BET
16966.22
0.6%
BET-TR
35202.85
0.6%
BET-FI
60080.04
-0.07%
BETPlus
2505.79
0.56%
BET-NG
1211.36
0.66%
BET-XT
1444.51
0.54%
BET-XT-TR
2963.51
0.54%
BET-BK
3117.94
0.4%
ROTX
37279.31
0.65%


Cum se calculează ajustările EBITDA și ce impact au asupra prețului în tranzacțiile de fuziuni și achiziții?

Autor: Financial Market
Timp de citit: 3 minute

Exercițiul de due diligence (analiză diagnostic) este o etapă esențială a procesului de M&A. Proiectele de due diligence pot acoperi mai multe arii de interes (e.g. financiar, fiscal, juridic, operațional, tehnic etc.) și sunt derulate de echipe dedicate de consultanți specializați.

Fiecare dintre aceste analize are o anumită relevanță, în funcție de dimensiunea și istoricul companiei vizate, domeniul său de activitate sau complexitatea tranzacției. În cele ce urmează vom prezenta pe scurt modul în care rezultatele obținute în urma unei analize de due diligence financiar pot influența prețul tranzacției.

În măsura în care nu sunt identificate riscuri majore care pot genera abandonarea procesului și a tranzacției (așa numitele „deal breakers”), un aspect important al scopului oricărui due diligence financiar îl reprezintă calcularea unor ajustări ale indicatorului de performanță EBITDA (profitul din exploatare, din care excludem efectele amortizării mijloacelor fixe).

Acest indicator este deseori folosit în mecanismul de estimare a valorii companiei țintă, care reprezintă punctul de pornire în negocierea prețului tranzacției.

Valoarea companiei țintă se poate estima înmulțind EBITDA cu un multiplu de piață, care poate să difere în funcție de industrie, specificul companiei, sau piața geografică în care își desfășoară activitatea. Așadar orice ajustare a EBITDA poate avea un efect multiplicator asupra prețului tranzacției.

Este important de reținut că EBITDA nu este definit sau prezentat în standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), și nici nu există standarde clare, definite, sau orice fel de literatură de specialitate care să stabilească modalitatea de calcul a ajustărilor asupra EBITDA.

Totuși, acest indicator care reflectă performanța financiară a unei companii, este esențial în fundamentarea deciziilor de M&A, datorită modalităților reduse de a fi manipulat de diverse artificii contabile.

Ajustările EBITDA sunt calculate pentru a elimina eventualele efecte care denaturează rezultatele reale a unei companii. Acestea pot fi clasificate în mai multe categorii, dintre care cele mai importante sunt Ajustările de normalizare, Pro Forma și Run Rate.

Ajustările de normalizare se referă la aspectele care denaturează rezultatul „normal” în cursul unui exercițiu financiar. Acestea pot reprezenta efectele unor aspecte sezonale (e.g. un lanț de magazine care are cele mai mari vânzări în perioada sărbătorilor, sau un hotel pe litoral care are veniturile cele mai mari în sezonul estival), provizioane pentru creanțe neîncasate, rezultatele unei divizii care nu este inclusă în tranzacție, precum și alte aspecte asemănătoare.

CITESTE SI:  De ce maparea cu exactitate a proceselor interne este esențială în adopția AI în cadrul companiilor

Unul dintre cele mai importante tipuri de ajustări de normalizare îl reprezintă eliminarea efectelor nerecurente (sau „one-off”) care denaturează rezultatul din activitatea de bază.

Spre exemplu, dacă am avea de-a face cu un lanț de farmacii care într-un an financiar obține profit din vânzarea propriei flote de autovehicule, acest rezultat ar trebui eliminat din EBITDA.

Motivul este că acest profit nu este obținut din activitatea de bază (comercializarea de medicamente), iar probabilitatea de recurență sau obținere de profit din activități similare în anii financiari următori este redusă.

Ajustările Pro Forma, pe de altă parte, se referă la aspecte financiar-contabile care trebuie incluse în calculul EBITDA. Acestea pot fi provizioane, bonusuri de performanță acordate personalului (dar care ajung să fie înregistrate cu întârziere în perioada următoare de raportare, și nu în cea curentă în care au fost obținute), precum și alte aspecte similare de venituri și cheltuieli care au fost incorect înregistrate inițial în altă perioadă decât cea la care se referă.

Acest tip de ajustări au scopul de a reflecta rezultatul real al fiecărei perioade analizate, fără erori sau corecturi contabile ale perioadelor precedente sau viitoare.

Ultima categorie prezentată de ajustări de EBITDA sunt efectele Run Rate. Acestea se referă la evenimente din perioada curentă (sau imediat următoare) care ar fi modificat rezultatul EBITDA din perioadele anterioare dacă ar fi produs efecte.

Motivul calculării acestor ajustări este ca decidenții să poată analiza evoluția istorică a EBITDA în condițiile curente de piață sau legislative.

Unele exemple ar fi: potențiale divizii devenite operaționale recent (e.g. o aripă a unui hotel deschisă recent), anumite eficiențe interne curente, modificări legislative sau operaționale (inclusiv tarife) în industrii cu un grad ridicat de reglementare.

În concluzie, toate aceste ajustări laolaltă pot influența semnificativ prețul oferit într-o tranzacție de M&A. Este de asemenea important de reținut că orice ajustare a indicatorului EBITDA calculat pe baza cifrelor raportate, va avea un efect de x ori mai mare în prețul tranzacției, unde considerăm x multiplicatorul de piață aplicabil pentru compania sau industria în care operează compania respectivă.

Un articol scris de Vlad Bălan, Manager, Suport în Tranzacții & Reorganizare, Deloitte România | Consultanță Financiară