BET
9880.42
1.03%
BET-TR
15813.94
1.03%
BET-FI
46448.74
0.25%
BETPlus
1475.16
1.02%
BET-NG
793.02
0.97%
BET-XT
904.72
0.94%
BET-XT-TR
1457.82
0.94%
BET-BK
1863.58
0.7%
ROTX
20698.57
1.05%

Termenul zilei

Obligațiuni ipotecare

Obligațiunile ipotecare sunt valori mobiliare ce pot fi tranzacționate pe o piață de capital reglementată, fiind emise de institutii financiare autorizate (banci) in baza portofoliului de creanțe ipotecare. Cu alte cuvinte, pentru a-și putea imbunătăti indicatorii de solvabilitate si lichiditate si pentru a recupera mai rapid capitalul împrumutat, băncile pot emite obligatiuni ipotecare (engleza covered bonds sau mortgage backed security) in limita unui procent din valoarea portofoliului propriu. Spre deosebire de o emisiune de obligațiuni corporativă, care este garantată doar de capacitatea emitentului de a înapoia banii impumutati plus dobanda aferentă, in cazul unei emisiuni de obligațiuni ipotecare, sursa plății o reprezintă ratele creditelor pe care o bancă le încasează de la debitorii sai. Spre exemplu, dacă o bancă are un portofoliu de credite ipotecare cu o dobânda medie de 7% și emite obligatiuni ipotecare cu un cupon anual de 5%, va avea un castig de 2% aplicat la valoarea portofoliului cu care garantează. Pentru a putea fi considerat ca si garantie, un portofoliu de creante este de obicei evaluat si i se atribuie un rating de credit de catre o autoritate independentă, cum ar fi o agentie de rating. Desi principiul de functionare este destul de simplu, emisiunile de obligatiuni ipotecare garantate cu portofolii de credite de o calitate îndoielnică au stat la baza crizei financiare din 2008 din Statele Unite ale Americii, ducând la contaminarea intregii industrii financiare si la colapsul unor banci de investitii cum a fost Lehman Brothers.

12.12.2019
Price to Book Value - PBV: Indicatorul "Price to Book Value" sau preț/valoare contabilă se calculează ca raport între prețul unei acțiuni și valoarea capitalurilor proprii pe actiune (sau valoarea activului net unitar). Indicatorul arată câte unităti monetare sunt dispusi investitorii să platească pentru o unitate monetara de activ net. In timp ce pretul unei actiuni apartinand unei companii listate se poate verifica direct pe site-ul Bursei de Valori, valoarea contabila a unei actiuni se determina astfel: (Active totale - Datorii totale) / Numarul actiunilor emise. O valoare mica a acestui raport poate indica faptul ca pretul actiunilor unei companii este subevaluat, o valoare mare in schimb fiind un semnal de alarma pentru investitori in situatia in care compania ar intra in faliment. Totodata, P/BV reflectă valoarea pe care participanții la piață o atribuie capitalului unei societăți în raport cu valoarea contabilă a capitalurilor proprii. In majoritatea cazurilor, pretul cu care o actiune se tranzactioneaza pe bursa este mai mare decat pretul contabil, deoarece valoarea de piata a unei actiuni cuprinde atat valoarea contabila cat si fluxurile de venit viitoare. Folosirea indicatorului este relevanta in cazul companiilor cu o pondere mare a activelor lichide (fonduri de investitii sau banci).
11.12.2019
Basis Point: Punctul de bază (engleza Basis Point) se referă la o unitate de măsură specifică pentru ratele dobânzilor și alte procente din domeniu financiar. Un punct de bază este egal cu 1/100 din 1%, sau 0,01%, sau 0,0001 și este utilizat pentru a arăta variația procentuală a unui instrument financiar. Relația dintre modificările procentuale și punctele de bază poate fi rezumată după cum urmează: 1% modificare = 100 puncte de bază și 0,01% = 1 punct de bază. Punctul de bază este de obicei exprimat in abrevieri "bp", "bps" sau "bips". Esența în punctul de bază provine de la mișcarea între două procente sau de la spread-ul dintre două rate ale dobânzii. Deoarece modificările înregistrate sunt de obicei foarte mici dar cu impact semnificativ, "baza" este o fracțiune de procent. Punctul de bază este folosit în mod obișnuit pentru calcularea modificărilor ratelor dobânzilor, a indicilor pe piața de capital sau a randamentului unei obligațiuni. Spre exemplu, o obligațiune a cărei randament crește de la 5% la 5,5% se spune că crește cu 50 de puncte de bază, sau rata dobânzii care a crescut cu 1% se spune că a crescut cu 100 de puncte de bază.
10.12.2019
Analiza de senzitivitate: Analiza de senzitivitate studiază modul în care variaţia rezultatului unui proeict (output-ul) poate fi  atribuită, calitativ sau cantitativ, unor diverse variaţii ale parametrilor de intrare (input-ul). De asemenea, analiza de senzitivitate reprezintă punctul de plecare al analizei riscurilor unui proiect şi care trebuie luate în considerare de toate părţile implicate, fie beneficiari, finanţatori sau chiar grupuri ţintă. Analiza de senzitivitate se afla de obicei printre ultimele etape de evaluare a proiectelor de investitii, dupa studiul de fezabilitate, analiza tehnico-economica, calculul cash-flow-ului (venitului net actualizat - VNA) si a ratei interne de rentabilitate financiara (RIR). Punctul de plecare in cadrul analizei, constă în schimbarea unui singur factor la un moment dat, pentru a vedea efectele pe care aceasta le produce asupra rezultatului, in conditiile in care toţi ceilalţi factori rămân fixaţi la valoarea centrală sau de bază. Astfel, se poate observa in ce masura dinamica anumitor input-uri poate afecta rezultatul final al unui proiect. In general analiza de senzitivitate, raspunde la intrebarea "Ce s-ar intampla dacă?" si este folosită pentru investigarea viabilitatii programelor de investitii, simplificarea modelelor si, totodată, poate fi definită ca un element de asigurare al calitatii inainte de finantarea si demararea unui proiect.
09.12.2019
PSD 2: Payment Service Directive 2 este o directivă a Uniunii Europene aplicabila cu precădere sistemului bancar si are ca scop principal de a face plățile in mediul online mai sigure, de a crește protecția clienților, a stimula inovația și concurența, asigurând în același timp condiții egale pentru toți jucătorii, inclusiv pe cei noi. Odata cu implementarea PSD 2, băncile vor trebui să furnizeze informații privind conturile de plată prin intermediul serviciilor deschise online (API). PSD 2 se adresează atât prestatorilor de servicii de plată existenți (bănci, instituții de plată, emitenți de monedă electronică, etc.) cât și unor noi actori precum prestatorii de servicii de inițiere a plății și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi. Prestatorii de servicii de inițiere a plății („PISP”) sunt definiți ca fiind acei prestatori care desfășoară servicii de inițiere a unui ordin de plată la cererea utilizatorului, cu privire la un cont de plăți deținut la un alt prestator de servicii de plată (de exemplu la o bancă). Aceste servicii de plată joacă un rol important în plățile din cadrul comerțului electronic, prin faptul că stabilesc o punte informatică între site-ul de internet al unui comerciant și platforma bancară online a prestatorului de servicii de plată care oferă servicii de administrare de cont al plătitorului, în vederea inițierii de plăți prin internet pe bază de transfer-credit. Conform PSD 2, prestatorul de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont (de exemplu, banca), va trebui să permită accesul direct la contul plătitorului pentru PISP și AISP.
06.12.2019
Certificat index: Certificatul index face parte din categoria instrumentelor financiare derivate si are la bază un anumit activ suport, care poate fi un alt instrument financiar (de ex. acțiuni), un indice bursier sau valutar, o rată a dobânzii, o marfă sau chiar combinații formate din alăturarea acestor instrumente, precum și orice alt activ sau indicator. Aceste certificate urmăresc evoluția unui activ suport „unu-la–unu” si sunt caracteristice investitorilor care urmăresc investiții pe termen mediu și lung, riscul investiției fiind echivalent cu riscul de piață, dacă raportarea se face exclusiv la activul suport. Astfel, acest instrument permite investitorului expunerea la activul suport fără a realiza o investiție directă pe piața acestuia, performanța certificatului evoluând în același sens cu cea a activului. Certificatul index este cel mai simplu și popular tip de certificat în rândul investitorilor datorită transparenței și structurii simple în ceea ce privește modalitatea de funcționare, investitorii beneficiind în mod direct de evoluția activului suport, similar cu investiția directă în acesta, fiind o metodă eficientă de administrare a riscului de portofoliu.
Pagina 1 din 68