BET
9054.02
0.05%
BET-TR
14492.71
0.05%
BET-FI
39816.57
-0.13%
BETPlus
1352.88
0.06%
BET-NG
732.94
0.35%
BET-XT
819.45
0.08%
BET-XT-TR
1319.48
0.08%
BET-BK
1706.16
0.11%
ROTX
18864.34
0.05%

Termenul zilei

Free cash flow

In finantele unei societati comerciale, Free cash flow (FCF) reprezintă un indicator de măsurare a performanței financiare, care se obține ca diferență intre fluxul de numerar din activitatea operatională (cash flow) si cheltuielile de capital (capital expenditures). FCF reprezintă numerarul pe care o companie este capabila sa-l genereze dupa efectuarea investitiilor necesare mentinerii sau dezvoltarii activitatii si are o importanta deosebita pentru actionarii companiei deoarece inlesneste reducerea datoriilor, acordarea dividendelor sau chiar achizitia unor competitori. FCF este un indicator cheie care arata sanatatea financiara si profitabilitatea unei companii. In cazul unei societati listate la bursa, analiza oportunitatii investitiei (PER ratio) este deseori calculata in functie de FCF in detrimentul profitului net datorita faptului ca fluxul de numerar este un indicator mai stabil ce reflecta veniturile si cheltuielile firmei, spre deosebire de profitul net care poate fi manipulat mai usor prin diferite tehnici de contabilitate financiara. Nu in ultimul rand, prin intermediul free cash flow-ului se măsoară nivelul de numerar disponibil pentru actionarii unei societăți, necesar pentru realizarea investițiilor în capital circulant și capital fix, inclusiv în instalații, bunuri sau echipamente, pentru mentinerea unei activităti continue.

23.07.2019
Bilanț: Bilanțul este unul dintre cele mai importante documente contabile care arată situația financiară a unei companii, la un anumit moment, prezentând echilibrul dintre bunurile economice şi sursele de finanţare a acestora. Principala ecuatie a bilantului contabil este Activ = Pasiv, in care Activul reprezintă bunurile economice in patrmoniul firmei (active fixe, circulante, disponibilitati banesti, stocuri, marfuri, creante, investitii pe termen lung, etc) iar Pasivul reprezinta sursele de finantare (capital propriu + datorii ). Bilanţul contabil este principala sursa de informaţie care prezinta valoarea şi structura patrimoniului unei companii, pe baza caruia se pot calcula o serie de indicatori de rentabilitate, lichiditate, indatorare, capacitate de plata, etc reflectand astfel situatia financiara la un moment dat a unei intreprinderi. Informatiile din bilantul contabil sunt folosite cu precadere de catre detinatorii firmei (actionari, directori), dar si de catre institutiile financiare ca baza de analiza si evaluare in momentul in care o companie solicita un imprumut si de organele fiscale in vederea identificarii surselor de impozitare. Bilantul se prezinta sub forma tabelara, cu doua coloane principale (Activ si Pasiv) si se intocmeste la jumatatea si la finalul anului. Contul de profit si pierdere impreuna cu bilantul si situatia fluxurilor de trezorerie (cash-flow statement) reprezinta cele mai importante situatii financiare utilizate in analiza unei companii.
22.07.2019
Average down strategy: Average down sau "medie în scădere" este un termen care descrie procesul de cumpărare a unor acțiuni suplimentare la prețuri mai mici decât prețul inițial de cumpărare, acest lucru ducând la scăderea prețului mediu pe care l-ar plăti un investitor pentru toate acțiunile detinute in cadrul aceleiași companii. In teorie, dacă un investitor a cumpărat o acțiune la un preț pe care l-a considerat atractiv, spre ex 10 lei si ulterior pretul acesteia a scăzut la 7 lei, acesta este indreptățit să creadă că, achiziționând in continuare aceeași acțiune îi va aduce un discount suplimentar. Cu toate acestea, achiziția cu scopul de a obține un preț mediu mai mic nu este neapărat un motiv intemeiat de a cumpăra acțiuni al căror pret este in scădere. Pe de o parte, "averaging down" permite investitorilor să acumuleze titluri de valoare la un preț mediu mai mic însă, dacă pretul va continua să scadă, pierderile de capital vor crește. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca pretul unui activ să scadă pentru a deveni atractiv, important este ca la un moment dat, pe baza valorii intrinseci să apară o inversare a trendului si prețul să se aprecieze. Susținătorii tehnicii consideră că "averaging down" este o abordare eficientă din punct de vedere al costului acumulării activelor, in timp ce adversarii o văd ca o rețetă pentru dezastru, strategia fiind adesea favorizată de investitorii care au un orizont de investiții pe termen lung.
19.07.2019
Creanță: Creanța reprezintă un drept patrimonial care arată îndreptățirea unui creditor de a pretinde unui debitor, îndeplinirea obligației contractuale de a da, de a face sau de a nu face ceva. Cu alte cuvinte, atunci când o companie are calitatea de creditor si trebuie sa încaseze contravaloarea unor bunuri sau servicii vândute unei alte companii de data aceasta debitoare, putem spune ca are o creanță de încasat. O obligatie, pentru a se putea numi creanță trebuie sa nu constituie obiectul vreunui litigiu (sa fie creanță certă), sa aiba o valoare precisa, cuantificabila (creanță lichidă) si sa fi ajuns la maturitate (creanță exigibilă). Din punct de vedere contabil, creanța este un element de activ pentru creditor si un element de pasiv pentru debitor si se evaluează la valoarea nominală. In functie de termenul de achitare, creanțele se impart in creanțe pe termen scurt (cu data scadență mai mica de un an) si creanțe pe termen lung (cu scadență mai mare de un an).
18.07.2019
Contul de profit si pierdere: Contul de profit si pierdere (CPP) este o situație financiară parte integrantă a bilanțului contabil, care rezumă modul de constituire al rezultatului din punct de vedere al veniturilor si cheltuielilor pe o anumită perioadă de timp, de obicei șase luni sau un an. Aceste inregistrari furnizează informatii despre capacitatea unei companii de a genera profit pe baza rezultatului din exploatare (venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare), a rezultatului financiar (venituri financiare - cheltuieli financiare) si a rezultatului exceptional (venituri exceptionale - cheltuieli exceptionale). Contul de profit si pierdere se prezinta sub forma tabelară, in partea superioară din fiecare rezultat (exploatare, financiar si exceptional) aflandu-se veniturile iar in partea inferioară cheltuielile. Este important să se compare situația veniturilor din diferite perioade contabile, deoarece variația costurilor de exploatare, a cheltuielilor pentru cercetare și dezvoltare, a materiilor prime si altele influențează rezultatul final al exercitiului financiar. Veniturile din exploatare, care au de obicei cea mai mare pondere in cadrul veniturilor totale reprezinta de fapt cifra de afaceri netă, ce cuprinde vănzarea produselor finite, a semifabricatelor, a mărfurilor si serviciile prestate.
17.07.2019
Coeficientul Beta: Beta, cunoscut sub numele de coeficient beta (β), este o măsură a volatilității unui activ financiar sau al unui portofoliu, în comparație cu piața în ansamblu. Beta este utilizat în modelul CAPM (Capital Asset Pricing Model), care calculează randamentul așteptat al unui activ pe baza riscurilor sale și potentialul de castig al pietei. Coeficientul Beta se calculează utilizând analiza regresiei liniare și reprezintă tendința randamentului unui activ de a raspunde la mișcările pietei. Un beta de 1 indică faptul că prețul unui activ se modifica in acelasi ritm cu piața. In schimb, un coeficient beta mai mic decât 1, indica faptul că acțiunea respectivă este teoretic mai puțin volatilă, având avantajul că atunci cand piața va scădea, acțiunea va scadea mai putin. Un beta mai mare decât 1 indică faptul că prețul unui activ este teoretic mai volatil decât piața, care poate aduce un randament superior, dar in egală măsură și o pierdere mai mare decat evolutia pieței in ansamblu. Fondurile de investitii conservatoare au de regulă in portofoliu active cu un coeficient Beta<1, pe cand fondurile de actiuni pot avea active cu o volatilitate mai ridicată și implicit un coeficient Beta>1.
Pagina 1 din 67