar putea depăși cele ale celor mai bogate țări din lume.
12.11.2018
Semnatura Electronica Calificata (QES): O semnatura electronica calificata - qualified electronic signature (conform eIDAS Art 3) este o semnatura electronica avansata, care in plus fata de semnatura electronica simpla: 1) Este creata printr-un dispozitiv pentru crearea semnaturilor calificate; 2) Este bazata pe un certificat calificat pentru semnaturi electronice.  Dispozitivele uzuale pentru crearea semnaturilor pot fi in diferite forme ce se utilizeaza pentru protejarea crearii semnaturilor electronice cum ar fi: Smartcard, SIMcard, USB stick. Dispozitivele pentru crearea la distanta a semnaturilor digitale, administrate de un furnizor pot fi de asemenea utilizate acolo unde utilizatorul nu dispune de dispozitivele uzuale mentionate anterior. Aceste solutii pentru crearea la distanta a semnaturilor electronice sunt mai avansate din punct de vedere al solutiei tehnice oferite semnatarului, oferind in acelasi timp aceeasi certificare legala pe care o confera si semnaturile electronice calificate. Certificatele calificate pentru semnaturi electronice sunt emise de entitati (publice si private) care au un status certificat de catre o autoritate nationala competenta, indicata in “lista nationala de incredere” a statelor member UE. Fiecare emitent de certificate calificate poate furniza o cheie privata corespunzatoare, integrata in cadrul unui dispozitiv pentru crearea semnaturilor digitale. In timp ce diferite tipuri de semnaturi digitale pot fi potrivite pentru utilizare intr-un anumit context, numai semnaturile electronice calificate sunt recunoscute in mod explicit a avea un efect echivalent cu cel al semnaturilor olografe (de mana) in spatiul UE.
09.11.2018
Instituție de credit: Conform legislației în vigoare privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, instituţia de credit este: a) o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu; b) o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică. Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona cu respectarea dispoziţiilor generale aplicabile instituţiilor de credit şi a cerinţelor specifice, în una din următoarele categorii: a) bănci; b) organizaţii cooperatiste de credit; c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar; e) instituţii emitente de monedă electronică. Banca Naţională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit. Pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfăşoară activitate în România, în special printr-o sucursală, Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile competente din statul membru de origine şi din alte state membre în care instituţia de credit desfăşoară activitate.
07.11.2018
Cambie: Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este emis de trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului său numit tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmă. Cambia este un instrument simplu, ușor de folosit și universal recunoscut în legislația internațională; spre deosebire de cec, cambia este emisă de vânzător (în calitate de trăgător) și acceptată de cumpărător (în calitate de tras). De asemenea, spre deosebire de cec, se poate folosi pentru plăți la vedere (sight draft) și pentru plăți la termen (time draft).   Cambia poate fi scontată (cea la termen), trăgătorul primind banii la vedere de la o bancă de scont (mai puțin taxa scontului) care devine noul beneficiar al cambiei. Cambia poate fi transmisă prin gir si poate fi garantată suplimentar (avalizarea).
Pagina 1 din 61