BET
9539.91
-0.19%
BET-TR
15269.07
-0.19%
BET-FI
42145.33
-0.02%
BETPlus
1423.08
-0.19%
BET-NG
776.07
-0.07%
BET-XT
861.24
-0.15%
BET-XT-TR
1387.66
-0.15%
BET-BK
1760.84
0.07%
ROTX
19906.95
-0.19%

Termenul zilei

Fond de investiții deschis

Fondul de investiții deschis este un fond mutual care pune in comun banii mai multor investitori in scopul efectuării unui plasament. Astfel, administratorul fondului strange o sumă mai mare pe care o investește in diferite instrumente financiare in concordanta cu prospectul de emisiune al fondului si profilul de risc al subscriitorilor. Pentru a putea investi intr-un astfel de fond, o persoana fizică sau juridică trebuie sa achizitioneze cel putin o unitate de fond sau VUAN (Valoarea unitara a activului net). O unitate de fond reprezinta o fractiune din fond, fiecare investitor fiind practic un "coproprietar" a activului total. Avantajul fondurilor deschise de investitii il reprezinta faptul ca permite accesul oricarei persoane sa investeasca de obicei sume modice intr-un portofoliu diversificat, cu diferite grade de risc, incepand de la fonduri monetare pana la fonduri de actiuni. Spre deosebire de un fond de investitii inchis, cel deschis permite subscrieri si rascumparari zilnice, fiind din acest punct de vedere mai putin riscant si foarte lichid.

18.10.2019
VaR - Value at Risk: VaR sau valoarea la risc este un indicator statistic folosit cu precadere in industria fondurilor de investitii, cu ajutorul caruia se poate calcula pierderea maximă pe care o poate inregistra valoarea unei unitatii de fond (VUAN) intr-un interval de timp si cu o anumită probabilitate, in condiții normale de piață. Pornind de la practica internatională acest indicator este calculat pe un orizont de timp de 1 an cu probabilitatea de 95%. Cu ajutorul indicatorului VaR se poate determina atat posibilitatea de aparitie a pierderii, precum și probabilitatea apariției acesteia. Spre exemplu, daca un fond de investitii are un indicator VaR de 10%, acest lucru inseamna ca la o investitie de 100 RON in fondul respectiv exista o probabilitate de 95% ca pierderea pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an sa nu depaseasca 10 RON, altfel spus să rămână cu cel putin 90 RON din cei 100 RON investiți inițial. Daca fondul ar avea un VaR de 25%, atunci exista o probabilitate de 95% ca pierderea maxima pe care o investitorul o poate inregistra intr-un an să nu depășească 25 RON, altfel spus să rămână cu cel putin 75 RON din cei 100 RON investiti initial (Sursa aaf.ro).
17.10.2019
Marja comercială: Marja comercială este un indicator economic cu ajutorul căruia se poate calcula în ce masură o companie este capabilă să producă valoare adaugată pentru acționari. Marja sau adaosul comercial este un indicator de profitabilitate pe care o societate comercială il urmareste in scopul optimizării veniturilor din activitatea curentă. Marja comercială brută se obtine scăzand din veniturile totale costurile mărfurilor vandute.   Diferența dintre marja comercială bruta si costurile comerciale directe este reprezentata de marja netă. Dimensiunea marjei nete este foarte importanta intrucat aceasta trebuie sa acopere si celelalte cheltuieli aditionale funcționării companiei, cum ar fi cheltuielile administrative, utilități, de personal si altele. Rata marjei comerciale este exprimată ca procent si se obtine impartind marja comercială aferentă vanzării marfurilor la venitul din vanzarea marfurilor.
15.10.2019
Loan to value - LTV: Raportul loan to value sau LTV este un indicator folosit in industria bancară si reflectă ponderea valorii creditului in totalul valorii de piață a garanției. Indicatorul are o insemnătate deosebită in special in cazul creditelor imobiliare deoarece stabilește valoarea maximă a creditului pe care o bancă sau institutie financiară este dispusă sa-l acorde unui debitor. De asemenea, indicatorul este in corelație directă cu nivelul aportului propriu sau avansul pe care imprumutatul este obligat să-l aducă pentru a putea efectua tranzacția. In cazul creditelor acodate in monedă locală (RON), raportul credit/valoare garantie poate avea valori cuprinse intre 5 - 15%, in unele cazuri poate chiar mai mult in functie de politica de risc a fiecărei banci. Având in vedere că imprumuturile in valută comportă un risc mai ridicat, LTV-ul acestora este de cel putin 20 - 25%, la fel, in unele cazuri putand lua valori chiar și mai mari. Spre exemplu, daca un client dorește achizionarea unui imobil a carui valoare de piață este de 230.000 ron (aprox. 50.000 eur), in cazul unui credit in lei cu un LTV impus de banca de 15%, valoarea avansului (aportul propriu al imprumutatului) este de 34.500 ron, ceea ce înseamnă că valoarea creditului va fi egală cu 195.500 ron.
14.10.2019
Capex: Capex (engl: Capital Expenditure) sunt cheltuielile de capital pe care o companie le face in vederea investitiei in achizitionarea sau modernizarea activelor fixe, cum ar fi cladirile, fabricile sau echipamentele, care participa la mai multe cicluri de productie. Din punct de vedere contabil, cheltuielile de capital se reflecta in bilant pe intreaga durata de viata a respectivului activ (mijloc fix), perioadă in care se amortizează. Cheltuielile de capital sunt preponderente in industrii ce necesita o infrastructură specifică pentru desfasurarea activitatii, cum ar fi industria metalurgica, constructoare de masini, petroliera, extractiva si altele. Spre deosebire de Capex, Opex (engl: operating expenses) reprezinta cheltuielile operationale si se refera la acele cheltuieli efectuate pe termen scurt, de pana intr-un an, necesare derularii activitatii curente (cheltuieli cu utilitatile, administrative) fiind deductibile in acelasi an in care s-au facut.
11.10.2019
Piața valutară: Piața valutară este locul unde se desfășoară tranzacțiile de vânzare-cumpărare a valutelor si permite participanților să schimbe anumite monede contra altora. Piața valutară este o ramură distinctă a pieței monetare si funcționează atât la nivelul unei economii naționale cât si la nivelul pieței internationale in ansamblul ei. Participanții in piata valutară sunt de obicei bancile centrale, care au rolul de a reglementa si monitoriza evolutia pieței, bancile comerciale, casele de schimb valutar si alte persoane /institutii care acţionează pe piaţa valutară în numele şi contul clienţilor sau în nume şi cont propriu (brokeri/dealeri). Un segment important a acestei piete este reprezentat de piata interbancară, care are două componente: piața la vedere si piața la termen. Piata la vedere se concretizează în operaţiuni de vânzare/cumpărare de valută cu finalizarea operaţiunii în aceeaşi zi (sau maxim 48 de ore) astfel încât momentul tranzacţiei este acelasi cu momentul formării cursului valutar al zilei respective. In schimb, piața la termen este determinată de tranzacţiile la termen concretizate cu încheierea lor imediată, dar cu livrarea valutelor (decontarea) după un termen prestabilit în momentul încheierii tranzacţiei. Cursul valutar este afisat de către intermediarii de pe piata valutară sub formă electronică si arată poziția monedei naţionale faţă de principalele valute. Cursurile pot varia pe parcursul unei zile în funcţie de cererea şi oferta pentru valuta respectivă.
Pagina 1 din 68