BET
9231.85
0.11%
BET-TR
14773.95
0.11%
BET-FI
41194.04
-0.1%
BETPlus
1377.81
0.09%
BET-NG
741.36
0.19%
BET-XT
834.49
0.06%
BET-XT-TR
1343.42
0.06%
BET-BK
1724.02
0.03%
ROTX
19207.76
0.1%

Termenul zilei

Scrisoare de garanție

Scrisoarea de garanție reprezintă un document prin care o persoană sau o instituție (de obicei o banca), in calitate de emitent, se angajează in mod irevocablil si necondiționat ca, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, in baza unui raport existent, sa platesca o suma de bani unei terte persoane, denumit beneficiar. In acest fel, banca emitenta care are si calitatea de garant, preia obligatia de plata atunci cand cel in favoarea caruia s-a emis garantia, nu isi indeplineste obligatia contractuala. Prin intermediul unei scrisori de garantie se inlesneste un schimb comercial intre doi operatori economici care, fie nu au mai avut legaturi anterioare, fie ofera beneficiarului certitudinea ca partenerii de afaceri isi vor duce la bun sfarsit obligatiile. In functie de obligatia garantata, exista mai multe tipuri de scrisori de  garantie: scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii, scrisori de garanţie pentru bună execuţie, prin care se garantează executarea corespunzătoare şi la termen a obligaţiilor, scrisori de garanţie a plăţii in cazul in care plata se face la o data ulterioara livrarii produselor sau serviciilor si scrisori de garanţie a restituirii avansului plătit, cand cumparatorul doreste sa se asigure ca-si recupereaza avansul in cazul in care vânzarea nu are loc.

13.09.2019
Fond de investiții deschis: Fondul de investiții deschis este un fond mutual care pune in comun banii mai multor investitori in scopul efectuării unui plasament. Astfel, administratorul fondului strange o sumă mai mare pe care o investește in diferite instrumente financiare in concordanta cu prospectul de emisiune al fondului si profilul de risc al subscriitorilor. Pentru a putea investi intr-un astfel de fond, o persoana fizică sau juridică trebuie sa achizitioneze cel putin o unitate de fond sau VUAN (Valoarea unitara a activului net). O unitate de fond reprezinta o fractiune din fond, fiecare investitor fiind practic un "coproprietar" a activului total. Avantajul fondurilor deschise de investitii il reprezinta faptul ca permite accesul oricarei persoane sa investeasca de obicei sume modice intr-un portofoliu diversificat, cu diferite grade de risc, incepand de la fonduri monetare pana la fonduri de actiuni. Spre deosebire de un fond de investitii inchis, cel deschis permite subscrieri si rascumparari zilnice, fiind din acest punct de vedere mai putin riscant si foarte lichid.
12.09.2019
Ciclu economic: Ciclul economic (engl: Business Cycle) reprezintă o fluctuație (recurentă) a activității economice in ansamblu, într-o anumită perioadă de timp si durează de la cateva luni pana la cațiva ani in functie de amplitudinea cresterii sau scăderii factorilor de productie. Desi evoluţia ciclică este o caracteristică a economiei de piaţă, ciclul economic are un grad relativ scăzut de predictibilitate în ceea ce priveşte frecvenţa şi magnitudinea. In esență, un ciclu este caracterizat prin patru perioade: faza de expansiune urmata de un punct de maxim si faza de contracţie care se finalizeaza cu un punct de minim. În timpul expansiunilor, economia este în creștere, indicatori precum ocuparea forței de muncă, producția industrială, vânzările companiilor și veniturile personale inregistrand salturi procentuale semnificative. În schimb, in timpul recesiunilor, economia se contractă, productia si vânzarile scad, crește somajul, in general consumul populației se contractă in ciuda măsurilor de relaxare a politicii fiscale si monetare (scaderea dobanzilor). In literatura de specialitate sunt evidentiate patru tipuri principale de cicluri economice: cicluri ale stocurilor, care au o durată de circa 36 - 40 de luni, principala cauză fiind necesitatea refacerii stocurilor, cicluri ale investiţiilor în fonduri fixe, cu o durată de circa 10 ani, determinate de evoluţiile marilor procese industriale, cicluri ale investiţiilor în infrastructură, cu o durată de 15-25 de ani si ciclurile lungi (de tip Kondratiev), care au o durată de circa 50 de ani fiind determinate in principal de inovaţii tehnologice majore.
11.09.2019
Guvernanța corporativă: Guvernanța corporativă este un sistem de reguli, practici și procese prin care o companie este condusă și controlată in scopul unei dezvoltari durabile in viitor. Guvernanța corporativă implică, în esență, echilibrarea intereselor tuturor părților interesate dintr-o companie (engl: stakeholders), cum ar fi acționarii, conducerea, clienții, furnizorii, finanțatorii, si comunitatea in care isi desfasoara activitatea. Întrucât guvernanța corporativă oferă, de asemenea, cadrul legal pentru atingerea obiectivelor unei companii, aceasta cuprinde practic orice activitate, de la planuri de acțiune și control intern până la măsurarea performanțelor și remunerarea angajatilor. In cadrul unei companii, Consiliul de administrație este cel mai important organ de supraveghere și control care influențează guvernanța corporativă. Acesta este compus din membri alesi direct de actionari si are sarcina de a lua decizii importante privind politica si strategia de dezvoltare a unei compani, cum ar fi stabilirea obiectivelor, evaluarea performantei conducerii executive, aprobarea bugetelor anuale, raportarea către acționari a performanței companiei si evaluarea stării financiare a organizației.
10.09.2019
Poliță endowment: O poliță de asigurare de tip endowment este o asigurare de viață care combină economisirea pe termen lung (acumularea capitalului) cu protecția clasică a unei asigurări de viață. Spre deosebire de o asigurare de viață tipică, asigurarea de tip endowment (mixtă) prezintă un dublu beneficiu, garantand suma asigurată fie in cazul decesului fie in caz de supraviețuire. Avand de obicei prime de asigurare constante și fiind incheiată pe o perioada intre 5 si chiar 20-25 de ani, acest produs permite economisirea regulată, astfel incât la scadentă, suma acumulată să satisfacă diferite nevoi financiare cum ar fi un venit suplimentar la pensie, educatia copiilor, achizitionarea unei case, etc. In cazul in care pe parcursul derulării contractului intervine decesul persoanei ce are calitatea de Asigurat, beneficiarul va intra in posesia sumei asigurate conform contractului. De asemenea, in situația in care contractul este intrerupt mai devreme față de scadența finală, Asiguratul va primi o suma de bani proporțională cu valoarea primelor, numită valoare de rascumpărare. Polița endowment include si beneficiu de participare la profit, la scadență suma asigurată fiind indexata cu un anumit procent specificat in contract sau in functie de performanta investitiei.
09.09.2019
Dobânda compusă: Dobânda compusă sau efectul compus, cunoscută in domeniul investițiilor ca a 8-a minune a lumii, este in fapt o expresie matematică prin care dobânda unui depozit sau a unui cont de economii care se acumulează la finalul unei perioade de 12 luni, este reinvestită împreuna cu depozitul initial pe o perioada de inca un an. Efectul cunoscut ca si "dobândă la dobândă" reprezintă o cale facilă de acumulare de capital in conditiile "rostogolirii" an de an a principalului si a dobânzilor aferente. Principiul apărut in secolul al XVII lea in Italia, face ca suma investită să crească cu o rata mai mare decât dobânda simplă (care se calculează doar la principal) si depinde de frecvența compunerii: cu cât numărul de perioade de compunere este mai mare, cu atat este mai mare dobânda compusă rezultată. Expresia matematica este:

D=[P(1+i)n ] - P

unde: D = dobânda compusă, P = Principalul (valoarea depozitului), i = rata dobânzii si n = numarul de ani.

Efectul dobânzii compuse se aplică cu succces și in cazul investitiilor, unde activul nu este un depozit ci o acțiune sau o obligațiune, regula de bază ramanand aceeasi: reinvestirea profitului sau a cuponului.

 

Pagina 1 din 68