BET
8872.04
-0.03%
BET-TR
14925.84
-0.03%
BET-FI
39843.39
-0.84%
BETPlus
1328.06
-0.04%
BET-NG
652.32
0.41%
BET-XT
791
-0.05%
BET-XT-TR
1337.13
-0.05%
BET-BK
1654.27
0.16%
ROTX
17816.93
0.12%

Termenul zilei

Prospect de emisiune

Prospectul de emisiune un document juridic formal, complex, care oferă detalii despre o ofertă de investiții ce presupune vânzarea unor instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, unitati de fond, etc) către publicul larg. În cazul fondurilor mutuale, un prospect conține detalii privind obiectivele, strategia de investiții, riscurile asumate, performanța, politica de distribuție, taxele și cheltuielile de gestionare a fondului. Administratorii de fonduri au obligativitatea de a redacta un prospect de emisiune separat pentru fiecare fond pe care-l gestionează. Un aspect important menționat in prospect este legat de profilul investitorului căruia se adresează fondul, precum și durata minimă recomandată a investiţiilor si regulile de evaluare a activelor. Astfel, un fond monetar sau de obligatiuni este potrivit investitorilor conservatori, care nu sunt dispuși sa-si asume riscuri mari, pe cand un fond de actiuni se adresează in principal investitorilor obișnuiti cu fluctuatiile pietei si randamente ridicate. Prospectul de emisiune al unui fond de investitii este supus autorizării de către Autoritatea de Supraveghere, operațiune prin care se certifică respectarea prevederilor legale în vigoare, dar nu si calitatea plasamentului in valori mobiliare. Politica de investitii a fondului urmareste mentinerea unui nivel de risc pentru investitori astfel incat sa fie compatibil cu obiectivele de administrare si cu orizontul investitional definit in prospectul de emisiune.

20.10.2020
Bid - Ask Price: Corelatia Bid - Ask reprezintă o cotație de preț bidirecțională care indică cel mai bun preț la care un titlu de valoare, o acțiune,  sau o monedă poate fi vândută și cumpărată la un moment dat. Prețul ofertei sau "Bid Price" reprezintă prețul maxim pe care un cumpărător este dispus să îl plătească intr-o tranzactie. Prețul solicitat sau "Ask Price" reprezintă prețul minim pe care un vânzător este dispus să îl primească pentru un bun aflat la vanzare, o tranzacție avand loc atunci când cumpărătorul și vânzătorul stabilesc un preț pentru acea tranzactie. Diferența dintre prețul de ofertă și prețul solicitat sau spread-ul, este un indicator cheie al lichidității activului tranzactionat - în general, cu cât este mai mica diferenta, cu atât este mai bună lichiditatea. De exemplu, dacă cotația actuală a prețului unei monede A este de 5,50 lei / 5,55 lei, investitorul X care dorește să cumpere A la prețul curent al pieței ar plăti 5,55 lei, în timp ce investitorul Y care dorește să vândă A la prețul curent al pieței ar primi 5,50 lei. Titlurile de valoare (actiunile tranzactionate la bursa, obligatiunile etc) si monedele sunt intotdeauna reprezentate pe piață atat de prețul "Bid Price" cât și de prețul "Ask Price".
19.10.2020
Capital de lucru - Working capital: Capitalul de lucru, din punct de vedere financiar, reprezintă diferența dintre activele circulante al unei societăți si datoriile curente ale acesteia și arată capacitatea de a-și onora obligatiile financiare scadente. In literatura de specialitate se mai numeste si Fond de rulment net sau Capital de lucru net. Capitalul de lucru este o măsură atât a eficienței unei companii, cât și a sănătății sale financiare pe termen scurt. Raportul privind capitalul de lucru (active curente / datorii curente) indică dacă o companie are suficiente disponibilități banesti, pe termen scurt, pentru a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Un rezultat sub 1 indică un capital de lucru negativ, in timp ce un rezultat peste 2 înseamnă că societatea nu-si investeste banii disponibili. Majoritatea analiștilor financiari considera că un raport între 1,2 și 2 este suficient. În cazul în care activele curente ale unei societăți nu depășesc datoriile curente, atunci este posibil să se confrunte cu probleme în cazul plății creditorilor pe termen scurt. Totodata, un raport al capitalului de lucru în scădere pentru o perioadă mai lungă de timp ar putea fi un semnal de alarma privind sustenabilitatea afacerii. Capitalul de lucru oferă, de asemenea, investitorilor o imagine a eficienței operaționale a companiei.
16.10.2020
Monopol: In sens economic, monopolul reprezinta capacitatea unei entitati sau companii de a se constitui ca unic ofertant al unui produs sau serviciu, având control deplin asupra pieţei pe care activeaza, termenul monopol, însemnand unic vânzător. Monopolurile pot fi considerate un rezultat extrem al pieței libere in care o singură companie sau un grup devine suficient de mare pentru a deține toată sau aproape toată piața de desfacere pentru un anumit tip de produs sau serviciu. Un monopol se caracterizează prin absența concurenței, ceea ce poate duce la costuri ridicate pentru consumatori, la produse și servicii inferioare și la comportamente corupte. O companie care domină un sector de afaceri sau industrie poate folosi această dominanță în avantajul său și în detrimentul altora. Poate crea deficiențe artificiale, poate fixa prețurile și eluda în alt mod legile naturale ale cererii si ofertei. Cauzele aparitiei monopolului economic pot fi diverse, dar cele mai cunoscute sunt concentrarea progresivă a producţiei şi liminarea producătorilor mai puţin performanţi, realizarea unei inovaţii sau crearea unui produs nou creând o sursă temporară de monopol, existenţa unor obstacole in ceea ce priveste intrarea altor concurenti pe piata sau dreptul de proprietate asupra unor resurse naturale inaccesibile altor firme.
15.10.2020
Rata lichidității: Rata lichidității este un important indicator financiar care măsoară capacitatea unei companii de a-și plăti datoriile, atat pe termen scurt cat si pe termen lung. Pentru a măsura această capacitate, rația calculează totalul activelor circulante ale unei societăți (lichide și nelichide) în raport cu datoriile totale ale acesteia. O valoare supraunitara indica o capacitate mai mare de a-si plati datoriile fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi imprumuturi.

Rata lichiditatii curente = Active circulante / Datorii pe termen scurt

O valoare subunitară in schimb inseamnă ca firma isi finanteaza o parte din imobilizari prin datorii pe termen scurt, lucru care ii creste riscul de faliment. In practica, un raport intre 1,5  - 2 indica o proportie ce ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante. Dezavantajul acestui indicator este faptul ca masoară conditiile statice ale activitatii si evaluează capacitatea companiei la un anumit moment, fară a lua in calcul dinamica activitatii generale a companiei. Un test mai restrans este rata lichiditatii rapide (Quick ratio) si se calculeaza ca raport intre activele lichide ale unei companii (numerarul, conturile de încasat și investițiile pe termen scurt) si datoriile curente.
14.10.2020
Datorie publică: Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor banesti ale statului (guvern, institutii publice, financiare, unitati administrativ-teritoriale) la un moment dat, rezultate din împrumuturi interne si externe (în lei si în valuta) contractate pe termen scurt, mediu si lung, precum si obligatiile statului catre trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar în scopul acoperirii deficitului bugetar. Împrumuturile pot fi contractate de stat, prin Ministerul Finantelor, în nume propriu sau garantate de acesta. Datoria publica se exprima în moneda nationala sau în valuta, în functie de locul unde se contracteaza si de conditiile împrumutului si este de doua feluri: interna si externa. Datoria publica interna evidentiaza împrumuturile de stat de pe piata financiara interna, de la persoane fizice si/sau juridice, în moneda nationala sau în valute straine, precum si împrumuturile angajate de terti, cu garantia statului. Datoria publica externa se defineste prin creditele externe contractate si angajate de catre stat, în nume propriu, sau de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si prin creditele externe contractate si angajate de catre alti subiecti autonomi, cu garantia expresa a statului. La finalul lunii februarie 2019, datoria totală externă a Romaniei era de 99,6 miliarde eur.
Pagina 1 din 70