BET
16009.52
0.75%
BET-TR
33218.43
0.74%
BET-FI
57504.25
1.41%
BETPlus
2375.59
0.71%
BET-NG
1140.41
0.7%
BET-XT
1367.72
0.77%
BET-XT-TR
2806.07
0.76%
BET-BK
2978.41
0.63%
ROTX
35341.99
0.96%Fondurile de pensii din Pilonul II și-au majorat investițiile în acțiuni in primul trimestru din 2019, față de anul trecut

Autor: Financial Market
Timp de citit: 4 minute

Evoluția sistemului de pensii private (Pilonul II si Pilonul III) a fost pozitivă in primul trimestru din 2019, numărul de participanți și valoarea activelor personale ale acestora crescând constant, la finalul lunii martie 2019 acesta prezentând următoarele caracteristici:

Sursa ASF

Totodată, la 31 martie 2019 valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins 53,21 miliarde de lei (11,17 miliarde de euro), în creștere cu 7,28% față de luna decembrie 2018, valoarea activelor totalizând 5,50% din PIB.

In ceea ce priveste Pilonul II, fondurile de pensii numarau 7,31 milioane de participanți, cu un avans de 0,81% față de finalul anului 2018. Însă, in trimestrul I 2019 s-au înregistrat 60 mii participanți noi în sistem, cu 14,75% mai puțin decât în trimestrul I 2018 (70 mii persoane).

Concentrarea puternică se mentine la nivelul primelor trei pozitii, unde fondurile NN, Allianz și Metropolitan Life au însumat aproximativ 71% din activele nete și 63% din total participanți.

În ceea ce privește distribuția pe vârstă, ponderea participanților cu vârsta de până la 35 de ani a fost de 44,04%, în timp ce ponderea participanților cu vârsta de peste 35 de ani a fost de 55,96%. În condițiile maturizării sistemului, raportul în funcție de vârstă s-a modificat în perioada martie 2018 – martie 2019 în favoarea participanților cu vârsta de peste 35 de ani.

Astfel, comparativ cu decembrie 2018, s-a înregistrat o scădere de 0,34 puncte procentuale a celor cu vârsta de până în 35 ani, când raportul a fost 44,39% la 55,61%.

Contribuții virate la fondurile de pensii administrate privat

În luna martie 2019 au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 658,88 milioane de lei (138,34 milioane de euro), înregistrând o creștere de 0,42% comparativ cu decembrie 2018. La nivel de sistem, contribuția medie a participanților cu contribuții virate a fost de 170,43 lei, înregistrând o creștere de 6,69% comparativ cu decembrie 2018.

Astfel, după ce în aprilie 2018 (145,89 lei) s-a înregistrat cea mai mică valoare din intervalul martie 2018 – martie 2019, contribuția medie pe participant a crescut în lunile următoare, până la 177,83 lei în februarie 2019.

Din punct de vedere al administratorilor, NN înregistra ponderea cea mai mare din total participanți la fond pentru care s-au virat contribuții în luna de calcul (57,08%) comparativ cu media lunară pe total fonduri (52,89%), dar și ponderea cea mai mare din total sume virate în această lună (33,08%).

Fondul se situează de asemenea pe primul loc în ceea ce privește valoarea contribuției medii/participant de 191,45 lei, împreună cu Metropolitan Life (172,35 lei), fiind singurele fonduri caracterizate de valori mari ale gradului de colectare și ale contribuției medii/participant.

Această poziționare este determinată de calitatea portofoliului: un număr mai mare de participanți (3,01 milioane persoane), cu venituri salariale mai mari, care determină, în consecință și valori mari ale contribuțiilor virate și astfel un volum mai mare al activelor nete (25,44 miliarde lei).

CITESTE SI:  Arctic Stream a raportat o creștere cu 35% a profitului net și cu 54% veniturilor în 2023

Valoarea contului participanților

Valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat era de 7.101 lei, respectiv o creștere de 6,45%
față de decembrie 2018. Trebuie remarcat faptul că valoarea contului este determinată de grupele de vârstă în care se încadrează participanții, de numărul de luni de contribuții virate în sistem, dar și de genul participanților, respectiv salariile bărbaților comparativ cu salariile femeilor.

Cele mai mari valori medii ale conturilor se înregistrau în cazul participanților pentru care au fost virate contribuții peste 120 luni (peste 10 ani), 17.867 lei pentru bărbați și 16.101 lei pentru femei.

Se remarcă totodată o diferență a valorilor medii ale conturilor bărbaților comparativ cu cele ale femeilor. Astfel, în acest caz, valoarea medie a conturilor bărbaților este mai mare decât cea a femeilor cu 10,97%, situație explicată prin diferențele existente între câștigurile salariale dintre bărbați și femei.

Această diferență se menține, cu excepția participanților cu un număr de contribuții virate cuprins între 96–108 luni și 109–120 luni, când valoarea medie a contului participanților bărbați este mai mică decât cea a participanților femei cu 3,13% și respectiv 8,15%.

Structura investițiilor fondurilor de pensii administrate privat

Structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat era următoarea: titlurile de stat cu 61,30%, acțiuni 18,32% și alte active 20,38% (depozite bancare, obligațiuni corporative, obligațiuni organisme străine neguvernamentale, titluri de participare, obligațiuni municipale, fonduri de mărfuri și metale prețioase, instrumente de acoperire a riscului și alte sume).

Comparativ cu luna decembrie 2018, ponderea instrumentelor cu venit fix în portofoliile fondurilor de pensii administrate private a înregistrat o scădere. În același timp, portofoliile fondurilor de pensii administrate privat au înregistrat o creștere a alocării în acțiuni.

Astfel, fondurile dețineau investiții în acțiuni în valoare de 9,36 miliarde lei, reprezentând 18,32% din total active, în creștere față de 17,45% în decembrie 2018. 89,29% din totalul plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de pensii administrate privat (8,36 miliarde lei) au fost efectuate în acțiuni ale unor emitenți din România, în timp ce 10,71% (1 miliard lei) au fost plasamente în acțiuni ale unor emitenți din Germania, Franța, Austria, Luxemburg și alte state.

În cazul acțiunilor din România, pe primele locuri s-au situat Banca Transilvania SA cu 16,30% din total emitenți din România, OMV Petrom cu 14,36%, Romgaz SA cu 12,23%, Fondul Proprietatea SA cu 11,82% și BRD – Groupe Societe Generale SA cu 8,32%, în timp ce deținerile de acțiuni emise de către SIF-uri reprezentau 4,33% din total (SIF 2 Moldova și SIF 5 Oltenia cu cele mai mari ponderi).

Raportul complet privind evolutia pensiilor private din Romania la 31 martie 2019 poate fi accesat aici.

Foto credit: Dreamstime


 

[ajax_load_more]