BET
8672.1
0.11%
BET-TR
14458.83
0.11%
BET-FI
42768.04
-0.49%
BETPlus
1298.87
0.1%
BET-NG
654.26
0.23%
BET-XT
789.39
0.03%
BET-XT-TR
1322.31
0.03%
BET-BK
1677.81
-0.03%
ROTX
17956.04
0.08%

Termenul zilei

ECB – Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană (BCE) este banca centrală a celor 19 țări din Uniunea Europeană care au adoptat moneda euro. Principala atribuție a BCE este menținerea stabilității prețurilor în zona euro și astfel, conservarea puterii de cumpărare a monedei unice. BCE este o instituție oficială a UE, constituind nucleul Eurosistemului, precum și al Mecanismului unic de supraveghere (în ceea ce privește supravegherea bancară). Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale alcătuiesc sistemul băncilor centrale din zona euro.Obiectivul principal al Eurosistemului îl constituie stabilitatea prețurilor, respectiv protejarea valorii monedei euro, banca răspunzand totodata de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit situate în zona euro și în statele membre participante din afara zonei euro, în cadrul Mecanismului unic de supraveghere, care include și autoritățile naționale competente. Banca Centrală Europeană contribuie astfel la siguranța și soliditatea sistemului bancar și la stabilitatea sistemului financiar în cadrul UE și în fiecare stat membru participant. (www.ecb.eu)

03.07.2020
Policy trilemma: Teoria economică citează imposibila trinitate economică (policy trilemma) ca fiind situatia in care o țară trebuie să aleagă între (1) libertatea de circulație a capitalului (putem face plăți oriunde în lume și primi bani de oriunde din lume), (2) managementul cursului de schimb (cursul este lasat să varieze pe baza cererii și ofertei sau un curs de schimb fix) și (3) autonomia politicii monetare (se folosesc instrumentele de politică monetară pentru a adresa problemele specifice țării). Insă, in practică, doar două dintre cele trei politici sunt posibile concomitent.   Adică, dacă o țară își dorește să aibă un curs de schimb relativ fix, dar o rată a dobânzii de politică monetară independentă, nu poate permite libera circulație a capitalului. Or, libera circulație a capitalului este o condiție sine qua non de apartenență la Uniunea Europeană, in cazul tării noastre. Pe de altă parte, dacă însă cursul de schimb este fixat, dar țara permite libera circulație a capitalului, nu poate avea o politică monetară independentă. Invers, dacă ţara permite libera circulație a capitalului şi are o politică monetară independentă, cursul de schimb trebuie lăsat să fluctueze. Teoria "trilemmei politice" este frecvent creditată economiștilor Robert Mundell și Marcus Fleming, care au descris în mod independent relațiile dintre cursurile de schimb, fluxurile de capital și politica monetară în anii '60.
30.06.2020
Rata mid swap: Rata dobanzii mid - swap este adesea utilizată ca referință pentru calcularea primei plătite de către cumpărătorii de obligațiuni față de alte rate similare din piață. Există o serie de modalități de evaluare a unei obligațiuni, atunci când este emisă sau tranzacționată pe piața secundară: prin prețul său (în procente), prin randamentul sau (diferit de cupon) și prin spread-ul acesteia față de o rată de referință. Swap-urile pe rata dobânzii sunt instrumente derivate. Piata derivatelor este una dintre cele mai importante piețe în ceea ce privește ratele dobânzilor pe termen mediu și lung, impreună cu ratele dobânzilor la obligațiunile guvernamentale și cele ale obligațiunilor viitoare. Acest lucru explică de ce ratele swap sunt folosite ca valori de referință pentru a determina nivelul primelor plătite de investitori. O rată swap este o rată a dobânzii aferentă unui credit sau depozit cu rată fixă, față de o rată variabilă, în contextul unui schimb de fluxuri financiare între două părți interesate (bănci sau instituții financiare), pentru aceeași sumă și pe aceeasi durată. O rată swap este de fapt o operațiune de schimb între un flux cu dobânzi fixe și un flux cu dobânzi variabile sau invers. Acest schimb permite băncilor și instituțiilor financiare să gestioneze riscurile ratei dobânzii pe termen lung. Rata medie swap reprezintă, prin urmare, o medie a tuturor swap-urilor, cu scadențe identice. Spre exemplu, A imprumută pe B cu o sumă de bani (X) cu dobândă fixă pe o anumita perioadă. In schimb, B imprumută pe A cu aceeași sumă de bani (X) cu dobândă variabilă, pe aceeași perioadă (Y). Raportul dintre ratele dobânzilor acestor schimburi se numește swap. Prin urmare, rata mid - swap pentru "Y" ani este media dintre toate swap-urile realizate pentru aceeași perioadă, Y.
24.06.2020
VUAN: Valoarea curentă a tuturor investițiilor fondului formează activul total al fondului. Din activul total se scad cheltuielile curente de funcționare ale fondului rezultând activul net al fondului. Valoarea curentă a unui titlu (unitate de fond), abreviată VUAN, se obține prin împărțirea activului net al fondului la numărul total de titluri/unități emise de fond și aflate în  circulație (nerăscumpărate). Rezultatul este valoarea la care investitorii pot face cumpărări/răscumpărări de titluri la un anumit moment (trebuie avute în vedere și eventualele comisioane asociate acestor operațiuni). Valoarea unei unități de fond (VUAN) se determină și se publică periodic (de regulă, zilnic) de către societatea de administrare a investițiilor (SAI), valoarea fiind certificată în mod independent de către un Depozitar, asigurându-se astfel corecta înregistrare a operațiunilor de cumpărare/răscumpărare de unități de fond. Valoarea unitară a unităților de fond cumpărate sau răscumpărate este cunoscută în ziua următoare celei în care au fost recepționați banii pentru cumpărare, respectiv a fost înregistrată cererea de răscumpărare de unități de fond.
23.06.2020
Companie Unicorn: O companie de tip Unicorn este de obicei afacere pornită după anii 2000, din domeniul tehnologiei, care are o evaluare actuală de peste 1 miliard de dolari. Termenul unicorn a fost atribuit în anul 2013 de către Aileen Lee, fondatoare a unui fond de investitii cu capital de risc, celor 39 de companii care au avut la acel moment o valoare de peste 1 miliard de dolari, metaforizarea fiind folosită pentru a pune accent pe raritatea unor astfel de start-up-uri. Intr-un articol publicat pe Techcrunch, Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups, autoarea a analizat companiile start-up din domeniul IT infiintate in anii 2000 si a estimat ca numai 0,07% dintre acestea ating valoarea de 1 miliard de dolari. Totodată ea a susținut că primii unicorni au fost înființați în anii '90, Alphabet Inc., compania care deține motorul de cautare Google fiind clar un "super-unicorn" (valoare de peste 100 miliarde dolari). Multe companii de acest tip s-au născut în anii 2000, deși Facebook Inc. (FB) este singurul super-unicorn al deceniului trecut. De la publicarea articolului lui Lee, termenul a devenit utilizat pe scară largă referindu-se la companii de tip start-up din sectoarele tehnologiei, telecomunicatiilor și IT (de obicei la intersecția tuturor celor trei), cu evaluari foarte ridicate dar cu fundamente economico-financiare discutabile. Întrebarea dacă aceste companii din domeniul tehnologiei constituie o nouă bulă dotcom ca cea de la sfârșitul anilor '90 continuă să agite dezbaterile, unii analisti susținand că creșterea numărului de noi companii de peste 1 miliard de dolari este o slăbiciune a piețelor, alții susținand că este doar o reflectare a unui nou val de productivitate determinată tehnologic, in  timp ce unii susțin că globalizarea și politica monetară a băncilor centrale de la Marea Recesiune încoace au creat valuri mari de capital, în căutarea unicornilor.
22.06.2020
Enterprise Value: Enterprise Value sau Valoarea întreprinderii - VA este un indicator des intalnit atunci cand se ia in calcul valoarea totală a unei companii, fiind varianta mai cuprinzatoare a indicatorului ce reflectă capitalizarea de piață. Valoarea intreprinderii se calculeaza ca sumă dintre capitalurile proprii și împrumuturi, minus numerarul sau echivalentul de numerar disponibil. În timp ce capitalizarea de piață a unei societăți se calculează prin înmulțirea prețului acțiunilor cu numărul de acțiuni în circulație, indicatorul VA poate fi considerat drept prețul de preluare teoretic atunci cand o companie decide să achizitioneze o altă companie. Totusi, indicatorul diferă semnificativ de capitalizarea de piață în mai multe moduri și majoritatea analiștilor consideră că este o reprezentare mai precisă a valorii unei firme. Astfel, valoarea datoriilor unei companii, de exemplu, ar trebui să fie plătită de către cumpărător în momentul preluării unei întreprinderi, astfel încât indicatorul să ofere o evaluare mai precisă a preluării deoarece include o datorie în calculul valorii acesteia. In timp ce metoda de mai sus este general utilizată, estimarea valorii intreprinderii se mai face fie prin prisma veniturilor pe care le generează în baza fluxurilor de numerar actualizate, (in acest caz valoarea unei afaceri fiind in funcţie de capacitatea ei viitoare de a genera profit), fie prin multiplii de piață, in acest caz abordarea indicând valoarea afacerii prin comparatie cu alte companii listate sau pe baza unei analize a tranzacţiilor recente din aceeași industrie. In analiza prețului acțiunilor se foloseste și indicatorul EV/Sales care reflectă valoarea unei societăți in functie de volumul vânzărilor sale.
Pagina 1 din 70