BET
8370.14
0.14%
BET-TR
12343.02
0.14%
BET-FI
36212.9
0.45%
BETPlus
1246.42
0.12%
BET-NG
712.22
0.32%
BET-XT
759.66
0.2%
BET-XT-TR
1134.84
0.2%
BET-BK
1587.98
0.28%
ROTX
17500.34
0.09%

Termenul zilei

Instituție de credit

Conform legislației în vigoare privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, instituţia de credit este: a) o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și în acordarea de credite în cont propriu; b) o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită în continuare instituţie emitentă de monedă electronică. Instituţiile de credit, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona cu respectarea dispoziţiilor generale aplicabile instituţiilor de credit şi a cerinţelor specifice, în una din următoarele categorii: a) bănci; b) organizaţii cooperatiste de credit; c) bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ; d) bănci de credit ipotecar; e) instituţii emitente de monedă electronică. Banca Naţională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit. Pentru supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit dintr-un alt stat membru, care desfăşoară activitate în România, în special printr-o sucursală, Banca Naţională a României colaborează cu autorităţile competente din statul membru de origine şi din alte state membre în care instituţia de credit desfăşoară activitate.

24.04.2019
Obligațiune: Obligațiunea este un titlu de creanță prin care un emitent autorizat se împrumută de la deținătorii de obligațiuni și este obligat să ramburseze valoarea obligațiunii și dobânda aferentă (numită cupon) la o dată viitoare denumită scadență. Obligațiunea reprezintă, de fapt, un împrumut sub formă de titlu de valoare, dar cu o altă denumire: emitentul de obligațiuni este echivalentul debitorului, deținătorul de obligațiuni este echivalentul creditorului, iar cuponul reprezintă dobânda. În momentul în care un investitor cumpără obligațiuni, de fapt, împrumută bani unui emitent care poate fi o autoritate publică sau o societate comercială. În contul acestui împrumut, emitentul va plăti o anumită rată a dobânzii pe întreaga durată de viață a obligațiunii (până la scadență), iar la scadență va returna și valoarea nominală a obligațiunii. Atât obligațiunile, cât și acțiunile sunt titluri transferabile, diferența dintre cele două fiind aceea că acționarii sunt deținătorii unei cote parte din societatea respectivă, iar deținătorii de obligațiuni sunt creditori ai societății emitente. Tipurile de obligațiuni pentru care se poate opta pe piața de capital din România sunt: obligațiunile corporative, municipale și internaționale. Obligațiunile corporative sunt obligațiuni emise de societățile comerciale, iar obligațiunile municipale sunt titluri de creanță emise de autoritățile locale, regionale și de alte organisme guvernamentale în scopul atragerii de fonduri cu utilitate publică. Obligațiunile internaționale sunt obligațiuni emise într-un anumit stat de către entități din afara statului respectiv.
23.04.2019
Fond mutual – Mutual fund: Un fond mutual este un fond deschis de investitii gestionat de un manager de investitii, menit să atraga bani de la o multitudine de investitori, pentru a fi investiti in actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare si alte active similare. Un fond mutual poate emite sau rascumpara unitati de fond in mod continuu, in functie de solicitarile investitorilor și este administrat de catre o societate de administrare a investitiilor (SAI). Investitia (subscrierea) intr-un fond mutual se realizeaza prin achizitionarea de unitati de fond, iar lichidarea (rascumpararea) se face tot printr-o tranzactie direct cu fondul. Valoarea unei unitati de fond variază in functie de valoarea activelor fondului si se calculeaza zilnic. Un fond mutual ofera investitorilor o modalitate simpla si cu costuri reduse de a-si investi banii si de a obtine un portofoliu diversificat si specializat pe anumite tipuri de instrumente financiare sau anumite domenii, in functie de caracteristicile fondului. Investitorii nu au nevoie de o suma mare de bani pentru a subscrie intr-un fond de investitii, de unde reiese si atractivitatea acestuia.
22.04.2019
Societate de Investiții Financiare (SIF): O Societate de Investiții Financiare functionează si se comportă ca un fond inchis de investitii inființată prin act constitutiv, fiind încadrată conform reglementarilor ASF in categoria 'Alte Organisme de plasament colectiv'. Societățile au o politică de investiții diversificată și se tranzactioneza la Bursa de Valori Bucuresti, iar pretul pe actiune variază in funcție de cerere si oferta, asemeni acțiunilor. Daca un investitor doreste sa-si vanda detinerile la un SIF, trebuie sa le vândă prin intermediul bursei ca orice companie listată, spre deosebire de un fond deschis de investitii la care unitatile de fond pot fi rascumparate de catre administratorul fondului. In Romania, exista cinci Societati de Investitii Financiare denumite dupa cinci regiuni din Romania - SIF Banat Crisana simbol (SIF1), SIF Moldolva (SIF2), SIF Transilvania (SIF3), SIF Muntenia (SIF4) si SIF Oltenia (SIF5). Toate cele cinci SIF-uri au fost listate la Bursa de Valori Bucuresti in 1999 si sunt incluse in indicele BET-FI. Un lucru important de precizat este SIF-urile se tranzacționează cu un anumit discount față de valoarea activului net unitar, procentele actuale variind între 30 și 60%.
19.04.2019
Instrumente derivate (Derivatives): Un instrument derivat este un titlu de valoare/activ financiar al cărui preț depinde sau derivă din unul sau mai multe active suport. Derivatul propriu-zis este un contract între două sau mai multe părți pe baza activului suport, valoarea sa fiind determinată de fluctuațiile acestuia din urmă. Cele mai frecvente active suport includ acțiuni, obligațiuni, mărfuri, valute, ratele dobânzilor sau indici de piață. Produsele derivate pot fi tranzacționate fie pe piața extrabursieră OTC (Over the counter), fie pe o bursă. Instrumentele derivate care se tranzactioneaza pe piata OTC reprezintă cea mai mare parte a instrumentelor derivate existente și sunt nereglementate, în timp ce instrumentele derivate tranzacționate pe burse sunt standardizate. Derivatele extrabursiere au, în general, un risc mai mare pentru contrapartidă decât instrumentele derivate standardizate. Derivatele au aparut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative si din dorinta operatorilor economici de a acoperi riscurile comerciale sau financiare ale operatiunilor lor. Cresterea volumului pietei internationale si a instrumentelor derivate a dat nastere la o permanentă diversificare atat de noi instrumente cat si de active. Spre exemplu, un contract pentru diferenţă (sau CFD – contract for difference) este un instrument financiar derivat similar contractului futures. În cazul CFD-urilor, contractul între cumpărător şi vânzător prevede că vânzătorul va plăti către cumpărător diferenţa dintre valoarea curentă a unui activ şi valoarea sa din momentul tranzacţiei.
17.04.2019
Principiul Pareto 20/80: Principiul Pareto sau legea celor puțini dar critici este un principiu, numit după economistul Vilfredo Pareto, care specifică o relație inegală între efort și efect. Principiul afirmă că 20% din contribuția investită este responsabilă pentru 80% din rezultatele obținute. Regula 20/80 nu este de fapt o lege, asa cum o consideră multe persoane si nici nu este foarte precisă. Este doar un principiu care prevede că, pentru multe evenimente, aproximativ 80% din efecte sunt produse de 20% din cauze. Principiul Pareto este derivat din observația lui Vilfredo Pareto, economist italian, care arăta că aproximativ 80% din suprafața Italiei, era deținută de 20% din populație. Principiul Pareto poate fi aplicat in mai multe domenii, cu predilectie in serviciile care au in centrul atentiei clientul, potrivit caruia 80% din vanzarile unei companii sunt rezultatul eforturilor a 20% din forța de vanzari. Principiul se poate aplica și la nivel personal, managementul timpului fiind cea mai obișnuită utilizare, deoarece majoritatea oamenilor tind să-și risipeasca timpul pe lucruri marunte, în loc să se concentreze pe cele mai importante sarcini: doing things right vs doing the right things.
Pagina 1 din 66