BET
15897.81
0.5%
BET-TR
32986.24
0.5%
BET-FI
57202.68
-0.06%
BETPlus
2359.94
0.5%
BET-NG
1136.78
0.38%
BET-XT
1359.26
0.45%
BET-XT-TR
2788.65
0.45%
BET-BK
2977.89
0.1%
ROTX
35405.87
0.46%Antreprenoriat – II

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Marja comercială este un indicator economic cu ajutorul căruia se poate calcula în ce masură o companie este capabilă să producă valoare adaugată pentru acționari.

Correct! Wrong!

Marja sau adaosul comercial este un indicator de profitabilitate pe care o societate comercială il urmareste in scopul optimizării veniturilor din activitatea curentă. Marja comercială brută se obtine scăzand din veniturile totale costurile mărfurilor vandute. Diferența dintre marja comercială bruta si costurile comerciale directe este reprezentata de marja netă.

Free cash flow (FCF) reprezintă un indicator de măsurare a performanței unei companii si se calculeaza ca raport intre cifra de afaceri si datoriile totale.

Correct! Wrong!

Free cash flow (FCF) reprezintă un indicator al performanței financiare, care se obține ca diferență intre fluxul de numerar din activitatea operatională (cash flow) si cheltuielile de capital (capital expenditures). FCF reprezintă numerarul pe care o companie este capabila sa-l genereze dupa efectuarea investitiilor necesare mentinerii sau dezvoltarii activitatii si are o importanta deosebita pentru actionari deoarece inlesneste reducerea datoriilor, acordarea dividendelor sau chiar achizitia unor competitori.

Elasticitatea cererii este un indicator economic care reflectă cat de mare este cererea pentru un nou produs pe care o companie il lansează pe piață.

Correct! Wrong!

Elasticitatea cererii este un indicator economic important care reflectă cat de mult este afectată cererea pentru un produs sau serviciu atunci cand se modifică prețul acestuia. Cererea se consideră elastică dacă o modificare procentuală a preţului duce la o modificare procentuală mai mare în cantitatea cerută si inelastica daca o modificare procentuală a preţului determină o modificare într-o măsură mai mică a cantităţii cerute din partea consumatorului.

Bilanțul este documentul contabil care arată situația financiară a unei companii, la un anumit moment, prezentând echilibrul dintre bunurile economice şi sursele de finanţare.

Correct! Wrong!

Principala ecuatie a bilantului contabil este Activ = Pasiv, in care Activul reprezintă bunurile economice in patrmoniul firmei (active fixe, circulante, disponibilitati banesti, stocuri, marfuri, creante, investitii pe termen lung, etc) iar Pasivul reprezinta sursele de finantare (capital propriu + datorii ). Bilanţul contabil este principala sursa de informaţie care prezinta valoarea şi structura patrimoniului unei companii, pe baza caruia se pot calcula o serie de indicatori de rentabilitate, lichiditate, indatorare, capacitate de plata, etc reflectand astfel situatia financiara la un moment dat a unei intreprinderi.

Biletul la ordin este un instrument financiar prin care un debitor se angajează să platească o anumită sumă de bani unui beneficiar, la scadență sau la ordinul acestuia.

Correct! Wrong!

Un bilet la ordin conține de obicei datele de identificare ale platitorului și beneficiarului, suma si data tranzacției. Pentru o obține o garantie in plus, beneficiarul poate solicita emintentului avalizarea biletului la ordin, proces prin care avalistul, care poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică, garantează indeplinirea obligatiilor asumate de catre unul din semnatarii unui bilet la ordin.

Capex (engl: Capital Expenditure) sunt cheltuieli pe care o societate le efectuează cu personalul angajat in scopul dezvoltării cunostintelor si abilitatilor necesare locului de muncă.

Correct! Wrong!

Capex (engl: Capital Expenditure) sunt cheltuielile de capital pe care o companie le face in vederea investitiei in achizitionarea sau modernizarea activelor fixe, cum ar fi cladirile, fabricile sau echipamentele, care participa la mai multe cicluri de productie. Din punct de vedere contabil, cheltuielile de capital se reflecta in bilant pe intreaga durata de viata a respectivului activ (mijloc fix), perioada in care se amortizeaza.

Rata de acoperire a datoriei este un indicator financiar cu ajutorul căruia o companie poate calcula dacă veniturile sale pot acoperi plata datoriilor curente provenite din împrumuturi.

Correct! Wrong!

Rata de acoperire a datoriei (Debt-Service Coverage Ratio) este un indicator financiar calculat ca raport intre profitul net + amortizarea (EBITDA) și ratele de capital + dobanzile aferente. Astfel, un raport mai mare ca 1 indica un cash flow pozitiv si implicit posibilitatea organizatiei de a-și plăti imprumuturile, în timp ce un raport subunitar limitează accesul la noi imprumuturi, punand astfel presiune pe creșterea productivitații și a vanzarilor.

Analiza de senzitivitate este o masură ce se aplică companiilor in dificultate si constă in monitorizarea indicatorilor de solvabilitate pentru evitarea insolvenței.

Correct! Wrong!

Analiza de senzitivitate studiază modul în care variaţia rezultatului unui proeict (output-ul) poate fi  atribuită, calitativ sau cantitativ, unor diverse variaţii ale parametrilor de intrare (input-ul). Analiza se afla de obicei la finalul etapelor de evaluare a proiectelor de investitii, dupa studiul de fezabilitate, analiza tehnico-economica, calculul cash-flow-ului si a ratei interne de rentabilitate financiara. Analiza constă în schimbarea unui singur factor la un moment dat, pentru a vedea efectele pe care acesta le produce asupra rezultatului, in conditiile in care toţi ceilalţi rămân fixaţi la valoarea de bază.

Profitul operațional este un indicator economic de gestiune care masoară nivelul profitului unei companii ce rezultă din activitatea sa de bază.

Correct! Wrong!

Profitul operational mai este cunoscut ca si profitul înainte de dobânzi şi impozite sau EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) si se calculează ca diferenţă între veniturile totale şi cheltuielile totale ale unei companii, fara a lua in considerare dobânzile şi impozitele.

Leveraged buyout (LBO) este o formă de imprumut alternativă la care o companie apelează atunci cand creditele bancare clasice nu sunt accesibile, din varii motive.

Correct! Wrong!

Leveraged buyout (LBO) reprezintă o tranzacție financiară prin care un grup de investitori sau un fond de investiții de risc achiziționează o companie, cumparand toate actiunile de la proprietarii actuali ai afacerii. Particularitatea acestei tranzacții rezidă in faptul ca foloseste in principal fonduri imprumutate si mai putin capital propriu, activele companiei achizitionate alaturi de cash-flow-ul companiei cumpărătoare, constituindu-se ca si garantie pentru capitalul imprumutat, utilizarea datoriei, avand un cost mai mic decât cel al capitalului propriu.

Antreprenoriat - II
Mai incearcă încă o dată! Citeste Termenul zilei, vei regasi acolo explicatiile aferente intrebarilor din quiz!
Bravo! Continua sa inveti zilnic lucruri noi din articolele regasite pe Financial Market!

Share your Results: