BET
16882.42
-0.77%
BET-TR
35029
-0.77%
BET-FI
60301.58
-0.24%
BETPlus
2495.95
-0.73%
BET-NG
1210.27
0.09%
BET-XT
1440.85
-0.75%
BET-XT-TR
2956.01
-0.75%
BET-BK
3107.11
-0.88%
ROTX
37073.64
-0.76%Lion Capital încheie anul 2023 cu un profit net de 417 milioane lei, în creștere puternică față de anul precedent

Autor: Tiberiu Porojan
Timp de citit: 2 minute

Lion Capital (fota SIF Banat Crișana) incheie anul 2023 cu o pozitie financiara solida si un profit net superior nivelului aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli, intr-un context marcat de volatilitate si evolutii macroeconomice imprevizibile.

Activitatea Lion Capital in anul 2023 a urmarit directiile planului de activitate aprobat de actionari, principalele obiective investitionale fiind axate pe mentinerea unui portofoliu diversificat de active administrate, o implicare activa in managementul participatiilor majoritare si calibrarea portofoliului pe instrumente financiare ce beneficiaza de pe urma unui context inflationist.

Valoarea activelor totale ale Lion Capital, conform situatiilor financiare preliminare, sunt de 4.306 milioane lei la 31 decembrie 2023, in crestere cu 26,4% fata de valoarea de la finalul anului 2022.

Societatea a adoptat o politica investitionala activa, de achizitii importante pe parcursul anului 2023, atat in planul achizitiilor directe de actiuni cotate la BVB, cat si al finantarii achizitiilor derulate de filiale ale Lion Capital in segmentul imobiliar.

Pe parcursul anului 2023, Lion Capital a realizat venituri din dividende in suma de 152 milioane lei, cu 14,3 milioane lei sub nivelul celor realizate in 2022, scadere generata in principal de inregistrarea in 2024 a veniturilor din dividende aferente exercitiului financiar 2022 la BRD – Groupe Societe Generale.

Veniturile din dobanzi sunt in crestere semnificativa fata de anul precedent, rezultat al diversificarii activelor purtatoare de dobanda (acordarea unui imprumut cu dobanda variabila unei filiale), al detinerii de obligatiuni cu rata a dobanzii variabila (cu actualizare trimestriala) si al cresterii accelerate a ratelor dobanzii obtinute la plasamentele in lei si euro in depozite bancare.

CITESTE SI:  Bento estimează venituri de 78 de milioane de lei și un profit net de 15,3 milioane de lei în 2024

Castigul net din investitii se ridica la 294 milioane lei, fiind preponderent rezultatul evaluarii activelor financiare din portofoliu evidentiate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere (e.g. actiuni cotate si necotate – filiale si entitati asociate si a unitatilor de fond).

Evolutia ascendenta in 2023 a principalilor emitenti listati inclusi in aceasta categorie (VNC si BIO) a influentat pozitiv nivelul acestei pozitii, dar si evolutia valorii juste a participatiilor necotate sau fara piata activa (in principal al entitatilor cu profil imobiliar).

Cheltuielile totale realizate la data de 31 decembrie 2023 sunt usor peste cele realizate in perioada corespunzatoare a anului 2022, cresterea lor fiind direct proportionala cu profitul net obtinut in 2023.

Cresterea cheltuielilor cu comisioanele este explicata si de cresterea valorii activelor nete ale Societatii, in functie de care sunt determinate o parte a acestor comisioane, peste nivelul inregistrat in anul precedent.

Profitul net realizat la data de 31 decembrie 2023, in suma de 417 milioane lei, este efectul combinat al impactului rezultatului net din evaluarea la valoarea justa a participatiilor mai sus mentionate in nivelul veniturilor recurente (dividende, dobanzi) obtinute de Societate.

Totalul rezultatului global la 31 decembrie 2023 este in suma de 860 milioane lei, reflectand impactul pozitiv al cresterii valorii juste a portofoliului de active financiare clasificate in categoria FVTOCI (Active la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global – in principal participatiile din sectorul financiar-bancar).