BET
7908.67
-1.02%
BET-TR
11512.66
-1.05%
BET-FI
37551.98
-0.17%
BETPlus
1187.88
-0.92%
BET-NG
629.41
-1.92%
BET-XT
735.41
-0.93%
BET-XT-TR
1078.6
-0.96%
BET-BK
1579.09
-0.54%
ROTX
16296.43
-1.09%

Termenul zilei

Piața de capital

Piața de capital este termenul general folosit pentru a desemna piața în cadrul căreia sunt vândute și cumpărate instrumente financiare. Piața de capital din România include piețele de instrumente financiare și instituțiile specifice acestora (ex.: societățile de servicii financiare, emitenții etc.) operațiunile (ex.: serviciile de investiții financiare, ofertele publice etc.), precum și organismele de plasament colectiv (de ex.: fondurile de investiții), stabilind un cadru adecvat de reglementare și supraveghere a investițiilor în instrumente financiare. Piața de capital cuprinde piața primară și piața secundară. Piața primară reprezintă acel segment al pieței de capital în care sunt puse la dispoziția investitorilor noile emisiuni de instrumente financiare. Societățile comerciale, guvernul sau instituțiile din sectorul public pot obține finanțare prin vânzare de noi instrumente financiare. Piața secundară reprezintă piața în care se tranzacționează instrumentele financiare deja emise.

18.07.2018
Cerere agregată: Din punct de vedere macroeconomic, cererea agregată reprezintă totalitatea cerințelor (solicitărilor) de bunuri si servicii produse într-o economie la un moment dat. Cererea agregată este formată din: cererea pentru consumul personal, achiziţiile guvernamentale, cererea pentru investiţii şi cererea externă formată din exportul net. Dinamica cererii agregate poate fi influențată prin intermediul instrumentelor de politică monetară pe care o banca centrala o promovează, in functie de etapele in care se afla ciclul economic, prin intermediul ratei dobanzii de politica monetara si a cursului de schimb. Totuși, deşi banca centrală poate controla ratele dobânzilor pe termen scurt, economia reală este influenţată cu precădere de ratele dobânzilor pe termen mediu şi lung practicate de băncile comerciale pentru depozitele atrase sau pentru creditele acordate clienţilor acestora. Nivelul acestora din urmă depinde de cel al ratei dobânzii de politică monetară, dar şi de un număr de alţi factori (aşteptările privind inflaţia, perspectivele privind creşterea economică etc.), şi este hotărâtor pentru deciziile de investiţii, consum sau economisire. În general, dobânzile mai reduse stimulează investiţiile şi consumul în defavoarea economisirii, în timp ce dobânzile mai ridicate stimulează economisirea, inhibând pe termen scurt consumul şi investiţiile. Astfel este influenţată cererea agregată din economie.
17.07.2018
Ad tech: Termenul "ad tech", pe scurt - tehnologii utilizate in domeniul publicitar, se referă în general la diferite tipuri de analize și instrumente digitale utilizate în contextul publicității online. Discuțiile despre tehnologiile ad-hoc se învârt în jurul sistemelor extinse și complexe, utilizate pentru a direcționa publicitatea spre persoane fizice și pentru a targeta publicul țintă specific. Deși Ad Tech implică elemente cum ar fi anunțurile/reclama efectuată prin bannere digitale și alte metode de publicitate, include și sistemele din spatele reclamei efective ("back-end") care ajută publicitatea sa ajungă la publicul țintă dorit. Acestea pot include platforme complete de marketing și sisteme de analiză, care sunt "motoarele inteligente" ale campaniilor de publicitate digitală. De exemplu, profesioniștii din domeniul IT pot promova anumite rezultate folosind poșta electronică directă (direct mailing), care transmite mesaje digitale prin email doar persoanelor potrivite respectivei reclame, prin platforme specifice. În ansamblu, ad tech devine din ce în ce mai sofisticat și mai respectat în cadrul industriei IT generale. În era internetului, în special în domeniul publicității mobile, ad tech este o componentă importantă a modului în care companiile comunică cu clienții, in vederea indeplinirii planului de afaceri.
16.07.2018
Balanţa de plăţi: Balanţa de plăţi reprezintă sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri primare, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Principalele componente ale balanţei de plăţi sunt: contul curent, contul de capital şi contul financiar. Pe plan local, Banca Naţională a României are atribuţia legală de a elabora balanţa de plăţi. In structură, contul curent reflectă furnizarea sau achiziţionarea de resurse reale de către economia României către sau de la restul lumii, precum şi tranzacţii unilaterale, fără contraprestaţie economică. Tranzacţiile înregistrate pe credit exprimă partea din produsul intern al economiei raportoare furnizat altor economii (export de bunuri şi servicii), venituri din utilizarea factorilor de producţie în procesul de producţie desfăşurat în străinătate (venituri din muncă şi venituri din investiţii), precum şi primirea din străinătate a unor resurse reale sau financiare fără contraprestaţie economică. Tranzacţiile înregistrate pe debit reflectă achiziţia de bunuri şi servicii din străinătate (import), precum si veniturile cuvenite nerezidenţilor pentru utilizarea de factori de producţie aparţinând acestora. In acelasi timp, contul de capital acoperă achiziţionarea sau vânzarea de active nefinanciare neproduse şi transferurile de capital. Nu in ultimul rand, contul financiar înregistrează tranzacţii nete care implică active şi pasive financiare între rezidenţi şi nerezidenţi. Achiziţia netă de active financiare reprezintă diferenţa dintre achiziţia de active şi reducerea de active, iar acumularea netă de pasive se determină ca diferenţă între acumularea de pasive şi reducerea de pasive. (Sursa www.bnr.ro)
13.07.2018
IBAN: Codul IBAN este un sistem de identificare a conturilor bancare convenit la nivel internațional, folosit pentru a facilita comunicarea și prelucrarea in siguranta a transferurilor si tranzacțiilor de fonduri, atat pe plan intern cat si extern. Acronimul IBAN provine de la International Bank Account Number si este format dintr-o înșiruire de 24 de caractere alfanumerice, in care primele doua reprezinta codul de tara (ex: RO pentru România), iar restul numarul contului bancar si alte cifre sau litere dupa un algoritm special. Sistemul IBAN este implementat de majoritatea țărilor europene și de numeroase țări din alte părți ale lumii, in prezent fiind proximativ 70 de tari care au aderat la acest sistem. IBAN impune un format flexibil dar securizat, suficient pentru identificarea contului și conține informații de validare pentru a evita erorile de transcriere, având toate datele necesare pentru a efectua o plată de la o bancă la alta oriunde ar fi.
12.07.2018
Fond de obligațiuni: Un fond de obligatiuni este un fond de investitii care plaseaza banii contributorilor in principal in obligațiuni si alte instrumente financiare cu venit fix. Astfel, investițiile pot include in proportie de cel putin 80% obligațiuni guvernamentale, corporative, municipale sau convertibile, în plus față de alte titluri de creanță, cum ar fi titlurile garantate cu ipotecă (MBS). Acestea au de obicei un grad redus de risc și oferă randamente mai bune decat fondurile monetare, dar mai slabe decat fondurile de actiuni sau cele diversificate. Pentru mulți investitori, un fond de obligațiuni este o modalitate mai eficientă de a investi în obligațiuni decât de a cumpăra obligațiuni individuale. Spre deosebire de acestea, fondurile de obligațiuni nu au o scadență pentru rambursarea principalului, prin urmare, valoarea accestuia poate fluctua din când în când. În plus, investitorii participă indirect la dobânda plătită de titlurile de obligațiuni deținute în fondul mutual. Un investitor care investește într-un fond de obligațiuni își pune banii într-un fond gestionat de un manager de portofoliu, care cumpără și vinde în funcție de condițiile pieței și rareori deține obligațiunile până la maturitate. In functie de strategia de investitii, un fond poate fi alcatuit din obligatiuni cu scadențe scurte (pana intr-un an, denumite certificate de trezorerie) sau cu scadente medii sau lungi (peste un an de zile, denumite obligatiuni).
Pagina 1 din 52