BET
16011.7
0.54%
BET-TR
33221.36
0.54%
BET-FI
57822.95
-0.88%
BETPlus
2376.63
0.51%
BET-NG
1144.97
0.37%
BET-XT
1368.93
0.36%
BET-XT-TR
2808.39
0.36%
BET-BK
2993.79
0.08%
ROTX
35653.36
0.23%Piața pensiilor pilon II la jumătatea anului: 65 mld lei active, 7,56 mil participanți și un randament de 4,39%

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins suma de 68,57 miliarde de lei, la data de 30.06.2020, depășind în echivalent euro valoarea de 14 miliarde, în creștere cu 6,31% față de decembrie 2019.

Mai mult, ponderea pensiilor private în Produsul Intern Brut, la sfârșitul lunii iunie 2020, a fost de 6,39%, peste nivelul din decembrie 2019.

Pensiile administrate privat (Pilon II)

Valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii administrate privat a fost, la data de 30.06.2020, de 65,94 miliarde de lei (13,62 miliarde de euro), înregistrându-se un ritm anual de creștere de 19,59%, evoluție care ține cont inclusiv de recentele efecte economice cauzate de pandemia COVID-19.

La sfârșitul lunii iunie 2020, erau înregistrați în sistemul pensiilor administrate privat 7,56 milioane de participanți, mai mult cu 1,25% față de sfârșitul anului 2019.

De asemenea, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor administrate privat a fost de 8.859 lei, înregistrând o creștere de 5,05% comparativ cu decembrie 2019.

„Contextul economic din primele șase luni ale anului 2020 a fost influențat de pandemia COVID-19, care a generat dezechilibre economice la nivel național, cât și la nivel internațional. În această conjunctură dificilă, piața pensiilor private a înregistrat performanța de a depăși pragul de 14 miliarde de euro active administrate, confirmând astfel revenirea estimată în V.

Un factor determinant în evoluția favorabilă a activelor, în semestrul I al acestui an, a fost piața de capital, care s-a redresat după scăderea abruptă înregistrată de indicele BET în perioada de lock-down și a consemnat o creștere a indicelui în luna august, până la o valoare apropiată celei de la sfârșitului anului 2019”, a declarat Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Dan Armeanu, coordonatorul Sectorului Pensii Private. 

În intervalul ianuarie – iunie 2020, au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în sumă de 71,25 milioane de lei pentru 5.188 participanți și beneficiari.

Pensiile facultative (Pilonul III)

La 30 iunie 2020, valoarea totală a activelor nete înregistrată de fondurile de pensii facultative a fost de 2,60 miliarde de lei (0,54 miliarde de euro), consemnând un avans anual de 14,53%.

La sfârșitul lunii iunie 2020, erau înregistrați în sistemul pensiilor facultative 517.057 de participanți, cu 3,18% mai mulți față de finele anului trecut. La sfârșitul primului semestru al anului, valoarea medie a unui cont al participanților la sistemul pensiilor facultative era de 5.513 lei, înregistrând o creștere de 1,70% comparativ cu decembrie 2019.

În intervalul ianuarie – iunie 2020, au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți însumând 35,29 milioane lei pentru 3.775 participanți și beneficiari.

CITESTE SI:  Declarația unică 2024: cele mai importante modificări în taxarea veniturilor extrasalariale

Revenirea piețelor financiare, spre finalul primului semestru al anului 2020, a influențat și evoluția ratelor de rentabilitate, aflate pe un trend pozitiv începând din luna martie 2020. Astfel, în iunie 2020, rata nominală de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost de 4,39%, în timp ce fondurile de pensii facultative cu risc mediu au înregistrat o rată de 3,83%, iar cele cu risc ridicat au atins 3,48%, ceea ce reprezintă o performanță bună, în condițiile volatilității piețelor de capital generate de pandemia COVID -19.

„Optimizarea portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat, prin diversificarea echilibrată între diferite instrumente financiare, prin dispersia prudentă a riscului și prin identificarea oportunităților investiționale, a condus la o revenire a ratelor de rentabilitate la valori similare cu cele de la începutul anului 2020.

Atingerea acestui nivel al rentabilității s-a datorat unui reglaj fin al ponderilor instrumentelor financiare, reglaj realizat într-un mediu investițional foarte volatil, precum cel din perioada martie – iunie”, a explicat Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Dan Armeanu. 


La 30 iunie 2020, ponderea cea mai mare în structura portofoliilor fondurilor de pensii private era deținută de titlurile de stat, cu 65,52%, fiind urmată de acțiuni, cu 19,36% și de depozite bancare, cu 3,94%. Obligațiunile corporative au reprezentat 5,32%, în timp de titlurile de participare au reprezentat 3,01%.

Fondurile de pensii private sunt investitori pe termen lung și toate investițiile acestora sunt efectuate luându-se în considerare orizontul de investiții pe termen lung corespondent cu perioada de contributivitate de 30-40 de ani din sistemul de pensii administrate private.

  „Se remarcă faptul că în contextul ajustării economice semnificative cauzate de pandemia COVID-19, fondurile de pensii private și-au menținut expunerea pe economia reală și s-au dovedit a fi un partener solid pe termen lung, fără a neglija nevoile economiei pe termen scurt.

Valoarea ridicată a activelor asigură o reziliență mai bună a fondurilor de pensii private la șocuri și permite o alocare echilibrată pe un orizont mai lung de timp. În perioada următoare administrarea activelor fondurilor de pensii private va ține cont de evoluțiile macroeconomice și de contextul existent în fiecare moment pe piață, astfel încât să asigure un randament bun în condițiile unui risc moderat pe termen scurt”, subliniază Vicepreședintele A.S.F, domnul Dan Armeanu. 

Raportul privind evoluția pieței pensiilor private, în primul semestru al anului, poate fi consultat AICI.