BET
15818.35
-1.21%
BET-TR
32820.84
-1.21%
BET-FI
57237.5
-1.01%
BETPlus
2348.15
-1.2%
BET-NG
1132.53
-1.09%
BET-XT
1353.15
-1.15%
BET-XT-TR
2776.07
-1.15%
BET-BK
2974.86
-0.63%
ROTX
35244.9
-1.15%Termenul zilei

Acționar majoritar

In cadrul unei companii, acționarul majoritar poate fi reprezentat de o persoană fizică sau de o entitate juridică care deține mai mult de 50% din totalul acțiunilor acelei societăți. Ei sunt considerați părți interesate deoarece contribuie cu o investiție financiară, acționarul majoritar fiind adesea fondatorul companiei. În virtutea controlului a mai mult de jumătate din interesele de vot ale societății, acesta are o influență foarte importantă în operațiunile și conducerea strategică a companiei. Cu toate acestea, nu toate societățile au acționari majoritari, acest rol este mai frecvent în companiile private decât în ​​cele publice. În timp ce unii acționari majoritari continuă să fie puternic implicați în operațiunile zilnice ale companiei, alții ar prefera să aibă o abordare mai distantă lăsând conducerea companiei în mâinile directorilor și managerilor din eșalonul secund. Acționarii majoritari au dreptul de a vota (dacă acțiunile pe care le dețin sunt acțiuni cu drept de vot) și de a alege membrii consiliului de administraţie, au dreptul de informare asupra desfăşurării activităţii societăţii, pot participa la adunarea generală a acționarilor, iar în cazul în care societatea realizează profit, au dreptul la dividende, dar și la o parte din active în situația în care societatea este lichidată. De asemenea, au rolul de a stabili norme care să ajute la exercitarea drepturilor acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Acționarii sunt de obicei considerați fie investitori individuali, fie instituționali. Investitorii individuali cumpără acțiuni folosind bani proprii, în timp ce investitorii instituționali cumpără acțiuni în numele altora. Această din urmă categorie include: bănci, companii de asigurări, companii de investiții și fonduri de pensii. Câteva tipuri de acțiuni pe care acționarii le pot deține sunt: acţiuni comune, acţiuni preferenţiale sau acțiuni convertibile. Acțiunile comune nu au valoare fixă. De aceea, acționarii care au intrat în posesia lor sunt ultimii la rând pentru a primi parte din activele și profiturile companiei, dar pot primi dividende prin aprobarea consiliului de administrație. Acţionarii preferenţiali sunt primii care vor primi profituri şi active după ce creditorii sunt plătiţi. Acțiunile convertibile sunt formate din acțiuni privilegiate care pot fi schimbate cu acțiuni ordinare.

26.02.2024
Bonus-malus: Sistemul bonus-malus reprezintă un sistem de clasificare a politelor RCA, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara si a fost introdus ca o masura de responsabilizare a posesorilor de vehicule. Astfel, o persoana care incheie o polita de asigurare auto RCA si nu înregistrează daune pe parcursul unui an calendaristic, va beneficia de o reducere a primei de asigurare, sub forma de bonus. In sens opus, persoanele asigurate care au înregistrat daune pe poliţele RCA sunt penalizate, respectiv li se aplică o majorare a primei de asigurare. In cazul bonusului, reducerea primei constă in trecerea intr-o clasă superioară, de exemplu, daca anul curent casa a fost B2, anul viitor la fi B4, reducerea fiind de 10%. In cazul in care s-a inregistrat o dauna, are loc o trecere intr-o clasa inferioara, tot cu doua pozitii. Conform ASF, in Romania exista 8 clase de bonus (B1 - 8) si 8 clase de malus (M1 - 8), B0 reprezentand pretul de baza al politei. Clasa maximala de bonus B8 ofera o reducere de 50% a politei de asigurare in timp ce clasa de malus M8 penalizeaza cu pana la 180% persoana asigurată.
19.02.2024
Capital propriu: Capitalul propriu este definit ca fiind interesul rezidual al acționarilor în activele unei companii, după deducerea tuturor datoriilor sale. Capitalul propriu se constituie din totalitatea fondurilor investite de către actionari la momentul deschiderii afacerii, precum si fondurile reinvestite ulterior sub forma de majorări de capital, alaturi de profiturile reinvestite (atunci cand societatea a avut rezultat pozitiv). Capitalul propriu alături de împrumuturile pe termen lung formeaza capitalurile permanente la dispozitia acționarilor in vederea dezvoltarii activitatii economice. Capitalurile proprii cuprind aporturile de capital, primele de capital, rezervele legale, rezultatul reportat precum si rezultatul exercitiului financiar. In literatura de specialitate, capitalul propriu este asimilat activului net al unei societăți, reprezentand diferența dintre activul si pasivul bilantier. Acesta cuprinde toate bunurile si creantele unei companii raportate la datoriile pe care le are sau suma capitalurilor proprii si a rezultatului financiar net dupa distribuire. Cu alte cuvinte, activul net reprezinta suma pe care actionarii ar primi-o atunci cand s-ar face lichidarea unei firme (suma ramasă din valorificarea activului, dupa ce sunt plătite datoriile).
12.02.2024
Cifră de afaceri: Cifra de afaceri (CA) reprezintă valoarea totală a vânzărilor de bunuri și servicii realizată de o companie într-o anumită perioadă de timp, denumită de cele mai multe ori exercițiu financiar. Aceasta are rolul de ilustra semnificația înregistrărilor care conțin informații financiare, necesare pentru desfășurarea afacerilor curente sau viitoare sau care servesc ca dovadă a tranzacțiilor financiare. De asemenea, CA determină performanța unei afaceri. În mod normal, în calculul cifrei de afaceri nu este luată în considerare Taxa pe Valoare Adaugată (TVA) încasată, dobănzile, reducerile acordate clienților sau veniturile din dividende. Cifra de afaceri este un indicator important care reflectă de fapt nivelul producției livrate și transformate în bani, fiind denumită și venit brut sau încasări totale. În literatura de specialitate, noțiunea de cifră de afaceri poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: cifră de afaceri critică (minimă), cifră de afaceri marginală, cifră de afaceri totală, cifră de afaceri medie. Cifra de afaceri critică (minimă) este egală cu suma cheltuielilor fixe și a celor variabile. Aceasta reprezintă acel nivel al încasărilor care acoperă doar cheltuielile fixe și variabile, compania respectivă fiind la un nivel de "break even" sau prag critic în care veniturile acoperă cheltuielile, fără a înregistra profit sau pierdere. Spre deosebire de cifra de afaceri critică, cifra de afaceri totală reflectă un volum mai mare al vânzărilor de bunuri și prestărilor de servicii, decât volumul total al cheltuielilor, pentru a putea obține profit. Valoarea sau mărimea acestui indicator se determină prin cumulul veniturilor provenite din activitatea principală a companiei cu veniturile provenite din activitățile secundare. Cifra de afaceri este un indicator de departajare la nivel economic, cu ajutorul căruia companiile sunt încadrate în microîntreprinderi (CA < 2 mil eur), companii mici și mijlocii (IMM) (CA între 2 mil - 50 mil eur și maxim 250 de salariați), companii mari și corporații (CA > 50 mil eur). Evaluarea cifrei de afaceri poate fi influențată și de elemente precum: politica prețurilor, rata inflației, forța de muncă, cererea și oferta de piață, dar și poziția companiei pe piață.
09.02.2024
Inteligența artificială generativă: Inteligența artificială generativă (IAG) reprezintă o clasă de tehnologii AI care pot crea conținut nou și original, variind de la texte, imagini, muzică, până la coduri de programare, bazându-se pe învățarea automată și pe seturi de date din care învață. Aceasta nu se limitează doar la replicarea sau procesarea informațiilor existente, ci poate produce lucrări inedite, adesea indiscernabile de cele create de oameni. Beneficiile inteligenței artificiale generative sunt vaste și diversificate. În primul rând, IAG poate eficientiza procesul creativ, generând rapid prototipuri sau idei care pot fi rafinate ulterior de către profesioniști. În domeniul editorial sau în jurnalism, poate produce articole sau conținut relevant într-un timp scurt, oferind un punct de plecare valoros pentru creatorii de conținut. În designul grafic și în producția de jocuri video, IAG poate crea imagini, personaje sau peisaje, reducând costurile și timpul necesar dezvoltării. De asemenea, în industria muzicală, poate compune piese originale sau asista artiștii în explorarea de noi stiluri muzicale. În domeniul IT, generarea de cod prin IAG poate ajuta programatorii să scrie cod mai eficient și să identifice soluții la probleme complexe. Pe lângă acestea, inteligența artificială generativă deschide uși pentru inovații în educație, asistență medicală și cercetare, personalizând și adaptând informațiile și soluțiile la nevoile specifice ale utilizatorilor. Prin capacitatea sa de a genera noi idei și soluții, IAG stimulează inovația și creativitatea, oferind noi perspective și abordări în diverse domenii. În concluzie, inteligența artificială generativă reprezintă un pas înainte semnificativ în tehnologie, având potențialul de a transforma modul în care lucrăm, învățăm și ne exprimăm creativitatea, oferind beneficii semnificative în eficiență, inovație și personalizare.
05.02.2024
Guvernanța corporativă: Guvernanța corporativă este un sistem de reguli, practici și procese prin care o companie este condusă și controlată in scopul unei dezvoltari durabile in viitor. Guvernanța corporativă implică, în esență, echilibrarea intereselor tuturor părților interesate dintr-o companie (engl: stakeholders), cum ar fi acționarii, conducerea, clienții, furnizorii, finanțatorii, si comunitatea in care isi desfasoara activitatea. Întrucât guvernanța corporativă oferă, de asemenea, cadrul legal pentru atingerea obiectivelor unei companii, aceasta cuprinde practic orice activitate, de la planuri de acțiune și control intern până la măsurarea performanțelor și remunerarea angajatilor. In cadrul unei companii, Consiliul de administrație este cel mai important organ de supraveghere și control care influențează guvernanța corporativă. Acesta este compus din membri alesi direct de actionari si are sarcina de a lua decizii importante privind politica si strategia de dezvoltare a unei compani, cum ar fi stabilirea obiectivelor, evaluarea performantei conducerii executive, aprobarea bugetelor anuale, raportarea către acționari a performanței companiei si evaluarea stării financiare a organizației. Guvernanta corporativă acoperă o serie de aspecte importante precum conducerea corporativă - Cum sunt aleși și supravegheați directorii și ofițerii de top ai companiei, drepturile și responsabilitățile acționarilor - Protejarea drepturilor acționarilor și facilitarea capacității lor de a influența deciziile companiei, interesele părților interesate - Recunoașterea și luarea în considerare a intereselor altor părți interesate, nu doar a acționarilor, transparența și responsabilitatea - Asigurarea că deciziile și performanța companiei sunt prezentate în mod clar și corect, etica și integritatea corporativă - Promovarea unor standarde înalte de comportament etic în rândul angajaților și conducătorilor.
Pagina 1 din 76