BET
16852.19
-0.18%
BET-TR
34966.27
-0.18%
BET-FI
60505.69
0.34%
BETPlus
2490.76
-0.21%
BET-NG
1208.39
-0.16%
BET-XT
1437.32
-0.24%
BET-XT-TR
2948.77
-0.24%
BET-BK
3098.35
-0.28%
ROTX
37083.97
0.03%


Majoritatea reclamațiilor primite de ASF sunt din domeniul asigurărilor. Euroins are aproape jumătate din ele

Autor: Financial Market
Timp de citit: 5 minute

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în primul semestru al anului 2019, un număr de 10.133 petiții. Dintre acestea, 93,13% reprezintă petiții aferente pieței asigurărilor-reasigurărilor, 5,70% sunt petiții privind piața pensiilor private, iar 1,17% sunt petiții referitoare la piața instrumentelor și investițiilor financiare, se arată intr-un comunicat al autorității.

ASF a efectuat, totodată, o analiză a trei indicatori specifici activității de protecție a consumatorilor pentru piața asigurărilor – reasigurărilor, care evidențiază poziția fiecărei entități supravegheate și/sau reglementate de către Autoritate în raport cu nivelul de referință al pieței, pe baza numărului petițiilor înregistrate la ASF.

Acest demers are ca principale obiective promovarea transparenței, accesibilitatea și echitatea pentru consumatorii de produse financiare nebancare și evaluarea corectă a informațiilor rezultate din activitatea de soluționare a petițiilor.

Petiţii înregistrate pe piața asigurărilor – reasigurărilor
În primele șase luni ale anului 2019, ASF a înregistrat în total 9.437 petiții. Au fost înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate 7.748 petiții transmise de către asigurați/păgubiți, petiții care intră în sfera de competență a ASF.

Celelalte petiții (1.689) au fost clasate sau conexate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și cu procedurile interne ale ASF.

Din analiza datelor raportate de către societățile de asigurare, a fost constatat faptul că cele 7.748 petiții analizate și soluționate în mod unic pe petent reprezintă 1% din numărul total al dosarelor de daune avizate de către asigurători în semestrul I al anului 2019 și 0,05% din numărul total al contractelor de asigurare aflate în vigoare la 30.06.2019.

Ce au reclamat petenții: în primele șase luni ale acestui an, 78,30% dintre petenți au reclamat nerespectarea prevederilor legislației în domeniu și a normelor ASF, respectiv a condițiilor contractuale în cazul asigurărilor facultative.

Printre alte aspecte sesizate s-au numărat și neplata/plata parțială a despăgubirilor/valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți (14,87%), respectiv solicitări de informații despre sistemul bonus-malus (2,53%).

Structura petițiilor în funcție de clasa de asigurare: în primul semestru al anului 2019, cea mai mare pondere o dețin petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor generale, 98,84%, petițiile înregistrate pe clasa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto RCA și Carte Verde reprezentând 92,59% din total.

Modalitatea de finalizare a petițiilor: ponderea numărului petițiilor soluționate în favoarea petenților în numărul total al petițiilor unice, analizate în semestrul I al anului 2019, a fost de 58,45%. Dintre acestea, 67,87% au fost finalizate prin plată, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare. Restul petițiilor au avut ca obiect solicitări de natură procedurală, necuantificabile material (deschidere dosar de daună, reconstatare, transmitere accept de plată către unități service etc.).

Au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate 41,55% petiții, reprezentând spețe asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale și/sau pentru care ASF nu poate solicita asigurătorilor plata pretențiilor de despăgubire formulate.

Structura petițiilor în funcție de entitatea reclamată: repartiția numărului de petiții unice înregistrate la ASF în semestrul I al anului 2019, pe tipuri de entități reclamate, evidențiază următoarele:
• 95,39% din numărul petițiilor unice au fost îndreptate împotriva societăților de asigurare autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
• 0,85% din numărul petițiilor unice au fost îndreptate împotriva asigurătorilor/intermediarilor din Spațiul Economic European care desfășoară activitate de asigurare în România în baza principiului liberei circulații a serviciilor, respectiv în baza dreptului de stabilire;
• 0,32% din numărul petițiilor unice au fost înregistrate împotriva intermediarilor principali autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
• 0,38% din numărul petițiilor unice sunt petiții îndreptate împotriva Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, respectiv a Fondului de Garantare a Asiguraților;
• 3,06% din numărul petițiilor unice sunt solicitări diverse.

Din analiza petițiilor unice rezultă că societatea de asigurare cu cel mai mare număr de petiții analizate în mod unic pe petent, în semestrul I al anului 2019, este Euroins România S.A., cu 48,36% din numărul total de petiții.

CITESTE SI:  CITR a finalizat raportul privind cauzele falimentului Euroins

Societățile de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții unice în semestrul I al anului 2019, comparativ cu numărul petițiilor unice înregistrate în semestrul I al anului 2018

Petiții înregistrate pe piața pensiilor private
În semestrul I al anului 2019, pentru piața pensiilor private s-au înregistrat în total 578 petiții, fiind instrumentate/soluționate în mod unic pe petent 545 petiții. Celelalte petiții (33) au fost clasate sau conexate, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 și procedurilor interne ale ASF.

Din totalul petițiilor unice soluționate, 86,06% s-au referit la Pilonul II, în timp ce petițiile transmise de către participanții care au aderat la un fond de pensii facultative (Pilonul III) reprezintă 1,10% din total. Diferența, de 12,84%, reprezintă petiții pentru care nu a fost selectat niciun tip de fond de pensii.

Au fost soluționate în favoarea petenților 97,80% dintre pețiții – la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal, 12 petiții fiind soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Petiții înregistrate pe piața instrumentelor și investițiilor financiare
În semestrul I al anului 2019, pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare, s-au primit în total 118 petiții, fiind soluționate în mod unic pe petent 76 petiții. Celelalte 42 petiții au fost clasate sau conexate, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 și cu procedurile interne ale ASF.

Din analiza petițiilor rezultă că repartiția petițiilor unice pe tipuri de entități reclamate arată că 25% au fost petiții transmise pentru emitenți, 18,42% fiind petiții înregistrate pentru entități neautorizate. Au fost finalizate în favoarea petenților 85,53% dintre petiții – la acestea s-au putut determina soluții favorabile, întemeiate legal, iar 14,47% au fost soluționate nefavorabil sau constatate ca fiind neîntemeiate.

Indicatori specifici activității de protecție a consumatorilor
Analiza indicatorilor specifici activității de protecție a consumatorilor pentru piața asigurărilor – reasigurărilor a fost efectuată la nivel general, pe date agregate (asigurări generale şi asigurări de viaţă), folosindu-se datele semestrului I al anului 2019 pentru societățile de asigurare care au înregistrat cele mai multe petiții la ASF.

Au fost luate în calcul datele statistice din evidențele Direcției Relații cu Publicul, Petiții și Educație Financiară în ceea ce privește numărul petițiilor unice înregistrate pentru societățile de asigurare din România (autorizate de ASF), precum și informațiile transmise ASF de către asigurători, prin raportările trimestriale, în ceea ce privește numărul daunelor avizate și al contractelor în vigoare la data de 30.06.2019.

Cei trei indicatori specifici calculați au fost:
a) Indicatorul număr petiții / număr contracte – Ip/c
b) Indicatorul număr petiții / număr daune avizate – Ip/d
c) Indicatorul număr petiții soluționate favorabil / număr daune avizate – Ipf/d

Valorile rezultate din analiza indicatorilor specifici activității de protecție a consumatorilor, pe datele statistice aferente semestrului I al anului 2019, evidențiază, în principal, următoarele aspecte:

• încadrarea societăților Allianz-Țiriac S.A., Generali România S.A., Groupama S.A., Omniasig VIG S.A., Uniqa Asigurări S.A. și Grawe România S.A. în grade de conformare bune pentru cei trei indicatori;
• încadrarea societăților City Insurance S.A. și Euroins S.A. în grade de conformare medii/reduse, pe baza valorilor celor trei indicatori calculați, evidențiază existența unor deficiențe în activitatea acestora, în special în ceea ce privește instrumentarea și lichidarea daunelor. Acest fapt este confirmat și de numărul mare de petiții înregistrate la ASF pentru aceste societăți în perioada analizată, acestea cumulând 76,06% din numărul total al petițiilor unice înregistrate la nivelul pieței asigurărilor;
• modificarea încadrării societății Asirom VIG S.A. de la grad redus de conformare pentru cei trei indicatori în semestrul I al anului 2018, la grad mediu pentru Ip/c și grad bun pentru Ip/d și Ipf/d în semestrul I al anului 2019, evidențiază o îmbunătățire a activității societății, în special în ceea ce privește instrumentarea și lichidarea daunelor.

Foto credit: Dreamstime


 

[ajax_load_more]