BET
18042.59
0.54%
BET-TR
39292.33
0.52%
BET-FI
59167.26
0.14%
BETPlus
2673.38
0.52%
BET-NG
1278.58
0.31%
BET-XT
1539.44
0.59%
BET-XT-TR
3299.86
0.57%
BET-BK
3369.36
0.86%
ROTX
39628.22
0.54%

Conpet convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru majorarea capitalului social

Autor: Financial Market
2 min

Conpet, operatorul sistemului național de transport țiței și derivate prin conducte din România, a convocat Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor (AGEA) in data de  4 si 5 iulie 2019 in vederea aprobării majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60, conform unui comunicat al companiei pe site-ul BVB.

Majorarea de capital se va efectua atât in natura cat si in numerar prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune.

Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de 101.763.954,60 lei reprezentand aport in natură (terenurile) in valoare de 59.751.935,10 lei și numerar in valoare de 42.012.019,50 lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 130.333.797 lei prin emiterea unui număr maxim de 30.837.562 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, din care:

18.106.647 acțiuni noi in sumă de 59.751.935,10 lei reprezentand aportul in natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei cu terenurile in suprafață totală de 554.537,61 mp care fac obiectul celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru care CONPET a obținut in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate

12.730.915 acțiuni noi in sumă de 42.012.019,50 lei care vor fi oferite, in cadrul exercitării dreptului de preferință, spre subscriere in schimbul aportului in natură al Statului Roman prin reprezentant Ministerul Energiei celorlalți acționari ai CONPET, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de inregistrare, in vederea menținerii cotelor de participație deținute in cadrul Societății CONPET la data de inregistrare.

Astfel, acționarii CONPET iși vor putea exercita drepturile de preferință in interiorul termenului de maxim o lună de la data menționată in prospect, dată ulterioară datei de inregistrare și datei de publicare a hotărarii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de inregistrare.

Acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/ acțiune fără primă de emisiune.

Rata de subscriere va fi de 3,561936 determinată prin raportul intre numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință (30.837.562 acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de acționari in capitalul social existent (8.657.528 acțiuni).

Astfel, fiecare acționar inscris la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 3,561936 acțiuni nou emise.

Numărul cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise in baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin inmulțirea Ratei de subscriere (3,561936) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un număr intreg, se rotunjește in jos pană la cel mai apropiat număr intreg.

Evolutie pret actiuni Conpet. Sursa BVB

Actiunile Conpet se tranzactionează la un pret curent de 80,4 lei, compania avand un indicator PER de 11,64, randamentul dividendului pe anul 2018 fiind de 9,15%.

TESTEAZĂ-ȚI CUNOȘTINȚELE DIN DOMENIUL FINANCIAR!


 

[ajax_load_more]